- izgradnja 41,30 km gravitacijskih cjevovoda,- izgradnja 8,1 km tlačnih cjevovoda,- izgradnja 21 crpne stanice,- izgradnja 2 retencijska bazenate izrada izvedbenih projekata, te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamčevnom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga

Extended TitleA-4. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE – OPĆINA BERETINEC, SVETI ILIJA, GORNJI KNEGINEC I TRNOVEC BARTOLOVEČKI
Extended Description

- izgradnja 41,30 km gravitacijskih cjevovoda,- izgradnja 8,1 km tlačnih cjevovoda,- izgradnja 21 crpne stanice,- izgradnja 2 retencijska bazenate izrada izvedbenih projekata, te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamčevnom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga

Modifications

Rok dovršetka se ovim Dodatkom br. 5 produžuje za 45 dana

Deadline DateNone Provided
Publication Date2021-11-22
CountryCroatia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationVARKOM d.d.
Attention OfSandra Skok
AddressTrg bana Jelačića 15
TownVaraždin
Postal Code42000
Phone+385 989805372
Class Code45232411
Class DescriptionFoul-water piping construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-10-15

Foul-water piping construction work

- izgradnja 41,30 km gravitacijskih cjevovoda,- izgradnja 8,1 km tlačnih cjevovoda,- izgradnja 21 crpne stanice,- izgradnja 2 retencijska bazenate izrada izvedbenih projekata, te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamčevnom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga

Extended TitleA-4. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE – OPĆINA BERETINEC, SVETI ILIJA, GORNJI KNEGINEC I TRNOVEC BARTOLOVEČKI
Extended Description

- izgradnja 41,30 km gravitacijskih cjevovoda,- izgradnja 8,1 km tlačnih cjevovoda,- izgradnja 21 crpne stanice,- izgradnja 2 retencijska bazenate izrada izvedbenih projekata, te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamčevnom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga

Modifications

Rok dovršetka se ovim Dodatkom br. 4 produžuje za 33 dana, odnosno novi Rok dovršetka je 31.08.2021.g., a sve sukladno Odluci Inženjera

Deadline DateNone Provided
Publication Date2021-10-15
CountryCroatia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationVARKOM d.d.
Attention OfSandra Skok
AddressTrg bana Jelačića 15
TownVaraždin
Postal Code42000
Phone+385 989805372
Class Code45232411
Class DescriptionFoul-water piping construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-08-04

Foul-water piping construction work

- izgradnja 41,30 km gravitacijskih cjevovoda,- izgradnja 8,1 km tlačnih cjevovoda,- izgradnja 21 crpne stanice,- izgradnja 2 retencijska bazenate izrada izvedbenih projekata, te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamčevnom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga

Extended TitleA-4. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE – OPĆINA BERETINEC, SVETI ILIJA, GORNJI KNEGINEC I TRNOVEC BARTOLOVEČKI
Extended Description

- izgradnja 41,30 km gravitacijskih cjevovoda,- izgradnja 8,1 km tlačnih cjevovoda,- izgradnja 21 crpne stanice,- izgradnja 2 retencijska bazenate izrada izvedbenih projekata, te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamčevnom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga

Modifications

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Inženjer svojim dopisom A4_20210512/62415159-MS/28 od 12.05.2021.g., donio Odluku u skladu sa člankom 3.5. Općih uvjeta Ugovora o potraživanju Izvođača br. 7 od 02.04.2021.g., a koji dopis Inženjera predstavlja sastavni dio ovog Dodatka br. 3.Rok dovršetka se ovim Dodatkom br. 3 produžuje za 35 dana, odnosno novi Rok dovršetka je 29.07.2021.g., a sve sukladno Odluci Inženjera iz prethodnog stavkaStranke potvrđuju da u svezi okolnosti radi kojih dolazi do produženja Roka dovršetka, Izvođač neće imati pravo na bilo kakva daljnja potraživanja, a osobito da neće imati pravo na bilo kakve Troškove ili izmaklu korist.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2021-08-04
CountryCroatia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationVARKOM d.d.
Attention OfSandra Skok
AddressTrg bana Jelačića 15
TownVaraždin
Postal Code42000
Phone+385 989805372
Class Code45232411
Class DescriptionFoul-water piping construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-07-27

Foul-water piping construction work

— izgradnja 41,30 km gravitacijskih cjevovoda,

— izgradnja 8,1 km tlačnih cjevovoda,- izgradnja 21 crpne stanice,

— izgradnja 2 retencijska bazenate izrada izvedbenih projekata, te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamčevnom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga

Extended TitleA-4. Dogradnja sustava odvodnje – Općina Beretinec, Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Trnovec Bartolovečki
Extended Description

— izgradnja 41,30 km gravitacijskih cjevovoda,

— izgradnja 8,1 km tlačnih cjevovoda,- izgradnja 21 crpne stanice,

— izgradnja 2 retencijska bazenate izrada izvedbenih projekata, te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamčevnom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga

