Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware - Laptops voor diverse onderwijsorganisaties. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse laptops ingekocht. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het Verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

Extended TitleDAS ICT Hardware - Laptops
Extended Description

DAS ten behoeve van Laptops.

Deadline Date2099-11-27
Publication Date2017-12-23
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationInkoopMeesters namens Onderwijsstichting Kempenkind
Attention OfInkoopMeesters
AddressFrisselsteinstraat 5
TownVeghel
Postal Code5461 AD
Phone+31 413745086
Class Code30200000
Class DescriptionComputer equipment and supplies
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 19, 2019
De primaire waterkering van de IJssel tussen Wapenveld en Hattem voldoet niet meer aan de landelijk geldende veiligheidseisen die aan waterkeringen worden gesteld. De kering ligt op grote afstand van...
View more
Onderwerp van Aanbesteding zullen zijn de volgende locaties, ruimtes en systemen:A] Oude StadhuisVervanging en inrichting van audiovisuele installaties in de volgende ruimtes:1. Raadzaal;2. Commissiekamer;3. Collegekamer;4. Trouwzaal.B] StadskantorenIn de stadskantoren bevinden...
View more
Levering redvoertuig(en) Veiligheidsregio Utrecht
View more