Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění následující akce: „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – Sosnová – stavební práce“, kde předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce je 21 659982,54 CZK bez DPH a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována.

Extended TitleTDI - Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. - Sosnová
Extended Description

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění následující akce: „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – Sosnová – stavební práce“, kde předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce je 21 659 982,54 CZK bez DPH a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována.

Publication Date2019-05-21
CountryCzechia
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value329800.00
OrganisationLiberecký kraj
Attention OfIng. Vratislav Ondráček
AddressU Jezu 642/2a
TownLiberec
Postal Code461 80
Phone+420 485226993
Class Code71315400
Class DescriptionBuilding-inspection services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-02-14

Building-inspection services

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění následujících akcí:

— Stavební úpravy 17. NP, zřízení WC: předpokládané investiční náklady akce jsou 1 643 500 CZK bez DPH.

Extended TitleTDI - Stavební úpravy 17. NP, zřízení WC
Extended Description

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění následujících akcí:

— Stavební úpravy 17. NP, zřízení WC: předpokládané investiční náklady akce jsou 1 643 500 CZK bez DPH.

Publication Date2019-02-14
CountryCzechia
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationLiberecký kraj
Attention OfIng. Vladimíra Semerádová
AddressU Jezu 642/2a
TownLiberec
Postal Code461 80
Class Code71315400
Class DescriptionBuilding-inspection services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-11-28

Building-inspection services

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění následující akce: „TDI - Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec, p.o.“ předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce je 5.906.746,- CZK bez DPH a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována.

Extended TitleTDI - Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec, p.o.
Extended Description

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění následující akce: „TDI - Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec, p.o.“ předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce je 5.906.746,- CZK bez DPH a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována.

Publication Date2018-11-28
CountryCzechia
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value99000.00
OrganisationLiberecký kraj
Attention OfIng. Vratislav Ondráček
AddressU Jezu 642/2a
TownLiberec
Postal Code461 80
Phone+420 485226993
Class Code71315400
Class DescriptionBuilding-inspection services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-11-27

Building-inspection services

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění akce: „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“ předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce je 17 600 000 bez DPH a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována.

Extended TitleTDI – Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října
Extended Description

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění akce: „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“ předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce je 17 600 000 CZK bez DPH a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována.

Publication Date2018-11-27
CountryCzechia
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value299000.00
OrganisationLiberecký kraj
Attention OfIng. Vratislav Ondráček
AddressU Jezu 642/2a
TownLiberec
Postal Code461 80
Phone+420 485226993
Class Code71315400
Class DescriptionBuilding-inspection services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-11-06

Building-inspection services

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění následujících akcí:

— „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce“: předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 9 195 897 CZK bez DPH, s tím, že 10 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky činí předpokládaná hodnota vyhrazených změn závazku, tj. 835 991 CZK bez DPH.

Extended TitleTDI – Škola a sklo – inkubátor na cestě do života
Extended Description

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění následujících akcí:

— „Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce“: předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 9 195 897 CZK bez DPH, s tím, že 10 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky činí předpokládaná hodnota vyhrazených změn závazku, tj. 835 991 CZK bez DPH.

Publication Date2018-11-06
CountryCzechia
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value166000.00
OrganisationLiberecký kraj
Attention OfIng. Vladimíra Semerádová
AddressU Jezu 642/2a
TownLiberec
Postal Code461 80
Class Code71315400
Class DescriptionBuilding-inspection services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 15, 2019
V současné době zajišťuje silnice I/27 silniční spojení ve směru Plzeň – Klatovy a tento úsek je jedním z nejzatíženějších úseků této komunikace. Účelem stavby je převedení silnice I/27 na...
View more
Deadline: Sep 23, 2019
Předmětem Veřejné zakázky je demolice a odstranění stávajícího objektu. Stávající objekt se skládá ze dvou částí. Celý objekt je proveden z montovaného skeletu MS-71 s keramickým obvodovým pláštěm KER 300,...
View more
Deadline: Sep 16, 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky „Splašková kanalizace v městské části Záluží, Čelákovice“ je zejména provedení stavby, jejímž cílem je napojení městské časti Záluží na stokovou síť města Čelákovice.
View more