Dokonanie wyboru operatora w trybie art. 19 ust. 1–3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie wykonywania przewozów o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych dla których Gmina Trzciel jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

Deadline Date2018-11-15
Publication Date2017-12-30
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationGmina Trzciel
Attention OfRobert Jaszka
AddressPoznańska 22
TownTrzciel
Postal Code66-320
Phone+48 957431423
Fax+48 957431400
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 23, 2018
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie...
View more
Deadline: Aug 21, 2018
Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym i miejscami parkingowymi naziemnymi oraz zjazdami przy ulicy fragment (dawna ulica Handlowa) / ulicy Radzymińskiej oraz przy ul. Remiszewskiej, na terenie...
View more
Deadline: Jul 30, 2018
Zamówienie częściowe nr 1 – Wybór Wykonawcy kontraktu nr I „Budowa zbiornika retencyjnego ZR1, przebudowa zbiornika retencyjnego ZR2, przebudowa rowów R1, R2,R3, R4, R5 i budowa kanałów deszczowych w ul....
View more