Contract de servicii de proiectare (DALI) si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru investitia „Cresterea eficientei energetice a cladirilor din str. Polona nr. 2 – Camin 3, Camin 4, Camin 5, Camin 6”, pe 3 loturi: lotul 1: Camin 3 si camin 4; lotul 2: Camin 5; lotul 3: Camin 6; in baza contractelor (pe fiecare lot) vor fi prestate urmatoarele servicii: experiza tehnica; auditul energetic conform legislatiei în vigoare; documentia pentru avizarea lucrarilor de interventie, inclusiv devizul general conform HG 907/2016 (DALI); obtinere avize conform certificatului de urbanism, inclusiv mediu, ISC etc.; asistenta tehnica pâna la semnarea contractului de finantare. Documentatia se va elabora în vederea accesarii finantarii nerambursabile din fonduri structurale în cadrul Programul Operational Regional 2014-2020-Axa prioritara 3:„Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B-Cladiri publice”. În acest sens, în elaborarea documentatiei, se vor respecta cerintele Ghidului Solicitantului aferent Axei Domeniului mai sus mentionat.

Deadline Date2017-06-07
Publication Date2017-04-26
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value48 000
OrganisationMunicipiul Timisoara
Attention OfCoroian Corina
AddressB-dul C. D. Loga nr. 1
TownTimisoara
Postal Code300030
Phone+40 256408367
Fax+40 256408477
Class Code79933000
Class DescriptionDesign support services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-04-21

Design support services

Se vor presta urmatoarele servicii: a) Expertiza tehnica; b) Auditul energetic; c) Doc. pt. avizarea lucrarilor de interventie, inclusiv devizul general conf. HG 907/2016; d) Obtinere avize cf. certificat de urbanism, inclusiv mediu, ISC etc.; e) Asisistenta tehnica pana la semnarea contractului de finantare.

Publication Date2017-04-21
CountryRomania
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
Value48 000
OrganisationMunicipiul Timisoara
Attention OfCorina Coroian
AddressB-dul C. D. Loga nr. 1
TownTimisoara
Postal Code300030
Phone+40 256408367
Fax+40 256408477
Class Code79933000
Class DescriptionDesign support services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Contract ce are ca obiect proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii „Consolidarea si modernizarea stadionului Giulesti-Valentin Stanescu”, Calea Giulesti nr. 18, sector 6,...
View more
Deadline: Apr 27, 2018
Elaborare documentaţie de proiectare faza PAC + PAD + POE + PTE + DE + AT, la pachet cu execuţia lucrărilor, la obiectivul de investiţii: ,,Reabilitarea amenajării de irigaţii Terasa...
View more
Deadline: Apr 23, 2018
Modernizarea drumului judetean DJ 542 între km 17 + 610 si km 45 + 170 are drept scop îmbunatatirea conditiilor de transport, în vederea sporirii accesibilitatii în zona, a cresterii...
View more