Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware - tablets. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze tablets ingekocht. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het Verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

Extended TitleDAS ICT Hardware - Tablets
Extended Description

DAS ICT hardware - Tablets.

Deadline Date2099-11-27
Publication Date2017-12-23
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationInkoopMeesters namens Kempenkind
Attention OfInkoopMeesters
AddressMortel 1
TownEersel
Postal Code5521 TP
Phone+31 413745086
Class Code30200000
Class DescriptionComputer equipment and supplies
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 21, 2019
De provincie Overijssel is voornemens een opdracht te verstrekken voor WK-2019-01, dagelijks onderhoud vaarwegen.De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:• Onderhouden van bermen, taluds en watergangen• Onderhouden van groenvoorzieningen• Uitvoeren van...
View more
Deadline: Jan 24, 2019
De opdracht betreft het prestatiegericht bouwen, beheren en onderhouden van een zonnepark van 6,5 MWp op de vuilstort locatie van ROVA te Rheezerveen.
View more
Deadline: Jan 23, 2019
De opdracht behelst in hoofdzaak het realiseren van de nieuwbouw het Actief College (4 301 m2 bvo incl. gymzaal) en is gelegen in Poortwijk III, een nieuwbouwwijk aan de randweg...
View more