Kaupunkiympäristötalo, uudisrakennus, maanrakennusurakka, hankintailmoituksen 2017/S 087-169176 mukaan.

Extended TitleKaupunkiympäristötalo, uudisrakennus, maanrakennusurakka
Extended Description

Kaupunkiympäristötalo, uudisrakennus, maanrakennusurakka, hankintailmoituksen 2017/S 087-169176 mukaan.

Modifications

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala siirtyy yhteisiin tiloihin, Kalasatamaan osoitteeseen Työpajankatu 8 rakennettavaan uudisrakennukseen. Tätä uudisrakennusta kutsutaan kaupunkiympäristötaloksi. Tämä sopimus koskee uudisrakennuksen maanrakennusurakkaa. Maanrakennusurakka käsittää pohjapinta-alaltaan noin 5 000 m2 kaivannon ja kaivumassoja on noin 40 000 kiintokuutiota. Maanrakennusurakoitsija toimi kohteen päätoteuttajana, kunnes projektinjohtourakoitsija siirtyi päätoteuttajaksi ja maanrakennusurakoitsija siirrettiin tässä vaiheessa em. projektinjohtourakkaan alistettavaksi sivu-urakoitsijaksi.

Maanrakennusurakan vastaava työnjohtaja on loppuun asti vastuussa oman urakkansa töistä siihen saakka, kunnes tilaaja on vastaanottanut työn. Tätä vastuuta ei ole enää mahdollista siirtää toiselle urakoitsijalle ilman merkittäviä riskejä ja haittoja.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2019-10-21
CountryFinland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationHelsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennuttaminen-palvelu
Attention OfArto Manninen
AddressPL 58225, Helsingin kaupunki (Elimäenkatu 5)
TownHelsinki
Postal Code00099
Phone+358 931031849
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Framework contract for the provision of consultancy/advisory service, project services and managed services to implement, operate and maintain on premise-hosted and Software-as-a-Service applications based on Microsoft products and technologies. The...
View more
Deadline: Jan 7, 2020
Hankinnassa on kyse Puistolan Suuntimopuistoon tilaelementtiuudisrakennuksena toteutettavista koulu- ja päiväkotitiloista. Rakennuksen tilaohjelman mukainen hyötyala on 5 700 hym2. Tilat toimivat ensin Maatullin ala-asteen ja päiväkoti Mintun väistötilana. Vuosina 2024–2026...
View more
Deadline: Dec 23, 2019
Hankinnan kohteena on puitejärjestely, jolla hankitaan Istekin tietoverkoissa käytettävät laitteita ja niihin liittyviä ylläpito-, lisenssi-, huolto-, tuki- ja asiantuntijapalveluita. Istekin tietoverkko sijaitsee kattavasti koko manner Suomen alueella. Puitejärjestely jakaantuu neljään...
View more