Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości obiektów użytkowanych przez jednostki organizacyjne Poczty Polskiej na terenie administrowanym przez Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Krakowie oraz Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi obejmującym teren województwa małopolskiego, podkarpackiego oraz łódzkiego z podziałem na części: część nr 1 - woj. małopolskie, części nr 2 - woj. podkarpackie, część nr 3 - woj. łódzkie.

Extended TitleŚwiadczenie usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego i łódzkiego
Extended Description

1. Sprzątanie odbywać się będzie w dniach i godzinach pracy jednostek Zamawiającego zajmujących dane pomieszczenia, w sposób nie zakłócający ich pracy, a w obiektach strzeżonych całodobowo, przed lub po zakończeniu pracy przez pracowników Zamawiającego, po uprzednim pobraniu kluczy z wartowni (recepcji, portierni), z tym że po zakończeniu sprzątania pomieszczenia należy zamknąć, a klucze zdać w miejscu ich pobrania. Czas realizacji usługi zostanie ustalony z kierownikiem, administratorem obiektu lub osobą zastępującą.

2. W zakresie „Porozumienia o współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu dotyczące zapewnienia im bezpiecznych warunków pracy oraz o wyznaczeniu koordynatora ds. bhp sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy” (Zał. Nr 7 do wzoru umowy) pracodawcy ustalają koordynatora ze strony Wykonawcy.

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujących czynności nie wymagające specjalistycznego sprzętu określone w niżej wymienionych punktach załącznika nr 1a do wzoru umowy, w zakresie:

Część nr 1 – woj. małopolskie:

a) czynności określonych w pkt. 1 dotyczących sprzątania pomieszczeń biurowych oraz innych pomieszczeń wewnętrznych z wyłączeniem ppkt. 10, 15-21, 23, 25;

b) czynności określonych w pkt. 2 dotyczących sprzątania pomieszczeń eksploatacyjnych i zaplecza placówek pocztowych (w tym stanowisk Mikrooddziałów Banku Pocztowego oraz Pocztowych Stref Finansowych) z wyłączeniem ppkt. 11, 17- 23, 26;

c) czynności określonych w pkt. 3 dotyczących sprzątania pomieszczeń sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych (w tym wind osobowych i towarowych) z wyłączeniem ppkt. 11-17, 18;

d) czynności określonych z pkt. 5 dotyczących sprzątania powierzchni pokoi gościnnych sprzątanych codziennie z wyłączeniem ppkt. 5,12,14,19-21, 23

e) czynności określonych w pkt. 6 dotyczących sprzątania pomieszczeń hal i warsztatów z wyłączeniem ppkt. 7, 9, 10, 12;

f) czynności określonych w pkt. 9 dotyczących sprzątania powierzchni zewnętrznej utwardzonej z wyłączeniem ppkt. 5, 7.

Publication Date2018-03-28
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
Value21487534.48
OrganisationPoczta Polska S.A.
Attention OfIrena Żuchowicz
Addressul. Rodziny Hiszpańskich 8
TownWarsaw
Postal Code00-940
Phone+48 124106010
Class Code90910000
Class DescriptionCleaning services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-12-08

Cleaning services

Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości obiektów użytkowanych przez jednostki organizacyjne Poczty Polskiej na terenie administrowanym przez Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Krakowie oraz Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi obejmującym teren województwa małopolskiego, podkarpackiego oraz łódzkiego z podziałem na części: część nr 1 woj. małopolskie, część nr 2 - woj. podkarpackie, część nr 3 woj. łódzkie

Extended TitleŚwiadczenie usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego i łódzkiego
Changes
Section:
IV.2.6
Previous text:
2018-11-04
New text:
2018-04-11
Deadline Date2018-11-04
Publication Date2017-12-08
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationPoczta Polska S.A.
Attention OfIrena Żuchowicz
Addressul. Rodziny Hiszpańskich 8
TownWarszawa
Postal Code00-940
Phone+48 124106010
Class Code90910000
Class DescriptionCleaning services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-12-06

Cleaning services

Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości obiektów użytkowanych przez jednostki organizacyjne Poczty Polskiej na terenie administrowanym przez Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Krakowie oraz Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi obejmującym teren województwa małopolskiego, podkarpackiego oraz łódzkiego z podziałem na części: część nr 1 woj. małopolskie, część nr 2 - woj. podkarpackie, część nr 3 woj. łódzkie.

