1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj pn: „Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”.

2. Postępowanie jest organizowane z podziałem na 12 części. Część I obejmuje wykonanie, zgodnie z programem fukcjonalnym-użytkowym (dalej PFU), dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz dostawę i montaż wyposażenia określonego w PFU. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 12 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący: program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumenty: Karta wyposażenia.

3. Części II-XII obejmuje dostawę sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 12 do SIWZ. W ramach części od II-XII Wykonawca zamontuje, wykona próbny rozruch i przeszkoli personel.

4. Minimalny wymagany okres gwarancji dla części I na roboty budowlane wynosi 60 miesięcy, okres gwarancji na zamontowane wyposażenie zgodnie z gwarancją producenta, natomiast minimalny wymagany okres gwarancji dla części II–XII na sprzęt medyczny, co najmniej 60 miesięcy.

5. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 8 robotników budowlanych wykonujących prace budowlane przy realizacji zamówienia pod kierownictwem kierownika budowy lub kierowników robót.

Extended Title„Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-10-22
New text:
2019-11-20
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-10-22
New text:
2019-11-20
Deadline Date2019-11-20
Publication Date2019-10-22
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Attention OfPaulina Górkiewicz
AddressBytomska 41
TownMysłowice
Postal Code41-400
Phone+48 323183300
Fax+48 322222330
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-01

Medical equipments

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj pn: „Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”.

2. Postępowanie jest organizowane z podziałem na 12 części. Część I obejmuje wykonanie, zgodnie z programem fukcjonalnym-użytkowym (dalej PFU), dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz dostawę i montaż wyposażenia określonego w PFU. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 12 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący: program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumenty: Karta wyposażenia.

3. Części II-XII obejmuje dostawę sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 12 do SIWZ. W ramach części od II-XII Wykonawca zamontuje, wykona próbny rozruch i przeszkoli personel.

4. Minimalny wymagany okres gwarancji dla części I na roboty budowlane wynosi 60 miesięcy, okres gwarancji na zamontowane wyposażenie zgodnie z gwarancją producenta, natomiast minimalny wymagany okres gwarancji dla części II–XII na sprzęt medyczny, co najmniej 60 miesięcy.

5. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 8 robotników budowlanych wykonujących prace budowlane przy realizacji zamówienia pod kierownictwem kierownika budowy lub kierowników robót.

Extended Title„rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-10-03
New text:
2019-10-22
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-10-03
New text:
2019-10-22
Deadline Date2019-10-22
Publication Date2019-10-01
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Attention OfPaulina Górkiewicz
AddressBytomska 41
TownMysłowice
Postal Code41-400
Phone+48 323183300
Fax+48 322222330
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-09-10

Medical equipments

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj pn: „Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”.

2. Postępowanie jest organizowane z podziałem na 12 części. Część I obejmuje wykonanie, zgodnie z programem fukcjonalnym-użytkowym (dalej PFU), dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz dostawę i montaż wyposażenia określonego w PFU. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 12 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący: program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumenty: Karta wyposażenia.

3. Części II-XII obejmuje dostawę sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 12 do SIWZ. W ramach części od II-XII Wykonawca zamontuje, wykona próbny rozruch i przeszkoli personel.

4. Minimalny wymagany okres gwarancji dla części I na roboty budowlane wynosi 60 miesięcy, okres gwarancji na zamontowane wyposażenie zgodnie z gwarancją producenta, natomiast minimalny wymagany okres gwarancji dla części II–XII na sprzęt medyczny, co najmniej 60 miesięcy.

5. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 8 robotników budowlanych wykonujących prace budowlane przy realizacji zamówienia pod kierownictwem kierownika budowy lub kierowników robót.

Extended Title„Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-09-12
New text:
2019-10-03
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-09-12
New text:
2019-10-03
Deadline Date2019-10-03
Publication Date2019-09-10
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Attention OfPaulina Górkiewicz
AddressBytomska 41
TownMysłowice
Postal Code41-400
Phone+48 323183300
Fax+48 322222330
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-08-19

Medical equipments

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj pn: „Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”

2. Postępowanie jest organizowane z podziałem na 12 części. Część I obejmuje wykonanie, zgodnie z programem fukcjonalnym-użytkowym (dalej PFU), dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz dostawę i montaż wyposażenia określonego w PFU. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 12 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący: program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumenty: Karta wyposażenia.

