In baza contractului vor fi prestate urmatoarele servicii:

elaborare experiza tehnica;

elaborare audit energetic;

elaborare proiect faza DALI;

asistenta tehnica pe parcursul elaborarii Cererii de Finantare de catre Beneficiar pana la semnarea Contractului de Finantare dintre Beneficiar si Autoritatea de Management POR.

Documentatia se va elabora în vederea accesarii finantarii nerambursabile din fonduri structurale în cadrul Programul Operational Regional 2014-2020-Axa prioritara 3: „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B-Cladiri publice”. În acest sens, în elaborarea documentatiei, se vor respecta cerintele Ghidului Solicitantului aferent Axei domeniului mai sus mentionat.

Deadline Date2017-06-12
Publication Date2017-04-29
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value151 023,50
OrganisationMunicipiul Timisoara
Attention Ofing. Crenguta Oprea
AddressB-dul C. D. Loga nr. 1
TownTimisoara
Postal Code300030
Phone+40 256408478
Fax+40 256408477
Class Code79933000
Class DescriptionDesign support services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-04-26

Design support services

Vor fi prestate urmatoarele servicii:

a) elaborare expertiza tehnica;

b) elaborare audit energetic;

c) elaborare proiect faza DALI;

d) asistenta tehnica din partea proiectantului pana la semnarea Contractului de Finantare dintre Beneficiar si Autoritatea de Management POR.

Publication Date2017-04-26
CountryRomania
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
Value151 023,50
OrganisationMunicipiul Timisoara
Attention Ofing. Crenguta Oprea
AddressB-dul C. D. Loga nr. 1
TownTimisoara
Postal Code300030
Phone+40 256408478
Fax+40 256408477
Class Code79933000
Class DescriptionDesign support services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Contract ce are ca obiect proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii „Consolidarea si modernizarea stadionului Giulesti-Valentin Stanescu”, Calea Giulesti nr. 18, sector 6,...
View more
Deadline: Apr 27, 2018
Elaborare documentaţie de proiectare faza PAC + PAD + POE + PTE + DE + AT, la pachet cu execuţia lucrărilor, la obiectivul de investiţii: ,,Reabilitarea amenajării de irigaţii Terasa...
View more
Deadline: Apr 23, 2018
Modernizarea drumului judetean DJ 542 între km 17 + 610 si km 45 + 170 are drept scop îmbunatatirea conditiilor de transport, în vederea sporirii accesibilitatii în zona, a cresterii...
View more