Předmětem veřejné zakázky je modernizace silnice II/315 ve staničení km 14,525 až km 20,245, tj. od konce obce Loučky přes obce Svatý Jiří a Jehnědí, včetně křižovatky se silnicí III. třídy. Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Extended TitleModernizace silnice II/315 Loučky - křižovatka s III/36016
Extended Description

Předmětem veřejné zakázky je modernizace silnice II/315 ve staničení km 14,525 až km 20,245, tj. od konce obce Loučky přes obce Svatý Jiří a Jehnědí, včetně křižovatky se silnicí III. třídy. Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Publication Date2018-08-21
CountryCzech Republic
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value71770297.89
OrganisationPardubický kraj
Attention OfBc. Filip Haferník
AddressKomenského náměstí 125
TownPardubice
Postal Code532 11
Phone+420 595170938
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 20, 2018
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy v pavilonu č. 4. zejména:• Rekonstrukce technického vybavení – výměna veškerých rozvodů ZTI včetně zařizovacích předmětů, výměna a doplnění slaboproudých systémů, výměna elektroinstalace včetně...
View more
Deadline: Dec 17, 2018
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní realizace (výstavba) základen pro budoucí osazení až 150 ks dobíjecích stanic po 2 dobíjecích bodech ve smyslu § 2 písm. n), o) zákona č....
View more
Deadline: Dec 21, 2018
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce. Stručný popis stavebních prací: Předmětem stavebních prací je přestavba půdních prostor pro pracovny a zázemí Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, včetně sociálního zařízení...
View more