Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware - Computertoebehoren. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van computertoebehoren, zoals schermen, toetsenborden, muizen en onderdelen. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het Verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

Extended TitleDAS ICT Hardware - Computertoebehoren
Extended Description

DAS ICT Hardware - Computertoebehoren.

Deadline Date2099-11-27
Publication Date2017-12-23
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationInkoopMeesters namens Onderwijsstichting Kempenkind
Attention OfInkoopMeesters
AddressMortel 1
TownEersel
Postal Code5521 TP
Phone+31 413745086
Class Code30200000
Class DescriptionComputer equipment and supplies
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Wegenprojecten in Brabant: https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/wegen/wegenprojecten-in-brabant.aspxDe provincie beheert ruim 550 kilometer weg in Brabant. Ze houdt de wegen in stand, verbetert ze en breidt ze zo nodig uit. Daarnaast zorgt de provincie...
View more
Uitvoeren van de planuitwerkingsfase en realisatiefase ten behoeve van project KIJK.
View more
Deadline: May 1, 2018
Het aanbrengen van een voorbelasting met bijkomende werkzaamheden, in het nieuwbouwplan Legmeer-West in Uithoorn.
View more