Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych i usługa druku materiałów promocyjnych określonych w Pakietach nr 1 – 26 dla jednostek organizacyjnych UŁ zgodnie z Zał. nr 1 do SIWZ.

Na realizację przedmiotu zamówienia składają się następujące etapy:

— Przygotowanie do produkcji przedmiotu zamówienia, uzgodnienie z Zamawiającym projektu graficznego,

— Wykonanie, opakowanie, ubezpieczenie, transport do Zamawiającego.

Przygotowany materiał do produkcji wymagać będzie akceptacji Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiety nr 1 – 26.

Extended TitleDostawa materiałów promocyjnych i usługa druku materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych UŁ.
Extended Description

Dostawa materiałów promocyjnych i usługa druku materiałów promocyjnych dla jednostki organizacyjnej UŁ.

Deadline Date2017-11-03
Publication Date2017-10-20
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value77894.86
OrganisationUniwersytet Łódzki
Attention OfJarosław Lizińczyk
Addressul. Narutowicza 68
TownŁódź
Postal Code90-136
Phone+48 426354325
Fax+48 426354326
Class Code39294100
Class DescriptionInformation and promotion products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-04-25

Information and promotion products

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych i usługa druku materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych UŁ.

Na realizację przedmiotu zamówienia składają się następujące etapy:

— Przygotowanie do produkcji przedmiotu zamówienia, uzgodnienie z Zamawiającym projektu graficznego,

— Wykonanie, opakowanie, ubezpieczenie, transport do Zamawiającego.

Przygotowany materiał do produkcji wymagać będzie akceptacji Zamawiającego.

Extended TitleDostawa materiałów promocyjnych i usługa druku materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych UŁ.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych i usługa druku materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych UŁ.

Na realizację przedmiotu zamówienia składają się następujące etapy:

— Przygotowanie do produkcji przedmiotu zamówienia, uzgodnienie z Zamawiającym projektu graficznego,

— Wykonanie, opakowanie, ubezpieczenie, transport do Zamawiającego.

Przygotowany materiał do produkcji wymagać będzie akceptacji Zamawiającego.

Publication Date2017-04-25
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value670000.00
OrganisationUniwersytet Łódzki
Attention OfJarosław Lizińczyk
Addressul. Narutowicza 68
TownŁódź
Postal Code90-136
Phone+48 426354287
Fax+48 426354326
Class Code39294100
Class DescriptionInformation and promotion products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 30, 2018
Przedmiotem inwestycji jest:a) opracowanie dokumentacji projektowej;b) budowa drogi wewnętrznej (ul. Źródlana – sięgacz) w Zielonej Górze.
View more
Deadline: Apr 24, 2018
Przedmiot zamówienia stanowi „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia Uście Solne – Barczków na odcinku Bochnia Bogucice (etap I Bochnia - Gawłów) w systemie zaprojektuj i wybuduj.Zadanie dofinansowane z Regionalnego...
View more
Deadline: Apr 25, 2018
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika/ciągu pieszo-rowerowego w Łodzi na terenie osiedla Teofilów Wielkopolska i osiedla Chojny z podziałem na 2 części.W następnej kolejności wybudowanie zaprojektowanych inwestycji.Część I...
View more