Predmetom verejného obstarávania je zmiešaná zákazka na dodanie tovaru a poskytnutie služieb podľa § 30 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare), ktorá bude v súlade s týmto ustanovením zadaná ako civilná zákazka na dodanie tovaru.

Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody v súlade s ustanovením § 56 a § 83 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v týchto súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie drevín a súvisiacich úkonov v podobe výsadby drevín, nevyhnutných terénnych úprav, fixačno-stabilizačných prvkov, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých drevín a následný monitoring vitality jednotlivých drevín.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

Extended TitleRealizácia vegetačných prvok v rámci národného projektu
Extended Description

37 900 ks drevín podľa špecifikácia uvedenej v súťažných podkladoch

227 400 úkonov podľa špecifikácia uvedenej v súťažných podkladoch

Publication Date2018-09-19
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value5507496.00
OrganisationSlovenská agentúra životného prostredia
Attention OfPhDr. Petra Baričová
AddressTajovského 28
TownBanská Bystrica
Postal Code975 90
Phone+421 484374201
Fax+421 484230409
Class Code77211600
Class DescriptionTree seeding
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 17, 2018
Predmetom verejného obstarávania je dodávka zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu. Predmetom zákazky je dodávka:— sterilizačné kontajnery— vyplachovač ložných mís (dezinfektor)— tlaková...
View more
Deadline: Mar 5, 2019
Predmetom zákazky je dodanie:— vysokotlaký reaktor 1 ks— kotlík reakčný valcovitý 1 ks— laboratórny nábytok - komplet— magnetické miešadlo s ohrevom - 3 ks— laboratórny trecí mlyn s keramickou nádobou...
View more
Deadline: Dec 20, 2018
Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia na údržbu cestnej zelene pri cestách v správe verejného obstarávateľa, t. j. univerzálnych traktorových kosačiek s príslušenstvom v množstve 4 ks vrátane dopravy do...
View more