3. Części II-XII obejmuje dostawę sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 12 do SIWZ. W ramach Części od II-XII Wykonawca zamontuje, wykona próbny rozruch i przeszkoli personel.

4. Minimalny wymagany okres gwarancji dla Części I na roboty budowlane wynosi 60 miesięcy, okres gwarancji na zamontowane wyposażenie zgodnie z gwarancją producenta, natomiast minimalny wymagany okres gwarancji dla Części II-XII na sprzęt medyczny, co najmniej 60 miesięcy.

5. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 8 robotników budowlanych wykonujących prace budowlane przy realizacji zamówienia pod kierownictwem kierownika budowy lub kierowników robót.

Extended Title„Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-08-22
New text:
2019-09-12
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-08-22
New text:
2019-09-12
Deadline Date2019-09-12
Publication Date2019-08-19
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Attention OfPaulina Górkiewicz
AddressBytomska 41
TownMysłowice
Postal Code41-400
Phone+48 323183300
Fax+48 322222330
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-07-22

Medical equipments

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj pn: „Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”.

2. Postępowanie jest organizowane z podziałem na 12 części. Część I obejmuje wykonanie, zgodnie z programem funkcjonalnym-użytkowym (dalej PFU), dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz dostawę i montaż wyposażenia określonego w PFU. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 12 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący: program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumenty: Karta wyposażenia.

3. Części II–XII obejmuje dostawę sprzętu medycznego określonego w załączniku nr 12 do SIWZ. W ramach części od II-XII Wykonawca zamontuje, wykona próbny rozruch i przeszkoli personel.

4. Minimalny wymagany okres gwarancji dla Części I na roboty budowlane wynosi 60 miesięcy, okres gwarancji na zamontowane wyposażenie zgodnie z gwarancją producenta, natomiast minimalny wymagany okres gwarancji dla części II – XII na sprzęt medyczny, co najmniej 60 miesięcy.

5. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 8 robotników budowlanych wykonujących prace budowlane przy realizacji zamówienia pod kierownictwem Kierownika Budowy lub Kierowników robót.

Extended Title„Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-08-06
New text:
2019-08-22
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-08-06
New text:
2019-08-22
Deadline Date2019-08-22
Publication Date2019-07-22
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Attention OfPaulina Górkiewicz
AddressBytomska 41
TownMysłowice
Postal Code41-400
Phone+48 323183300
Fax+48 322222330
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-06-27

Medical equipments

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj pn: „Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”.

2. Postępowanie jest organizowane z podziałem na dwie części. Część I obejmuje wykonanie, zgodnie z programem fukcjonalnym-użytkowym (dalej PFU), dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz dostawę i montaż wyposażenia określonego w PFU. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 12 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący: program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumenty: Karta wyposażenia.

3. Część II obejmuje dostawę sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 13 do SIWZ. W ramach Części II Wykonawca zamontuje, wykona próbny rozruch i przeszkoli personel.

4. Minimalny wymagany okres gwarancji dla Części I na roboty budowlane wynosi 60 m.

Extended Title„Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:

Początek 01/09/2019

Koniec 01/03/2020

New text:

Początek: 01/11/2019

Koniec: 01/05/2020

Section:
II.2.7
Previous text:

Od podpisania umowy do dnia 31.5.2020

New text:

Od podpisania umowy do dnia 31.7.2020

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-07-02
New text:
2019-08-06
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-07-02
New text:
2019-08-06
Deadline Date2019-08-06
Publication Date2019-06-27
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Attention OfPaulina Górkiewicz
AddressBytomska 41
TownMysłowice
Postal Code41-400
Phone+48 323183300
Fax+48 322222330
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-05-29

Medical equipments

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj pn: „Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”

2. Postępowanie jest organizowane z podziałem na dwie części. Część I obejmuje wykonanie, zgodnie z programem fukcjonalnym-użytkowym (dalej PFU), dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz dostawę i montaż wyposażenia określonego w PFU. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 12 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący: program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumenty: Karta wyposażenia.

