Oproep tot kandidaatstelling:

Deze opdracht omvat het aankopen van contactloos EMV („cEMV”) en Account Based Ticketing („ABT”) diensten en toestellen voor het cEMV ABT project.

Deze opdracht is een raamovereenkomst met een enkele deelnemer voor een duur van 10 jaren.

De mogelijk bestaat dat de aanbestedende entiteit optreedt als een aankoopcentrale voor de andere PTO's in Vlaanderen/België.

Extended TitleAankopen van solution diensten en toestellen.
Extended Description

Zie selectieleidraad.

Deadline Date2018-01-03
Publication Date2017-11-15
CountryBelgium
Procurement StatusActive
TypeNegotiated procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDe Lijn — Techniek
Attention OfVeerle Van Ransbeek
AddressMotstraat 20
TownMalines
Postal Code2800
Class Code48000000
Class DescriptionSoftware package and information systems
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-09-23

Software package and information systems

De Lijn wenst een contacloze EMV („cEMV”) en Account Based Ticketing („ABT”) oplossing te implementeren. Het bestek bevat zowel de aankoop van een Software as a Service („SaaS”) oplossing en de gerelateerde onderhoudsvoorzieningen voor alle Account Based Ticketing back office functies als de aankoop en installatie van de cEMV voertuigterminals en cEMV controletoestellen. Het raamcontract heeft een looptijd van 10 jaar. Het bestek wordt opgedeeld in 2 percelen (cfr II.2.4).

Extended TitleContactloze EMV en ABT oplossing voor De Lijn.
Extended Description

Perceel 1 heeft een brede scope, die geleverd dient te worden door 1 enkele leverancier of door een consortium. Het perceel omvat back office diensten, acquiring diensten, voertuigterminals en controletoestellen.

De back office diensten bestaan uit Software as a Service cloud-diensten. Telkens wanneer een reiziger met zijn betaalkaart tapt op een terminal, wordt die taptransactie verwerkt in die back office dienst en vertaald in een betaalbedrag, bijvoorbeeld 2 EUR bij een opstap, 0 EUR bij een overstap. Een ABT back office kan taps gemaakt met betaalkaarten verwerken, maar ook taps gemaakt met Openbare Vervoermaatschappij („OV”) kaarten (Calypso standaard in België). Wanneer beide groepen van reizigers de cEMV / ABT oplossing gebruiken, zullen enkele honderd miljoen taps per jaar geregistreerd worden (bron: jaarverslag van De Lijn van 2016).

Omwille van de plaatsing van alle ticketing intelligentie in een centrale back office laten ABT oplossingen toe om gemakkelijk met verschillende regiotarieven, piek/dal tarieven etc. te werken.

Perceel 1 bevat het back office dienstenpakket met de volgende recurrente diensten:

* de core ABT back office service die taps omzet in betaalbedragen, gebruik makende van de cEMV transit rules of andere betaalmethodes (bv. SEPA Direct Debit);

* acquiringdiensten, die in het geval van taps met betaalkaarten een betaaltransactie initiëren (vanaf de bank van de reiziger) en het dagelijks totaalbedrag storten op de rekening van De Lijn;

* controlediensten die toelaten aan een lijncontroleur om na te gaan of een reiziger zijn kaart getapt heeft op een terminal;

* toestel management diensten die de „gezondheid” van elke terminal en elk controletoestel monitoren en bij defecten een incident escaleren naar de technische diensten van De Lijn;

* key management diensten die de toestellen en diensten adequaat beveiligen met veiligheidssleutels.

Perceel 1 bevat bovendien de eenmalige aankoop van:

* 5 000 tot 10 000 terminals (vermoedelijke hoeveelheid) die taps kunnen registreren van cEMV betaalkaarten en OV kaarten;

* 350 controletoestellen (vermoedelijke hoeveelheid);

* back office setup diensten;

* documentatie van API's.

De ABT back office dienst dient te integreren met de volgende De Lijn back end systemen:

* een CRM/CDI en Product Sales systeem die account informatie bijhoudt (aangekochte reisproductcontracten per account);

* een tarievenmatrix die de tarieven per reisproduct bijhoudt;

* een ERP systeem met alle De Lijn boekhoudfuncties;

* een BSS systeem dat gevoed moet worden met tap transactie informatie voor strategische business rapportering;

* een IM/SSO systeem dat naadloze toegang geeft aan de eindgebruiker tot de ABT back office klantendienstfuncties;

* een OV kaartbeheer systeem waarin de geldigheid van OV kaarten gebruikt op het systeem teruggevonden kan worden;

* een PKI systeem met zijn RA en CA om de veiligheid van het systeem en de toestellen te waarborgen.

Deadline Date2050-09-19
Publication Date2017-09-23
CountryBelgium
Procurement StatusActive
TypeNegotiated procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationDe Lijn — Techniek
Attention OfRudi Willems
AddressMotstraat 20
TownMalines
Postal Code2800
Phone+31 470404490
Class Code48000000
Class DescriptionSoftware package and information systems
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 9, 2020
The subject matter of the framework contract is the provision of a ‘European Terrain Database’.
View more
Deadline: Jun 22, 2020
The EuroHPC JU will conclude a contract with the selected economic operator in order to build, deliver, install and maintain a supercomputer that will be hosted in Sofia Tech Park,...
View more
Deadline: Jun 22, 2020
The insurance is of the ‘all risks except’ type, i.e. the buildings are insured against all risks except those explicitly excluded in the contract.
View more