Przedmiotem zamówienia będzie organizowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Brzeżno. Zamówienie obejmuje wybór operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego dla następujących linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności

publicznej: Brzeżno – Wilczkowo – Półchleb – Słonowice – Pęczerzyno kol. – Pęczerzyno – Brzeżno, Brzeżno – Rzepczyno – Karsibór – Więcław – Brzeżno, Brzeżno – Koszanowo – Chomętowo – Mulite skrz. – Rzepczyno – Brzeżno, Brzeżno – Wilczkowo – Brzeżno, Brzeżno – Pęczerzyno – Pęczerzyno kol. – Brzeżno, Brzeżno

— Rzepczyno – Brzeżno, Brzeżno – Więcław – Karsibór – Rzepczyno – Brzeżno, Brzeżno – Pęczerzyno – Słonowice – Półchleb – Brzeżno, Brzeżno – Wilczkowo – Brzeżno, Brzeżno – Więcław – Karsibór – Rzepczyno – Mulite szkrz. – Koszanowo – Chomętowo, Karsibór – Więcław – Brzeżno – Wilczkowo, Wilczkowo – Brzeżno

— Więcław – Karsibór, Półchleb – Słonowice – Pęczerzyno Kol.- Pęczerzyno – Brzeżno – Wilczkowo, Wilczkowo – Brzeżno – Pęczerzyno – Pęczerzyno kol. – Słonowice – Półchleb, Koszanowo – Chomętowo – Mulite skrz. – Rzepczyno – Brzeżno – Wilczkowo, Wilczkowo – Brzeżno – Rzepczyno – Mulite Skrz. – Chomętowo –

Koszanowo, Słonowice – Półchleb, Półchleb – Słonowice, Więcław – Brzeżno – Wilczkowo, Wilczkowo – Brzeżno – Więcław, Koszanowo – Chomętowo – Rzepczyno – Brzeżno – Pęczerzyno – Pęczerzyno Kol.- Słonowice – Półchleb, Półchleb – Słonowice – Pęczerzyno Kol. – Pęczerzyno – Brzeżno – Rzepczyno –

Chomętowo – Koszanowo, Półchleb – Słonowice – Pęczerzyno Kol. – Pęczerzyno – Brzeżno – Rzepczyno – Brzeżno – Wilczkowo, Wilczkowo – Brzeżno – Rzepczyno – Brzeżno – Pęczerzyno – Pęczerzyno Kol. – Słonowice – Półchleb.

Deadline Date2018-11-02
Publication Date2017-11-03
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationGmina Brzeżno
Attention OfMałgorzata Nieścieronek
AddressBrzeżno 50
TownBrzeżno
Postal Code78-316
Phone+48 943642748
Fax+48 943642741
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 27, 2018
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następujących częściach:Cz. I – dostawa cyrkli kabłąkowych,Cz. II – dostawa fałdomierzy.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a i 2b do SIWZ.4. Dostarczony...
View more
Deadline: Nov 6, 2018
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa Centrum Sportowego Politechniki Wrocławskiej przy ul. Chełmońskiego 16 we Wrocławiu w zakresie objętym Etapem I i II.2. Zamówienie obejmuje następujące prace: budowa Obiektu nr 1:...
View more
Deadline: Oct 30, 2018
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi serwisowej wzdłuż DK14 w Łodzi na odcinku od ul. Rypułtowickiej w Pabianicach do ul. Giełdowej w Ksawerowie.Zakres robót obejmuje m. in.: prace rozbiórkowe, roboty ziemne,...
View more