Udbuddet vedrører levering af arbejdsbeklædning til Pleje & Omsorg i Skive Kommune.

Extended TitleEU- udbud på levering af arbejdsbeklædning til Pleje & Omsorg i Skive Kommune
Extended Description

Udbuddet vedrører indkøb af arbejdsbeklædning til beklædningsordningen i Pleje & Omsorg. Der er tale om en supperingsprofil til ca. 1 100 medarbejdere. Antallet af medarbejder kan ændre sig i såvel opadgående som nedadgående retning i hele kontraktperioden.

For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de mindstekrav varerne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3) i udbudsmaterialet. Forventet omsætning: 600 000 DKK pr. år.

Den forventede omsætning for rammeaftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten (bilag 3).

Ordregiver har valgt ikke at opdele udbuddet i delaftaler, ud fra en vurdering af, hvad markedet kan levere, samt hvad der giver bedste økonomiske incitament herunder stordriftsfordele, og de bedste vilkår for både ordregiver og tilbudsgiver.

Den udbudte rammeaftale har en løbetid på 2 år. Rammeaftalen kan forlænges 2 gange 12 måneder. Opsigelsesvilkår fremgår af rammeaftalens pkt. 3.

Deadline Date2018-04-17
Publication Date2018-03-08
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSkive Kommune
Attention OfAnne Juhl
AddressTorvegade 10
TownSkive
Postal Code7800
Phone+45 99156866
Class Code18100000
Class DescriptionOccupational clothing, special workwear and accessories
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-01-25

Occupational clothing, special workwear and accessories

Udbuddet vedrører levering af arbejdsbeklædning til Pleje & Omsorg i Skive Kommune.

Extended TitleEU-udbud på levering af arbejdsbeklædning til Pleje & Omsorg i Skive Kommune
Extended Description

Udbuddet vedrører indkøb af arbejdsbeklædning til beklædningsordningen i Pleje & Omsorg. Der er tale om en supperingsprofil til ca. 1.100 medarbejdere. Antallet af medarbejder kan ændre sig i såvel opadgående som nedadgående retning i hele kontraktperioden.

For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de mindstekrav varerne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Forventet omsætning: 600.000 kr. pr. år.

Den forventede omsætning for aftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten (bilag 3).

Ordregiver har valgt ikke at opdele udbuddet i delaftaler, ud fra en vurdering af, hvad markedet kan levere, samt hvad der giver bedste økonomiske incitament herunder stordriftsfordele, og de bedste vilkår for både ordregiver og tilbudsgiver.

Den udbudte rammeaftale har en løbetid på 2 år. Rammeaftalen kan forlænges 2 gange 12 måneder. Opsigelsesvilkår fremgår af rammeaftalens pkt. 3.

Publication Date2018-01-25
CountryDenmark
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSkive Kommune
Attention OfAnne Juhl
AddressTorvegade 10
TownSkive
Postal Code7800
Phone+45 99156866
Class Code18100000
Class DescriptionOccupational clothing, special workwear and accessories
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 7, 2018
Udbuddet vedrører hovedentreprisekontrakt om: Skoleparken 1, Bagsværd på matr. nr. 8ec og 8us.Projektet omhandler nedrivning af 248 eksisterende boliger samt genopførelse af 241 eksisterende boliger.Herunder opførelse af 52 tilgængelighedsboliger. Derudover...
View more
SKI planlægger at udbyde en rammeaftale som omhandler "software as a service" (SaaS). SaaS er en leveringsmodel, hvor software leveres på abonnementsvilkår og er centralt hostet. SaaS applikationer er fuldt...
View more
Deadline: Apr 27, 2018
The contract concerns a Framework Agreement for delivery of optical components e.g. spherical lenses, ND filters, diffusers, mirrors, optical fibers, couplers, amplifiers, and another Framework Agreement for delivery of opto-mechanics...
View more