Przedmiotem zamówienia będzie organizowanie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 12 ustawy z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440), w związku z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia WE/ nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października dotyczące usług publicznych w zakresie drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie rady EWG/ nr 1191/69 i EWG/ Nr 1107/10. Zamówienie obejmuje wybór operatora w trybie ustawy z 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Zamówienie obejmuje wybór operatora dla następujących linii:

Gmina Brzeżno.

1. Świdwin – Brzężno

Brzeżno-Świdwin.

2. Świdwin – Pęczerzyno – Brzeżno

Świdwin – Pęczerzyno – Brzeżno.

3. Świdwin – Rzepczyno – Brzeżno

Brzeżno – Rzepczyno – Świdwin.

4. Świdwin – Przyrzecze – Świdwin

Gmina świdwin.

1. Świdwin – Ząbrowo

Ząbrowo – Świdwin.

2. Świdwin – Bierzwnica – Połczyn – Zdrój

3. Świdwin – Cieszeniewo – Połczyn – Zdrój

4. Świdwin – Rogalino

Gmina sławoborze.

1. Sławoborze – Rokosowo

2. Sławoborze – Poradz

3. Sławoborze – Sidłowo

4. Sławoborze – Międzyrzecko

5. Sławoborze – Miedzno

6. Sławoborze – Słowieńsko

Gmina rąbino.

1. Połczyn – Zdrój – Rąbino – Świdwin

2. Biała Góra – Rąbino – Świdwin

Gmina Połczyn – Zdrój.

1. Połczyn-Zdrój – Łośnica

2. Połczyn-Zdrój – Kołaczek

3. Połczyn-Zdrój-Zaborze

4. Połczyn-Zdrój – Kocury

5. Połczyn-Zdrój – Gaworkowo

6. Połczyn-Zdrój – Stare Resko

7. Połczyn-Zdrój – Borkowo

8. Połczyn-Zdrój – Imienko

9. Połczyn-Zdrój – Wardyń Górny-Redło

Deadline Date2018-12-21
Publication Date2017-12-22
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationZwiązek Powiatowo-Gminny Powiatu Świdwińskiego
Addressul. Mieszka I 16
TownŚwidwin
Postal Code78-300
Phone+48 943650301
Fax+48 943650300
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 2, 2018
Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji elektrycznej w zapleczu warsztatowo-magazynowym zapory Zbiornika Besko
View more
Deadline: Nov 6, 2018
„Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy...
View more
Deadline: Nov 2, 2018
Przedmiotem zamówienia jest udrożnienie cieków w zlewni rzeki Stobnica, w podziale na 4 części.
View more