Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2136) organizator dokona wyboru operatora w trybie ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) albo ustawy z dnia 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1920).

Deadline Date2018-12-26
Publication Date2017-12-29
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationGmina PyrzycePL
Attention OfWaldemar Kędziora
Addresspl. Ratuszowy 1
TownPyrzyce
Postal Code74-200
Phone+48 913970356
Fax+48 913970314
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 26, 2018
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związanej z termomodernizacją prowadzone w: Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu, pl. Powstańców Śl. 12, 53-314 Wrocław.Opis przedmiotu zamówienia stanowi, zgodnie z...
View more
Deadline: May 4, 2018
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach warsztatów szkolnych ZSZ nr 2 Dęblin”.
View more
Deadline: Apr 26, 2018
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związanej z termomodernizacją prowadzone w: Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. F. Parnella w Łodzi, ul. Wrocławska 3/5, 91-052 Łódź.Opis przedmiotu zamówienia stanowi, zgodnie z wymogami art....
View more