3. Część II obejmuje dostawę sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 13 do SIWZ. W ramach Części II Wykonawca zamontuje, wykona próbny rozruch i przeszkoli personel.

4. Minimalny wymagany okres gwarancji dla Części I na roboty budowlane wynosi 60 m.

Extended Title„Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”.
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:

Początek 01/07/2019

Koniec 02/01/2020

New text:

Początek 01/09/2019

Koniec 01/03/2020

Section:
II.2.7
Previous text:

Od podpisania umowy do dnia 31.3.2020

New text:

Od podpisania umowy do dnia 31.5.2020

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-05-31
New text:
2019-07-02
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-05-31
New text:
2019-07-02
Deadline Date2019-07-02
Publication Date2019-05-29
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Attention OfPaulina Górkiewicz
AddressBytomska 41
TownMysłowice
Postal Code41-400
Phone+48 323183300
Fax+48 322222330
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-05-03

Medical equipments

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj pn: „Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala Nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”

2. Postępowanie jest organizowane z podziałem na dwie części. Część I obejmuje wykonanie, zgodnie z programem fukcjonalnym-użytkowym (dalej PFU), dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz dostawę i montaż wyposażenia określonego w PFU. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 12 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący: program funkcjonalno–użytkowy oraz dokumenty: Karta wyposażenia.

3. Część II obejmuje dostawę sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 13 do SIWZ. W ramach Części II Wykonawca zamontuje, wykona próbny rozruch i przeszkoli personel.

4. Minimalny wymagany okres gwarancji dla Części I na roboty budowlane wynosi 60 m

Extended Title„Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala Nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-05-10
New text:
2019-05-31
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-05-10
New text:
2019-05-31
Deadline Date2019-05-31
Publication Date2019-05-03
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Attention OfPaulina Górkiewicz
AddressBytomska 41
TownMysłowice
Postal Code41-400
Phone+48 323183300
Fax+48 322222330
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-04-10

Medical equipments

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj pn: „Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”

2. Postępowanie jest organizowane z podziałem na dwie części. Część I obejmuje wykonanie, zgodnie z programem fukcjonalnym-użytkowym (dalej PFU), dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz dostawę i montaż wyposażenia określonego w PFU. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 12 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący: program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumenty: Karta wyposażenia.

3. Część II obejmuje dostawę sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 13 do SIWZ. W ramach Części II Wykonawca zamontuje, wykona próbny rozruch i przeszkoli personel.

4. Minimalny wymagany okres gwarancji dla Części I na roboty budowlane wynosi 60 m

Extended Title„Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-04-18
New text:
2019-05-10
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-04-18
New text:
2019-05-10
Deadline Date2019-05-10
Publication Date2019-04-10
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Attention OfPaulina Górkiewicz
AddressBytomska 41
TownMysłowice
Postal Code41-400
Phone+48 323183300
Fax+48 322222330
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-02-26

Medical equipments

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj pn: „Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala Nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”

2. Postępowanie jest organizowane z podziałem na dwie części. Część I obejmuje wykonanie, zgodnie z programem fukcjonalnym-użytkowym (dalej PFU), dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz dostawę i montaż wyposażenia określonego w PFU. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 12 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący: program funkcjonalno – użytkowy oraz dokumenty: Karta wyposażenia.

3. Część II obejmuje dostawę sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 13 do SIWZ. W ramach Części II Wykonawca zamontuje, wykona próbny rozruch i przeszkoli personel.

