Predmetom verejného obstarávania je zmiešaná zákazka na dodanie tovaru a poskytnutie služieb podľa § 30 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare), ktorá bude v súlade s týmto ustanovením zadaná ako civilná zákazka na dodanie tovaru.

Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody v súlade s ustanovením § 56 a § 83 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v týchto súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie drevín a súvisiacich úkonov v podobe výsadby drevín, nevyhnutných terénnych úprav, fixačno-stabilizačných prvkov, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých drevín a následný monitoring vitality jednotlivých drevín.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

Extended TitleRealizácia vegetačných prvok v rámci národného projektu
Extended Description

37 900 ks drevín podľa špecifikácia uvedenej v súťažných podkladoch

227 400 úkonov podľa špecifikácia uvedenej v súťažných podkladoch

Publication Date2018-09-19
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value5507496.00
OrganisationSlovenská agentúra životného prostredia
Attention OfPhDr. Petra Baričová
AddressTajovského 28
TownBanská Bystrica
Postal Code975 90
Phone+421 484374201
Fax+421 484230409
Class Code77211600
Class DescriptionTree seeding
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka.
View more
Deadline: Oct 15, 2018
Dodávka priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín na miesto určenia v rámci SR podľa požiadaviek organizačných zložiek Lesov Slovenskej republiky, š....
View more
Deadline: Oct 19, 2018
Predmetom zákazky je dodanie propagačných predmetov pre Slovenskú agentúru životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumie najmä rôzne druhy potlače, doprava...
View more