Obsługa laboratoryjna na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na: „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany”.

Parametry charakterystyczne inwestycji: długość przebudowanej drogi wojewódzkiej: 18,95 km.

Zamówieniem będą objęte badania laboratoryjne na robotach przewidzianych do wykonania zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót.

Extended TitleObsługa laboratoryjna na zadaniu: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec–Ostrożany”.
Extended Description

Obsługa laboratoryjna na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na: „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany”.

Parametry charakterystyczne inwestycji: długość przebudowanej drogi wojewódzkiej: 18,95 km.

Zamówieniem będą objęte badania laboratoryjne na robotach przewidzianych do wykonania zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót.

Modifications

Obsługa laboratoryjna na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na: „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec–Ostrożany”.

Parametry charakterystyczne inwestycji: długość przebudowanej drogi wojewódzkiej: 18,95 km.

Zamówieniem będą objęte badania laboratoryjne na robotach przewidzianych do wykonania zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót.

Wykonanie usług dodatkowych polegających na wykonaniu badań sprawdzających poprzez przeprowadzenie teleinspekcji kanalizacji deszczowej – kanał nr 2, kanał nr 3 i kanał nr 4 o łącznej długości 1 300 m wraz z opinią, celem oceny stanu technicznego kanału deszczowego i sprawdzenie poprawności jego wykonania. Powyższe usługi były niezbędne ze względu na zapewnienie prawidłowego wykonania zamówienia zgodnie z protokołem konieczności nr 1/L/K/690.5/05/2019 sporządzonym w dniu 13.5.2019 r.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2019-08-13
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationPodlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Attention OfMałgorzata Tomkiel
Addressul. Elewatorska 6
TownBiałystok
Postal Code15-620
Phone+48 856767139
Class Code73111000
Class DescriptionResearch laboratory services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 13, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 114 przy ul. Milionowej 64, 92-310 Łódź.:3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr...
View more
Deadline: Dec 16, 2019
Przedmiotem zamówienia jest „Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU, zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu”
View more
Deadline: Dec 13, 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 101 przy ul. Wspólnej 5/7 w Łodzi realizowanych w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja...
View more