Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2136) organizator dokona wyboru operatora w trybie ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) albo ustawy z dnia 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1920).

Deadline Date2018-12-26
Publication Date2017-12-29
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationGmina PyrzycePL
Attention OfWaldemar Kędziora
Addresspl. Ratuszowy 1
TownPyrzyce
Postal Code74-200
Phone+48 913970356
Fax+48 913970314
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 19, 2018
Provision of cleaning services at Frontex headquarter in Warsaw, Poland.
View more
Deadline: Nov 5, 2018
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w opracowaniu PFU wraz z załącznikami. Lokalizacja inwestycji: 51-250 Wrocław ul. Pawłowicka 91, działka nr 5/9, AM-6, obręb Pawłowice. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznej...
View more
Deadline: Oct 22, 2018
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa elektrociepłowni biomasowej o minimalnej mocy cieplnej brutto 12,02 MW (mocy cieplnej netto 9,598 MW) oraz o mocy elektrycznej brutto 2,319 MW (mocy elektrycznej netto 2,221 MW).
View more