Extended TitleŚwiadczenie usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego i łódzkiego.
Extended Description

1. Sprzątanie odbywać się będzie w dniach i godzinach pracy jednostek Zamawiającego zajmujących dane pomieszczenia, w sposób nie zakłócający ich pracy, a w obiektach strzeżonych całodobowo, przed lub po zakończeniu pracy przez pracowników Zamawiającego, po uprzednim pobraniu kluczy z wartowni (recepcji, portierni), z tym że po zakończeniu sprzątania pomieszczenia należy zamknąć, a klucze zdać w miejscu ich pobrania. Czas realizacji usługi zostanie ustalony z kierownikiem, administratorem obiektu lub osobą zastępującą.

2. W zakresie „Porozumienia o współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu dotyczące zapewnienia im bezpiecznych warunków pracy oraz o wyznaczeniu koordynatora ds. bhp sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy” (Zał. Nr 7 do wzoru umowy) pracodawcy ustalają koordynatora ze strony Wykonawcy

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujących czynności nie wymagające specjalistycznego sprzętu określone w niżej wymienionych punktach załącznika nr 1a do wzoru umowy, w zakresie:

Część nr 1 – woj. małopolskie:

a. czynności określonych w pkt. 1 dotyczących sprzątania pomieszczeń biurowych oraz innych pomieszczeń wewnętrznych z wyłączeniem ppkt. 10, 15-21, 23, 25;

b. czynności określonych w pkt. 2 dotyczących sprzątania pomieszczeń eksploatacyjnych i zaplecza placówek pocztowych (w tym stanowisk Mikrooddziałów Banku Pocztowego oraz Pocztowych Stref Finansowych) z wyłączeniem ppkt. 11, 17- 23, 26;

c. czynności określonych w pkt. 3 dotyczących sprzątania pomieszczeń sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych (w tym wind osobowych i towarowych) z wyłączeniem ppkt. 11-17, 18;

d. czynności określonych z pkt. 5 dotyczących sprzątania powierzchni pokoi gościnnych sprzątanych codziennie z wyłączeniem ppkt. 5,12,14,19-21, 23

e. czynności określonych w pkt. 6 dotyczących sprzątania pomieszczeń hal i warsztatów z wyłączeniem ppkt. 7, 9, 10, 12;

f. czynności określonych w pkt. 9 dotyczących sprzątania powierzchni zewnętrznej utwardzonej z wyłączeniem ppkt. 5, 7.

Deadline Date2018-01-12
Publication Date2017-12-06
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationPoczta Polska S.A.
Attention OfIrena Żuchowicz
Addressul. Rodziny Hiszpańskich 8
TownWarsaw
Postal Code00-940
Phone+48 124106010
Class Code90910000
Class DescriptionCleaning services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 9, 2018
Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na: wykonanie murów oporowych wraz ze spoinowaniem, wykonanie budowli betonowych, żelbetowych, wykonanie narzutu kamiennego, bruku, ręczne i mechaniczne wykoszenie wraz z wygrabieniem porostu ze skarp...
View more
Deadline: Oct 4, 2018
W zakresie rzeczowym robót znajdują się m.in.: prace budowlane i instalacyjne. Całość prac została szczegółowo opisana w dokumentacji technicznej – projektowej, przedmiarach robót z uwzględnieniem postanowień SIWZ oraz umowie na...
View more
Deadline: Oct 30, 2018
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie Miasta Suwałki – III etap (przebudowa ulicy Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od...
View more