Predmetom zákazky je dodávka mäsových výrobkov (klobása, párky, jaternice, saláma, šunka, bravčová masť)a s tým súvisiacich služieb.

Podborný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Extended TitleMäsové výrobky
Extended Description

Predmetom zákazky je dodávka mäsových výrobkov (klobása, párky, jaternice, saláma, šunka, bravčová masť)a s tým súvisiacich služieb.

Podborný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Deadline Date2018-04-09
Publication Date2018-03-08
CountrySlovak Republic
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value316000.00
OrganisationCentrum účelových zariadení
Attention OfIng. Adriana Hrivnáčiková
AddressRekreačná 13
TownPiešťany
Postal Code921 01
Phone+421 904348196
Class Code15130000
Class DescriptionMeat products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-01-19

Meat products

Predmetom zákazky je dodávka mäsových výrobkov (klobása, párky, jaternice, saláma, šunka, bravčová masť) a s tým súvisiacich služieb.

Podborný opis predmetu zákazky je/bol uvedený v súťažných podkladoch.

Extended TitleMäsové výrobky
Extended Description

Predmetom zákazky je dodávka mäsových výrobkov (klobása, párky, jaternice, saláma, šunka, bravčová masť) a s tým súvisiacich služieb.

Podborný opis predmetu zákazky je/bol uvedený v súťažných podkladoch.

Publication Date2018-01-19
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationCentrum účelových zariadení
Attention OfIng. Adriana Hrivnáčiková
AddressRekreačná 13
TownPiešťany
Postal Code92101
Phone+421 904348196
Class Code15130000
Class DescriptionMeat products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 30, 2018
Predmetom zákazky sú stavebné práce pri rekonštrukcii objektov v areáli národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad v súlade so schváleným uznesením vlády Slovenskej republiky č. 955 zo dňa 17.12.2008. Zákazka pozostáva...
View more
Deadline: Apr 23, 2018
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie pre všetky odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len NDS) na území Slovenska.
View more
Deadline: Apr 10, 2018
1. Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, majetkovo-právne vysporiadanie a autorský dohľad občasný pre Dielo: "Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice...
View more