Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2136) organizator dokona wyboru operatora w trybie ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) albo ustawy z dnia 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1920).

Deadline Date2018-12-26
Publication Date2017-12-29
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationGmina PyrzycePL
Attention OfWaldemar Kędziora
Addresspl. Ratuszowy 1
TownPyrzyce
Postal Code74-200
Phone+48 913970356
Fax+48 913970314
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 21, 2018
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji i budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała -Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki). Zamówienie będzie realizowane w formule „Projektuj i Buduj”.
View more
Deadline: Feb 27, 2018
I. Zakres prac obejmuje: -roboty ziemne,-izolacja ścian poniżej poziomu terenu -ocieplenie ścian powyżej powierzchni terenu, -ocieplenie stropu i dachu,-wymiana stolarki -wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych -wymiana instalacji centralnego ogrzewania. -modernizacja żródła...
View more
Deadline: Feb 27, 2018
Zakres budowy obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w której skład wejdą:— Pompownia bezskratkowa ścieków sanitarnych „Budziska” (część technologiczną oraz instalacji elektrycznych,— Kanał sanitarny Ø315 PVC, o łącznej długości L = 262,80...
View more