1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj pn: „Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”.

2. Postępowanie jest organizowane z podziałem na dwanaście części. Część I obejmuje wykonanie, zgodnie z programem fukcjonalnym-użytkowym (dalej PFU), dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz dostawę i montaż wyposażenia określonego w PFU. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 12 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący: program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumenty: karta wyposażenia.

3. Część II obejmuje dostawę sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 13 do SIWZ. W ramach części II Wykonawca zamontuje, wykona próbny rozruch i przeszkoli personel.

4. Minimalny wymagany okres gwarancji dla części I na roboty budowlane wynosi 60 m.

Extended Title„Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego”
Extended Description

Część I obejmuje wykonanie, zgodnie z programem fukcjonalnym-użytkowym (dalej PFU), dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz dostawę i montaż wyposażenia określonego w PFU. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 12 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący: program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumenty: karta wyposażenia.

1.4. Minimalny wymagany okres gwarancji dla części I na roboty budowlane wynosi 60 miesięcy, okres gwarancji na zamontowane wyposażenie zgodnie z gwarancją producenta, natomiast minimalny wymagany okres gwarancji dla części II na sprzęt medyczny, co najmniej 24 miesiące.

1.6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 8 robotników budowlanych wykonujących prace budowlane przy realizacji zamówienia pod kierownictwem kierownika budowy lub kierowników robót.

Publication Date2020-04-21
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value2870723.32
OrganisationSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Attention OfJustyna Paul, Agata Przywarka
AddressBytomska 41
TownMysłowice
Postal Code41-400
Phone+48 323183300
Fax+48 322222330
Class Code33100000
Class DescriptionMedical equipments
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-04-10

Medical equipments

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ. W ramach umowy Wykonawca zamontuje, wykona próbny rozruch i przeszkoli personel.

1.2. Minimalny wymagany okres gwarancji na sprzęt medyczny, co najmniej 60 miesięcy.

Extended Title„Rozbudowa i doposażenie bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia, diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego"
Extended Description

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ. W ramach umowy Wykonawca zamontuje, wykona próbny rozruch i przeszkoli personel.

1.2. Minimalny wymagany okres gwarancji na sprzęt medyczny, co najmniej 60 miesięcy.

1.3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Deadline Date2020-05-14
Publication Date2020-04-10
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach
Attention OfJustyna Paul, Agata Przywarka
AddressBytomska 41
TownMysłowice
Postal Code41-400
Phone+48 323183300
Fax+48 322222330
Class Code33100000
Class DescriptionMedical equipments
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 14, 2020
Przedmiotem zamówienia jest dokończenie robót branży elektrycznej i telekomunikacyjnej, w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań–Wrocław, odcinek Poznań–Wronczyn.
View more
Deadline: Aug 12, 2020
Przedmiotem zamówienia jest budowa obejścia m. Trzebiatów o długości 1,7 km, łączącego drogę wojewódzką nr 102 i 103.
View more
Deadline: Aug 11, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych związanych z budową budynku dydaktycznego Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w...
View more