Modifications

Sukladno Uputi za izmjenu br. 01 - Izmjena zaštitinih čeličnih cijevi Sv. Ilija od 21.01.2019., Uputi za izmjenu br. 02 - Izmjena karakteristika crpnih stanica CS Doljan 1, CS Doljan 3, CS Doljan 4 i CS Turčin - podsustav Sveti Ilija od 29.08.2019. kao i Uputi za izmjenu br. 03 - Izmjena karakteristika crpnih stanica PS1, PS3, PS5, PS6, PS7 i PS8 - podsustav Beretinec od 30.04.2020. godine, stranke ovim Dodatkom br. 2. ugovaraju izmjenu i dopunu Ugovora kako slijedi.Mijenja se Ugovor na način da se u Sporazumu br. 187/17 u t. 4. mijenja ugovorena cijena tako da se vrijednost radova povećava za iznos od ukupno 175.965,40 kn te se utvrđuje da nova vrijednost radova iznosi ukupno 64.466.392,09 kn (bez PDV-a), a što predstavlja povećanje od 0,27 % u odnosu na prvotno ugovorenu vrijednost radova iz Ugovora (64.290.426,69 kn), a sve na način i radi izvođenja radova kako je to predviđeno Uputi za izmjenu br. 01 - Izmjena zaštitinih čeličnih cijevi Sv. Ilija od 21.01.2019., Uputi za izmjenu br. 02 - Izmjena karakteristika crpnih stanica CS Doljan 1, CS Doljan 3, CS Doljan 4 i CS Turčin - podsustav Sveti Ilija od 29.08.2019. kao i Uputi za izmjenu br. 03 - Izmjena karakteristika crpnih stanica PS1, PS3, PS5, PS6, PS7 i PS8 - podsustav Beretinec od 30.04.2020. godine.Stvarna vrijednost izvedenih radova obračunat će su na osnovu ovjerenih količina u Građevinskoj knjizi, a kako je to predviđeno Ugovorom.

Sukladno Uputi za izmjenu br. 01 - Izmjena zaštitinih čeličnih cijevi Sv. Ilija od 21.01.2019., Uputi za izmjenu br. 02 - Izmjena karakteristika crpnih stanica CS Doljan 1, CS Doljan 3, CS Doljan 4 i CS Turčin - podsustav Sveti Ilija od 29.08.2019. kao i Uputi za izmjenu br. 03 - Izmjena karakteristika crpnih stanica PS1, PS3, PS5, PS6, PS7 i PS8 - podsustav Beretinec od 30.04.2020. godine, stranke ovim Dodatkom br. 2. ugovaraju izmjenu i dopunu Ugovora kako slijedi.

Mijenja se Ugovor na način da se u Sporazumu br. 187/17 u t. 4. mijenja ugovorena cijena tako da se vrijednost radova povećava za iznos od ukupno 175.965,40 kn te se utvrđuje da nova vrijednost radova iznosi ukupno 64.466.392,09 kn (bez PDV-a), a što predstavlja povećanje od 0,27 % u odnosu na prvotno ugovorenu vrijednost radova iz Ugovora (64.290.426,69 kn), a sve na način i radi izvođenja radova kako je to predviđeno Uputi za izmjenu br. 01 - Izmjena zaštitinih čeličnih cijevi Sv. Ilija od 21.01.2019., Uputi za izmjenu br. 02 - Izmjena karakteristika crpnih stanica CS Doljan 1, CS Doljan 3, CS Doljan 4 i CS Turčin - podsustav Sveti Ilija od 29.08.2019. kao i Uputi za izmjenu br. 03 - Izmjena karakteristika crpnih stanica PS1, PS3, PS5, PS6, PS7 i PS8 - podsustav Beretinec od 30.04.2020. godine.

Stvarna vrijednost izvedenih radova obračunat će su na osnovu ovjerenih količina u Građevinskoj knjizi, a kako je to predviđeno Ugovorom.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2021-07-27
CountryCroatia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationVarkom d.d.
Attention OfSandra Skok
AddressTrg bana Jelačića 15
TownVaraždin
Postal Code42000
Phone+385 989805372
Class Code45232411
Class DescriptionFoul-water piping construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-07-23

Foul-water piping construction work

— izgradnja 41,30 km gravitacijskih cjevovoda,- izgradnja 8,1 km tlačnih cjevovoda,- izgradnja 21 crpne stanice,- izgradnja 2 retencijska bazenate izrada izvedbenih projekata, te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamčevnom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga

Extended TitleA-4. Dogradnja sustava odvodnje – Općina Beretinec, Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Trnovec Bartolovečki
Extended Description

— izgradnja 41,30 km gravitacijskih cjevovoda,- izgradnja 8,1 km tlačnih cjevovoda,- izgradnja 21 crpne stanice,- izgradnja 2 retencijska bazenate izrada izvedbenih projekata, te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamčevnom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga

Modifications

Uveden novi Podugovaratelj: Nord-ING d.o.o. Čakovec, Uska 1, u vrijednosti 1,01 % osnovnog ugovora

Deadline DateNone Provided
Publication Date2021-07-23
CountryCroatia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationVarkom d.d.
Attention OfSandra Skok
AddressTrg bana Jelačića 15
TownVaraždin
Postal Code42000
Phone+385 989805372
Class Code45232411
Class DescriptionFoul-water piping construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 7, 2022
U prvotno provedenom otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti koji se za isti predmet nabave provodio po pravilima velike vrijednosti, evidencijski broj nabave: 03-00-02/2021, broj objave Obavijesti o nadmetanju u...
View more
Nabava građevinskih radova na obnovi Palače Gutmann u Belišću
View more
izvođenje radova na rekonstrukciji T objekta koji je izgrađen unutar registrirane urbanističke cjeline grada Rijeke u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić.
View more