Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware - Chromebooks voor diverse onderwijsorganisaties. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van chromebooks en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het Verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

Extended TitleDAS ICT hardware - Chromebooks
Extended Description

DAS ten behoeve van chromebooks.

Deadline Date2099-11-27
Publication Date2017-12-23
CountryNetherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationInkoopMeesters namens Onderwijsstichting Kempenkind
Attention OfInkoopMeesters
AddressMortel 1
TownEersel
Postal Code5521 TP
Phone+31 413745087
Class Code30200000
Class DescriptionComputer equipment and supplies
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 19, 2018
Er dienen op de Roggenplaat 6 suppletie elementen te worden gerealiseerd met als doel om in 2035 evenveel areaal met 50-80 % droogvalduur te hebben als in het referentiejaar 2010....
View more
Deadline: Oct 29, 2018
Bouwrijp maken Legmeer-West 4, 5 en 6 te Uithoorn.
View more
Deadline: Nov 6, 2018
De aanbesteding heeft tot doel opdracht te verstrekken voor het uitvoeren en realiseren van het onderhoud van de primaire waterkeringen van WSHD in de periode 2019-2022. Er wordt één Raamovereenkomst...
View more