Welkom op de DAS voor de levering van ICT Hardware - Desktops voor diverse onderwijsorganisaties. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze desktops ingekocht. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het Verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

Extended TitleDAS ICT Hardware - Desktops
Extended Description

DAS ten behoeve van Desktops.

Deadline Date2099-11-27
Publication Date2017-12-23
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationInkoopMeesters namens Onderwijsstichting Kempenkind
Attention OfInkoopMeesters
AddressFrisselsteinstraat 5
TownVeghel
Postal Code5461 AD
Phone+31 413745086
Class Code30200000
Class DescriptionComputer equipment and supplies
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Marktconsultatie stofafzuiging bij de ontslakker.Twence gebruikt een nieuwe techniek waarbij de bodemas minder nat uit de ovens komt. Deze techniek wordt onder de projectnoemer; semi-droge ontslakker gecommuniceerd.Op de ontslakker willen...
View more
Deadline: Nov 28, 2018
Het doel van deze openbare Europese aanbesteding is het afsluiten van een bouwteamovereenkomst met 1 opdrachtnemer ten behoeve van het realiseren van de verbouw van de entree van het Muziekkwartier...
View more
Deadline: Nov 16, 2018
De provincie Zuid-Holland organiseert een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure ten behoeven van het project "Groot onderhoud N489". Middels deze aanbestedingsprocedure wenst de provincie Zuid-Holland een overeenkomst met een te selecteren marktpartij...
View more