4. Minimalny wymagany okres gwarancji dla Części I na roboty budowlane wynosi 60 m

Extended Title„Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:

Początek: 01/04/2019

Koniec: 01/10/2019

New text:

Początek: 01/07/2019

Koniec: 02/01/2020

Section:
II.2.7
Previous text:

Od podpisania umowy do dnia 31.12.2019

New text:

Od podpisania umowy do dnia 31.3.2020

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-02-28
New text:
2019-04-18
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-02-28
New text:
2019-04-18
Deadline Date2019-04-18
Publication Date2019-02-26
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Attention OfPaulina Górkiewicz
AddressBytomska 41
TownMysłowice
Postal Code41-400
Phone+48 323183300
Fax+48 322222330
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-01-29

Medical equipments

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj pn: „Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala Nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”

2. Postępowanie jest organizowane z podziałem na dwie części. Część I obejmuje wykonanie, zgodnie z programem fukcjonalnym-użytkowym (dalej PFU), dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz dostawę i montaż wyposażenia określonego w PFU. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 12 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący: program funkcjonalno – użytkowy oraz dokumenty: Karta wyposażenia.

3. Część II obejmuje dostawę sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 13 do SIWZ. W ramach Części II Wykonawca zamontuje, wykona próbny rozruch i przeszkoli personel.

4. Minimalny wymagany okres gwarancji dla Części I na roboty budowlane wynosi 60 m

Extended Title„Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:

Początek: 01/03/2019

Koniec: 01/09/2019

New text:

Początek: 01/04/2019

Koniec: 01/10/2019

Section:
II.2.7
Previous text:

Od podpisania umowy do dnia 30.11.2019

New text:

Od podpisania umowy do dnia 31.12.2019

Section:
IV.2.2
Previous text:
2019-01-31
New text:
2019-02-28
Section:
IV.2.7
Previous text:
2019-01-31
New text:
2019-02-28
Deadline Date2019-02-28
Publication Date2019-01-29
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Attention OfPaulina Górkiewicz
AddressBytomska 41
TownMysłowice
Postal Code41-400
Phone+48 323183300
Fax+48 322222330
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-12-14

Medical equipments

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj pn: „Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala Nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”

2. Postępowanie jest organizowane z podziałem na dwie części. Część I obejmuje wykonanie, zgodnie z programem fukcjonalnym-użytkowym (dalej PFU), dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz dostawę i montaż wyposażenia określonego w PFU. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 12 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący: program funkcjonalno – użytkowy oraz dokumenty: Karta wyposażenia.

3. Część II obejmuje dostawę sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 13 do SIWZ. W ramach Części II Wykonawca zamontuje, wykona próbny rozruch i przeszkoli personel.

4. Minimalny wymagany okres gwarancji dla Części I na roboty budowlane wynosi 60 m

Extended Title„Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:

Początek: 01/02/2019

Koniec: 01/08/2019

New text:

Początek: 01/03/2019

Koniec: 01/09/2019

Section:
II.2.7
Previous text:

Od podpisania umowy do dnia 31.10.2019

New text:

Od podpisania umowy do dnia 30.11.2019

Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-12-18
New text:
2019-01-31
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-12-18
New text:
2019-01-31
Deadline Date2019-01-31
Publication Date2018-12-14
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Attention OfPaulina Górkiewicz
AddressBytomska 41
TownMysłowice
Postal Code41-400
Phone+48 323183300
Fax+48 322222330
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-11-28

Medical equipments

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj pn: „Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”.

2. Postępowanie jest organizowane z podziałem na dwie części. Część I obejmuje wykonanie, zgodnie z programem fukcjonalnym-użytkowym (dalej PFU), dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz dostawę i montaż wyposażenia określonego w PFU. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 12 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący: program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumenty: Karta wyposażenia.

3. Część II obejmuje dostawę sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 13 do SIWZ. W ramach Części II Wykonawca zamontuje, wykona próbny rozruch i przeszkoli personel.

4. Minimalny wymagany okres gwarancji dla Części I na roboty budowlane wynosi 60 m.

Extended Title„Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:

Początek: 1/1/2019

Koniec: 1/7/2019

New text:

Początek: 01/02/2019

Koniec: 01/08/2019

Section:
II.2.7
Previous text:

Od podpisania umowy do dnia 30.9.2019

New text:

Od podpisania umowy do dnia 31.10.2019

Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-11-27
New text:
2018-12-18
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-11-27
New text:
2018-12-18
Deadline Date2018-12-18
Publication Date2018-11-28
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Attention OfPaulina Górkiewicz
AddressBytomska 41
TownMysłowice
Postal Code41-400
Phone+48 323183300
Fax+48 322222330
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-11-02

Medical equipments

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj pn: „Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala Nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”

2. Postępowanie jest organizowane z podziałem na dwie części. Część I obejmuje wykonanie, zgodnie z programem fukcjonalnym-użytkowym (dalej PFU), dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz dostawę i montaż wyposażenia określonego w PFU. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 12 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący: program funkcjonalno–użytkowy oraz dokumenty: Karta wyposażenia.

