ChangesPrzedmiot zamówienia:

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Zamiast:

IV.3.3)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2.11.2018

Powinno być:

IV.3.3)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2.12.2018

Deadline Date2018-12-02
Publication Date2017-12-22
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationGmina Myślibórz
Attention OfMarcin Ostolski
Addressul. Rynek im. Jana Pawła II 1
TownMyślibórz
Postal Code74-300
Phone+48 957472061
Fax+48 957473363
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-12-19

Public road transport services

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.12.2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2136) organizator dokona wyboru operatora poprzez udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z dnia 21.10.2016 roku o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1920).

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

a) określenie rodzaj transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe,

b) określenie sieci komunikacyjnej: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Myślibórz, dla której Gmina Myślibórz jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

Deadline Date2018-11-02
Publication Date2017-12-19
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationGmina Myślibórz
Attention OfMarcin Ostolski
Addressul. Rynek im. Jana Pawła II 1
TownMyślibórz
Postal Code74-300
Phone+48 957472061
Fax+48 957473363
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 23, 2018
1. Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane w budynkach Uniwersytetu Opolskiego, w podziale na części:Część nr 1: Przebudowa i remont instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Staszica 1 w Opolu (dawne...
View more
Deadline: Aug 23, 2018
Przedmiot zamówienia obejmuje:1. opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach...
View more
Deadline: Aug 23, 2018
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: Realizacja inwestycji Budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie
View more