Predmetom verejného obstarávania je zmiešaná zákazka na dodanie tovaru a poskytnutie služieb podľa § 30 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare), ktorá bude v súlade s týmto ustanovením zadaná ako civilná zákazka na dodanie tovaru.

Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody v súlade s ustanovením § 56 a § 83 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v týchto súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie drevín a súvisiacich úkonov v podobe výsadby drevín, nevyhnutných terénnych úprav, fixačno-stabilizačných prvkov, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých drevín a následný monitoring vitality jednotlivých drevín.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

Extended TitleRealizácia vegetačných prvok v rámci národného projektu
Changes
Section:
IV
Previous text:
2018-04-16
New text:
2018-04-23
Deadline DateNone Provided
Publication Date2018-04-19
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationSlovenská agentúra životného prostredia
Attention OfMgr. Martin Garaj, PhD.
AddressTajovského
TownBanská Bystrica
Postal Code975 90
Phone+421 907956210
Fax+421 484230409
Class Code03452000
Class DescriptionTrees
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-04-10

Tree seeding

Predmetom verejného obstarávania je zmiešaná zákazka na dodanie tovaru a poskytnutie služieb podľa § 30 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare), ktorá bude v súlade s týmto ustanovením zadaná ako civilná zákazka na dodanie tovaru.

Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody v súlade s ustanovením § 56 a § 83 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v týchto súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie drevín a súvisiacich úkonov v podobe výsadby drevín, nevyhnutných terénnych úprav, fixačno-stabilizačných prvkov, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých drevín a následný monitoring vitality jednotlivých drevín.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

Extended TitleRealizácia vegetačných prvok v rámci národného projektu
Changes
Section:
IV
Previous text:
2018-04-06
New text:
2018-04-16
Section:
IV
Previous text:
2018-04-06
New text:
2018-04-16
Deadline Date2018-04-16
Publication Date2018-04-10
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationSlovenská agentúra životného prostredia
Attention OfMgr. Martin Garaj, PhD.
AddressTajovského
TownBanská Bystrica
Postal Code975 90
Phone+421 907956210
Fax+421 484230409
Class Code03452000
Class DescriptionTrees
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-04-04

Tree seeding

Predmetom verejného obstarávania je zmiešaná zákazka na dodanie tovaru a poskytnutie služieb podľa § 30 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare), ktorá bude v súlade s týmto ustanovením zadaná ako civilná zákazka na dodanie tovaru.

Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody v súlade s ustanovením § 56 a § 83 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v týchto súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie drevín a súvisiacich úkonov v podobe výsadby drevín, nevyhnutných terénnych úprav, fixačno-stabilizačných prvkov, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých drevín a následný monitoring vitality jednotlivých drevín.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

Extended TitleRealizácia vegetačných prvok v rámci národného projektu
Changes
Section:
IV
Previous text:
2018-04-03
New text:
2018-04-06
Section:
IV
Previous text:
2018-04-03
New text:
2018-04-06
Deadline Date2018-04-06
Publication Date2018-04-04
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationSlovenská agentúra životného prostredia
Attention OfMgr. Martin Garaj, PhD.
AddressTajovského
TownBanská Bystrica
Postal Code975 90
Phone+421 907956210
Fax+421 484230409
Class Code03452000
Class DescriptionTrees
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-03-23

Tree seeding

Predmetom verejného obstarávania je zmiešaná zákazka na dodanie tovaru a poskytnutie služieb podľa § 30 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare), ktorá bude v súlade s týmto ustanovením zadaná ako civilná zákazka na dodanie tovaru.

Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody v súlade s ustanovením § 56 a § 83 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v týchto súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie drevín a súvisiacich úkonov v podobe výsadby drevín, nevyhnutných terénnych úprav, fixačno-stabilizačných prvkov, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých drevín a následný monitoring vitality jednotlivých drevín.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

Extended TitleRealizácia vegetačných prvok v rámci národného projektu
Changes
Section:
IV
Previous text:
2018-03-20
New text:
2018-04-03
Section:
IV
Previous text:
2018-03-20
New text:
2018-04-03
Deadline Date2018-04-03
Publication Date2018-03-23
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationSlovenská agentúra životného prostredia
Attention OfMgr. Martin Garaj, PhD.
AddressTajovského
TownBanská Bystrica
Postal Code975 90
Phone+421 907956210
Fax+421 484230409
Class Code03452000
Class DescriptionTrees
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 17, 2018
Predmetom stavby je zvýšenie kapacity Hornádu úpravami koryta na pravom brehu rieky. Na začiatku úpravy stavba nadväzuje na stavbu I. (rkm 139,863 – 140,575), na konci úpravy, v rkm 142,517,...
View more
2.1. Predmetom zákazky s názvom "Terminál intermodálnej prepravy Lužianky" je vyhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS) so schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatnými stavebnými povoleniami, zabezpečenie...
View more
2.1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "Modernizácia PPS Čierna nad Tisou, infraštruktúra prekladiska - koľaje a rampy".Predmet zákazky je rozdelený do 2 etáp realizácie tak,...
View more