3. Część II obejmuje dostawę sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 13 do SIWZ. W ramach Części II Wykonawca zamontuje, wykona próbny rozruch i przeszkoli personel.

4. Minimalny wymagany okres gwarancji dla Części I na roboty budowlane wynosi 60 m

Extended Title„Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-11-06
New text:
2018-11-27
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-11-06
New text:
2018-11-27
Deadline Date2018-11-27
Publication Date2018-11-02
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Attention OfPaulina Górkiewicz
AddressBytomska 41
TownMysłowice
Postal Code41-400
Phone+48 323183300
Fax+48 322222330
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-09-29

Medical equipments

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj pn: „Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala Nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”.

2. Postępowanie jest organizowane z podziałem na dwie części. Część I obejmuje wykonanie, zgodnie z programem fukcjonalnym-użytkowym (dalej PFU), dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz dostawę i montaż wyposażenia określonego w PFU. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 12 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący: program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumenty: Karta wyposażenia.

3. Część II obejmuje dostawę sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 13 do SIWZ. W ramach Części II Wykonawca zamontuje, wykona próbny rozruch i przeszkoli personel.

4. Minimalny wymagany okres gwarancji dla Części I na roboty budowlane wynosi 60 m.

Extended Title„Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:

Początek: 1/12/2018

Koniec: 1/6/2019

New text:

Początek: 1/1/2019

Koniec: 1/7/2019

Section:
II.2.7
Previous text:

Od podpisania umowy do dnia 31.8.2019

New text:

Od podpisania umowy do dnia 30.9.2019

Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-10-05
New text:
2018-11-06
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-10-05
New text:
2018-11-06
Deadline Date2018-11-06
Publication Date2018-09-29
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Attention OfPaulina Górkiewicz
AddressBytomska 41
TownMysłowice
Postal Code41-400
Phone+48 323183300
Fax+48 322222330
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-09-13

Medical equipments

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj pn: „Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”

2. Postępowanie jest organizowane z podziałem na dwie części. Część I obejmuje wykonanie, zgodnie z programem fukcjonalnym-użytkowym (dalej PFU), dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz dostawę i montaż wyposażenia określonego w PFU. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 12 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący: program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumenty: Karta wyposażenia.

3. Część II obejmuje dostawę sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 13 do SIWZ. W ramach Części II Wykonawca zamontuje, wykona próbny rozruch i przeszkoli personel.

4. Minimalny wymagany okres gwarancji dla Części I na roboty budowlane wynosi 60 m.

Extended Title„Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:

Początek 1/10/2018

Koniec 31/12/2018

New text:

Początek: 1/12/2018

Koniec: 1/6/2019

Section:
II.2.7
Previous text:

Koniec: 31/12/2018

New text:

Od podpisania umowy do dnia 31.8.2019

Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-09-11
New text:
2018-10-05
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-09-11
New text:
2018-10-05
Deadline Date2018-10-05
Publication Date2018-09-13
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Attention OfPaulina Górkiewicz
AddressBytomska 41
TownMysłowice
Postal Code41-400
Phone+48 323183300
Fax+48 322222330
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 19, 2019
Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1): Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Ks. Józefa Zator-Przytockiego 7 w Gdańsku w...
View more
Deadline: Dec 18, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na adaptacji budynków Zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach, obejmujących w szczególności przebudowę istniejących budynków Zespołu powięziennego, oraz opracowanie projektu wykonawczego...
View more
Deadline: Dec 18, 2019
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie systemu melioracyjnego łąk w Leśnictwie Taftowo na cele przyrodnicze.Wykonana przebudowa musi zagwarantować retencję wody na poziomie 23 078 m3/rok.Elementami systemu melioracyjnego...
View more