Dokonanie wyboru operatora w trybie art. 19 ust. 1–3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie wykonywania przewozów o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych dla których Gmina Trzciel jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

Deadline Date2018-11-15
Publication Date2017-12-30
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationGmina Trzciel
Attention OfRobert Jaszka
AddressPoznańska 22
TownTrzciel
Postal Code66-320
Phone+48 957431423
Fax+48 957431400
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 9, 2018
Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na: wykonanie murów oporowych wraz ze spoinowaniem, wykonanie budowli betonowych, żelbetowych, wykonanie narzutu kamiennego, bruku, ręczne i mechaniczne wykoszenie wraz z wygrabieniem porostu ze skarp...
View more
Deadline: Oct 4, 2018
W zakresie rzeczowym robót znajdują się m.in.: prace budowlane i instalacyjne. Całość prac została szczegółowo opisana w dokumentacji technicznej – projektowej, przedmiarach robót z uwzględnieniem postanowień SIWZ oraz umowie na...
View more
Deadline: Oct 30, 2018
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie Miasta Suwałki – III etap (przebudowa ulicy Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od...
View more