Dostawa napowietrznych kabli i przewodów elektroenergetycznych.

Extended TitleDostawa napowietrznych kabli i przewodów elektroenergetycznych na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A.
Extended Description

Kable elektroenergetyczne samonośne o izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie się płomienia z żyłami aluminiowymi na napięcie 0,6/1 kV oznakowane wzdłużnymi karbami, typu AsXSn.

Deadline Date2018-02-23
Publication Date2018-02-06
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationTauron Dystrybucja S.A.
Attention OfMaciej Zimny
Addressul. Podgórska 25
TownKrakow
Postal Code31-035
Phone+48 71/8895014
Fax+48 71/8895067
Class Code31321100
Class DescriptionOverhead power lines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-11-24

Overhead power lines

Dostawa napowietrznych kabli i przewodów elektroenergetycznych.

Extended TitleDostawa napowietrznych kabli i przewodów elektroenergetycznych na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A.
Extended Description

Kable elektroenergetyczne samonośne o izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie się płomienia z żyłami aluminiowymi na napięcie 0,6/1kV oznakowane wzdłużnymi karbami, typu AsXSn; przewody elektroenergetyczne samonośne z żyłami ze stopu aluminium i izolacji, z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie się płomienia, uszczelnione przed wzdłużną penetracją wilgoci do budowy linii 12/20kV, typu AASXSn; przewody elektroenergetyczne gołe do linii napowietrznych typu AL oraz AFL.

Deadline Date2017-12-13
Publication Date2017-11-24
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationTauron Dystrybucja S.A.
Attention OfMaciej Zimny
Addressul. Podgórska 25
TownKrakow
Postal Code31-035
Phone+48 71/8895014
Fax+48 71/8895067
Class Code31321100
Class DescriptionOverhead power lines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-11-21

Transformers

Dostawa transformatorów SN/nN.

Extended TitleDostawa transformatorów SN/nN na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A.
Extended Description

Dostawa transformatorów olejowych do 160 kVA.

Deadline Date2017-12-05
Publication Date2017-11-21
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationTauron Dystrybucja S.A.
Attention OfAleksander Litwin
Addressul. Podgórska 25A
TownKrakow
Postal Code31-035
Phone+48 71/8895204
Fax+48 71/8895067
Class Code31170000
Class DescriptionTransformers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-08-24

Power distribution cables

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kabli elektroenergetycznych nN i SN na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A.

Extended TitleDostawy kabli elektroenergetycznych nN i SN na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A.
Extended Description

Kable elektroenergetyczne czterożyłowe i jednożyłowe z żyłami roboczymi aluminiowymi oraz miedzianymi, o izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPE) i powłoce z polichlorku winylu (PVC) z warstwą wewnętrzną wykonaną jako warstwą wytłoczoną, na napięcie znamionowe U0/U = 0,6/1 kV.

Deadline Date2017-09-15
Publication Date2017-08-24
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationTauron Dystrybucja S.A.
Attention OfMaciej Zimny
Addressul. Jasnogórska 11
TownKrakow
Postal Code31-358
Phone+48 71/8895014
Fax+48 71/8895067
Class Code31320000
Class DescriptionPower distribution cables
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-06-30

Cable connectors

Dostawa zestawów złączowych, złączowo-pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A.

Extended TitleDostawa zestawów złączowych, złączowo-pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A. nr referencyjny: 2017/TD-CN/TD-CN/02386/S.
Extended Description

Oddział w Jeleniej Górze, Oddział w Legnicy, Oddział w Wałbrzychu, Oddział we Wrocławiu;

Deadline Date2017-07-14
Publication Date2017-06-30
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationTauron Dystrybucja S.A.
Attention OfAleksander Litwin
Addressul. Jasnogórska 11
TownKrakow
Postal Code31-358
Phone+48 71/8895204
Fax+48 71/8895067
Class Code44322200
Class DescriptionCable connectors
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-04-27

Transformers

Dostawa transformatorów SN/nN.

Extended TitleDostawa transformatorów SN/nN.
Extended Description

Dostawa transformatorów olejowych do 160 kVA.

Deadline Date2018-04-26
Publication Date2017-04-27
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeNot applicable
Contract TypeCombined
Award CriteriaNot applicable
OrganisationTauron Dystrybucja S.A.
Attention OfMałgorzata Stępień
Addressul. Jasnogórska 11
TownKrakow
Postal Code31-358
Phone+48 71/8895049
Fax+48 71/8895067
Class Code31170000
Class DescriptionTransformers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Budowa osiedla komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Opolskiej w Poznaniu.
View more
Deadline: Mar 27, 2018
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie termomodernizacji oraz modernizacji instalacji c.o. w obiektach użyteczności publicznej, obiektach oświatowych w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście...
View more
Deadline: Nov 30, 2018
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 33 i Przedszkola Miejskiego nr 206 przy ul. Lermontowa 7, 92-512 Łódź, w ramach projektu pn. „Racjonalizacja...
View more