In baza contractului, vor fi prestate servicii de verificare a proiectelor pentru investitia – Reabilitare termica blocuri de locuinte Zona Cetatii – Sagului, Timisoara, astfel cum sunt acestea impuse in Tema de proiectare si nota conceptuala.

Verificatorului/verificatorilor de proiect li se vor pune la dispozitie toate proiectele tehnice elaborate de catre proiectant, in vederea verificarii la cerintele esentiale, asa cum se solicita in tema de proiectare si nota conceptuala.

Documentatia se va elabora în vederea accesarii finantarii nerambursabile din fonduri structurale în cadrul Programul Operational Regional 2014-2020- Axa prioritara 3: „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A-Cladiri rezidentiale”. În acest sens, în elaborarea documentatiei, se vor respecta cerintele Ghidului Solicitantului aferent Axei Domeniului mai sus mentionat, Ordinul nr. 2500/21.3.2017 al MDRAPFE si Ordinul nr. 1360/20.4.2011 al MFP privind cheltuielile eligibile si legislatia specifica pentru care se aplica proiectul.

Deadline Date2017-06-12
Publication Date2017-04-22
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
Value26 460
OrganisationMunicipiul Timisoara
Attention Ofec. Corina Radu
AddressB-dul C. D. Loga nr. 1
TownTimisoara
Postal Code300030
Phone+40 256408478
Fax+40 256408477
Class Code71328000
Class DescriptionVerification of load-bearing structure design services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-04-20

Verification of load-bearing structure design services

Servicii de verificare a proiectelor pentru obiectivul – Reabilitare termica blocuri de locuinte Zona Cetatii – Sagului.

Publication Date2017-04-20
CountryRomania
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
Value26 460
OrganisationMunicipiul Timisoara
Attention Ofec. Corina Radu
AddressB-dul C. D. Loga nr. 1
TownTimisoara
Postal Code300030
Phone+40 256408478
Fax+40 256408477
Class Code71328000
Class DescriptionVerification of load-bearing structure design services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements