Organizowanie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Powiatu Ząbkowickiego.

Deadline Date2018-11-26
Publication Date2017-10-24
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationPowiat Ząbkowicki
Attention OfAgnieszka Szymańska
Addressul. H. Sienkiewicza 11
TownZąbkowice Śląskie
Postal Code57-200
Phone+48 748162834
Fax+48 748162850
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 30, 2018
Niniejsze zadanie związane jest z wykonaniem robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa...
View more
Deadline: Nov 5, 2018
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Zabezpieczenie brzegu rzeki Drwęcy w m. Mszanowo km 152+270 – 152+350”.Prace będą polegały na wykonaniu opaski brzegowej palowo-walcowej, która...
View more
Deadline: Dec 18, 2018
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Michalinów w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn....
View more