Dostawa energii elektrycznej.

Extended TitleDostawa energii elektrycznej.
Extended Description

Dostawa energii elektrycznej.

Publication Date2017-04-12
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot specified
Value3938159.51
OrganisationZakład Ubezpieczeń Społecznych
Attention OfDepartament Zamówień Publicznych, skrzydło C, 1 piętro, pokój 104
Addressul. Szamocka 3, 5
TownWarsaw
Postal Code01-748
Phone+48 226671703
Fax+48 226671733/36
Class Code09300000
Class DescriptionElectricity, heating, solar and nuclear energy
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 29, 2018
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych inwestycji (wraz z uzyskaniem wszelkich zgód i dokonaniem uzgodnień, w tym pozwolenia na użytkowanie) polegającej na budowie budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul....
View more
Deadline: Apr 5, 2018
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego w Radomiu – etap I, w tym:— przebudowa istniejącego odcinka ulicy Władysława Beliny-Prażmowskiego, w...
View more
Deadline: Apr 6, 2018
Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje w szczególności:— Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych w zgodności z obowiązującymi przepisami,— Uaktualnienie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,— Sporządzenia przedmiaru...
View more