In baza contractului vor fi prestate servicii de expertiza tehnica, audit energetic, DALI + DTPTh+CS+DE+DTAC+DTOE+ obtinerea avizelor si acordurilor conform certificatului de urbanism, a legislatiei în vigoare, asistenta de specialitate în calitate de expert cooptat, pe perioada desfasurarii achizitiilor lucrarilor de executie, asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada implementarii proiectului, astfel cum sunt acestea impuse in Tema de proiectare si nota conceptuala. Documentatia se va elabora în vederea accesarii finantarii nerambursabile din fonduri structurale în cadrul Programul Operational Regional 2014-2020- Axa prioritara 3: „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A-Cladiri rezidentiale”. În acest sens, în elaborarea documentatiei, se vor respecta cerintele Ghidului Solicitantului aferent Axei Domeniului mai sus mentionat, Ordinul nr. 2500/21.3.2017 al MDRAPFE si Ordinul nr. 1360/20.4.2011 al MFP privind cheltuielile eligibile si legislatia specifica in domeniul obiectului contractului.

Deadline Date2017-06-07
Publication Date2017-04-22
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value54 642
OrganisationMunicipiul Timisoara
Attention Ofec. Corina Radu
AddressB-dul C. D. Loga nr. 1
TownTimisoara
Postal Code300030
Phone+40 256408478
Fax+40 256408477
Class Code79933000
Class DescriptionDesign support services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-04-20

Design support services

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru actualizare documentatie tehnica pentru investitia – Reabilitare termica blocuri de locuinte Zona Cetatii-Dambovita.

Publication Date2017-04-20
CountryRomania
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
Value54 642
OrganisationMunicipiul Timisoara
Attention Ofec. Corina Radu
AddressB-dul C. D. Loga nr. 1
TownTimisoara
Postal Code300030
Phone+40 256408478
Fax+40 256408477
Class Code79933000
Class DescriptionDesign support services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements