Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware - Computertoebehoren. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van computertoebehoren, zoals schermen, toetsenborden, muizen en onderdelen. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het Verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

Extended TitleDAS ICT Hardware - Computertoebehoren
Extended Description

DAS ICT Hardware - Computertoebehoren.

Deadline Date2099-11-27
Publication Date2017-12-23
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationInkoopMeesters namens Onderwijsstichting Kempenkind
Attention OfInkoopMeesters
AddressMortel 1
TownEersel
Postal Code5521 TP
Phone+31 413745086
Class Code30200000
Class DescriptionComputer equipment and supplies
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 15, 2020
Waterschap Scheldestromen beoogt met de instelling van het DAS op eenvoudige en snelle wijze op basis van een Overeenkomst opdrachten te kunnen gunnen voor het verbeteren van de drooglegging onder...
View more
Deadline: Mar 1, 2018
Niet Openbare Europese Aanbesteding.Aanbestedende dienst.Gemeente Amsterdam, te dezen gevestigd aan de Korte Ouderkerkerdijk 7 te Amsterdam ten kantore van Stichting Waternet en vertegenwoordigd door de heer ir. R. R. Kruize, Algemeen...
View more
Deadline: Jan 26, 2018
De werkzaamheden voor de aan te besteden Onderhouds- en renovatiebestek OVL2018-2023 bestaan in hoofdzaak uit:a. werkzaamheden voor het functioneel in stand houden van de OVL;b. herstellen van storingen en defecten...
View more