Przedmiotem zamówienia jest całokształt prac i obowiązków związanych z kompleksową realizacją i oddaniem do eksploatacji Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego: Budowa Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalnej w Markach przy ul. Wspólnej na działkach ew. nr 74/30, 74/31, 74/32, 74/33, 74/34, 74/35,74/36, 74/37 i 35/2 z obrębu 4-03 oraz 284, 285/5, 285/6, 286/9 i 316 z obrębu 4-01 - Etap I obejmujący:zagospodarowanie terenu wraz z zewnętrznymi obiektami sportowymi, miasteczkiem ruchu drogowego,parkingiem i rowem odwadniającym, niezbędne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną wraz z przebudową elementów kolidujących, budynki gimnazjum (A i B), budynek trybun i zbiornika (F), a także fragment drogi gminnej ul. Wspólnej /kategoria obiektu budowlanego - IX/, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, określonych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a także wynikających z wiedzy technicznej.

Extended TitleBudowa Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego: Budowa Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalnej w Markach przy ul. Wspólnej - Etap I
Extended Description

1. Budynek A”edukacyjny - 3 kondygnacyjny: budynek mieszczący pomieszczenia dydaktyczne, zespół żywienia i zespół biblioteczny, świetlice, szatnie oraz wszystkie pomieszczenia zapewniające komfort pracy placówki edukacyjnej. Połączony łącznikiem z budynkiem B. Budynek A posiada charakterystyczne parametry techniczne zawarte w zamiennym pozwoleniu na budowę - załącznik nr 11 do SIWZ.

Charakterystycznym elementem budynku jest dach składający się z dwóch obszarów tj. dach zwykły w obszarze posadowienia central wentylacyjnych i dach zielony typu bagiennego. Budynek wyposażony jest w szczególności w instalacje wentylacji, wod.-kan., elektryczne, teletechniczne, system BMS, centrale wentylacyjne z wymiennikami ciepła, pompy ciepła.

2. Budynek B rekreacyjno - sportowy: pełniący funkcję zaplecza sportowo-widowiskowego dla budynku edukacyjnego. Zaprojektowany w systemie budynku pasywnego o konstrukcji żelbetowej częściowo posadowiony na palach żwirowych. Budynek mieści kompleks basenowy, halę sportową z widownią, salę sportów walki, salę fitness i siłownię wraz z zapleczem, dwukondygnacyjną salę widowiskową wraz ze sceną.Wyposażony w szczególności we wszelkie instalacje, system BMS, centrale wentylacyjne i węzeł energetyczny(kogeneracja, kocioł gazowy), jak również panele fotowoltaiczne. Dach w poszczególnych obszarach zielony ekstensywny, zielony bagienny i zwykły. Charakterystyczne parametry techniczne zawiera Decyzja - załącznik nr 10 do SIWZ.

Publication Date2018-03-14
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationMareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Attention OfAgnieszka Moczulska
Addressul. Kościuszki 46A
TownMarki
Postal Code05-270
Phone+48 605237968
Class Code45214200
Class DescriptionConstruction work for school buildings
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-01-11

Construction work for school buildings

Przedmiotem zamówienia jest całokształt prac i obowiązków związanych z kompleksową realizacją i oddaniem do eksploatacji Mareckiego centrum edukacyjno-rekreacyjnego: budowa Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalnej w Markach przy ul. Wspólnej na działkach ew. nr 74/30, 74/31, 74/32, 74/33, 74/34, 74/35, 74/36, 74/37 i 35/2 z obrębu 4-03 oraz 284, 285/5, 285/6, 286/9 i 316 z obrębu 4-01 – Etap I obejmujący: zagospodarowanie terenu wraz z zewnętrznymi obiektami sportowymi, miasteczkiem ruchu drogowego, parkingiem i rowem odwadniającym, niezbędne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną wraz z przebudową elementów kolidujących, budynki gimnazjum (A i B), budynek trybun i zbiornika (F), a także fragment drogi gminnej ul. Wspólnej /kategoria obiektu budowlanego – IX/, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, określonych w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a także wynikających z wiedzy technicznej.

Extended TitleBudowa mareckiego centrum edukacyjno-rekreacyjnego: Budowa Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalnej w Markach przy ul. Wspólnej – Etap I
Changes
Section:
II.1.1
Previous text:

Numer referencyjny: MIM.4.2017

New text:

Numer referencyjny: MIM.5.2017

Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-01-11
New text:
2018-01-19
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-01-11
New text:
2018-01-19
Deadline Date2018-01-19
Publication Date2018-01-11
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Attention OfAgnieszka Moczulska
Addressul. Kościuszki 46A
TownMarki
Postal Code05-270
Phone+48 605237968
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-01-05

Construction work for school buildings

Przedmiotem zamówienia jest całokształt prac i obowiązków związanych z kompleksową realizacją i oddaniem do eksploatacji Mareckiego centrum edukacyjno-rekreacyjnego: budowa Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalnej w Markach przy ul. Wspólnej na działkach ew. nr 74/30, 74/31, 74/32, 74/33, 74/34, 74/35, 74/36, 74/37 i 35/2 z obrębu 4-03 oraz 284, 285/5, 285/6, 286/9 i 316 z obrębu 4-01 - Etap I obejmujący: zagospodarowanie terenu wraz z zewnętrznymi obiektami sportowymi, miasteczkiem ruchu drogowego, parkingiem i rowem odwadniającym, niezbędne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną wraz z przebudową elementów kolidujących, budynki gimnazjum (A i B), budynek trybun i zbiornika (F), a także fragment drogi gminnej ul. Wspólnej /kategoria obiektu budowlanego - IX/, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, określonych w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a także wynikających z wiedzy technicznej.

Extended TitleBudowa mareckiego centrum edukacyjno-rekreacyjnego: Budowa Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalnej w Markach przy ul. Wspólnej - Etap I
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-01-04
New text:
2018-01-11
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-01-04
New text:
2018-01-11
Deadline Date2018-11-04
Publication Date2018-01-05
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Attention OfAgnieszka Moczulska
Addressul. Kościuszki 46A
TownMarki
Postal Code05-270
Phone+48 605237968
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 27, 2018
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a” realizowanego...
View more
Deadline: Jul 25, 2018
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa/budowa linii tramwajowej i układu torowo-drogowego w ulicach: Nowowęglowej, al. Śmigłego-Rydza, Niższej, Rzgowskiej, Przybyszewskiego i Broniewskiego w ramach projektu pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego...
View more
Deadline: Jul 3, 2018
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw, remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów drogowych oraz infrastruktury służącej drodze, w rejonach I, II i III na terenie...
View more