ChangesPrzedmiot zamówienia:

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Zamiast:

IV.3.3)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2.11.2018

Powinno być:

IV.3.3)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2.12.2018

Deadline Date2018-12-02
Publication Date2017-12-22
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationGmina Myślibórz
Attention OfMarcin Ostolski
Addressul. Rynek im. Jana Pawła II 1
TownMyślibórz
Postal Code74-300
Phone+48 957472061
Fax+48 957473363
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-12-19

Public road transport services

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.12.2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2136) organizator dokona wyboru operatora poprzez udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z dnia 21.10.2016 roku o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1920).

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

a) określenie rodzaj transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe,

b) określenie sieci komunikacyjnej: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Myślibórz, dla której Gmina Myślibórz jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

Deadline Date2018-11-02
Publication Date2017-12-19
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationGmina Myślibórz
Attention OfMarcin Ostolski
Addressul. Rynek im. Jana Pawła II 1
TownMyślibórz
Postal Code74-300
Phone+48 957472061
Fax+48 957473363
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 28, 2018
Zakres zamówienia obejmuje budowę obwodnicy zachodniej Gliwic od ul Daszyńskiego do ul. Rybnickiej, w tym:• budowę drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej o długości ok. 3,2 km - I...
View more
Deadline: Feb 28, 2018
Przedmiotem zamówienia jest Budowa ciągu pieszo-rowerowego na trzech odcinkach ulicy Świdnickiej w Wałbrzychu” - realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Wałbrzychu poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej...
View more
Deadline: Feb 28, 2018
Roboty budowlane pod nazwą: „Rozbiórka budynku „Z” oraz budowa budynku na potrzeby oddziałów łóżkowych i stacji dializ wraz z instalacjami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym...
View more