In baza contractului vor fi prestate servicii de:

elaborare Expertiza tehnica;

elaborare Audit energetic;

elaborare proiect faza DALI;

asistenta tehnica pe parcursul elaborarii Cererii de Finantare de catre Beneficiar pana la semnarea Contractului de Finantare dintre Beneficiar si Autoritatea de Management POR, etc

conform Temei de proiectare.

Documentatia se va elabora în vederea accesarii finantarii nerambursabile din fonduri structurale în cadrul Programul Operational Regional 2014-2020- Axa prioritara 3 Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, operatiunea B – Cladiri Publice.

În acest sens, în elaborarea documentatiei, se vor respecta cerintele Ghidului Solicitantului aferent Axei Prioritare3., operatiunea B – Cladiri publice si cerintele Ghidului general POR 2014-2020, precum si toate anexele Ghidului.

Deadline Date2017-06-12
Publication Date2017-04-29
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value59 666,63
OrganisationMunicipiul Timisoara
Attention OfLavinia Alexandrescu
AddressB-dul C. D. Loga nr. 1
TownTimisoara
Postal Code300030
Phone+40 256408478
Fax+40 256408477
Class Code79933000
Class DescriptionDesign support services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-04-27

Design support services

Se vor presta servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul „Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic I. Mincu”, Timisoara, cf. Temei de proiectare si Notei conceptuale.

Publication Date2017-04-27
CountryRomania
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
Value59 666,63
OrganisationMunicipiul Timisoara
Attention OfLavinia Alexandrescu
AddressB-dul C. D. Loga nr. 1
TownTimisoara
Postal Code300030
Phone+40 256408478
Fax+40 256408477
Class Code79933000
Class DescriptionDesign support services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Contract ce are ca obiect proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii „Consolidarea si modernizarea stadionului Giulesti-Valentin Stanescu”, Calea Giulesti nr. 18, sector 6,...
View more
Deadline: Apr 27, 2018
Elaborare documentaţie de proiectare faza PAC + PAD + POE + PTE + DE + AT, la pachet cu execuţia lucrărilor, la obiectivul de investiţii: ,,Reabilitarea amenajării de irigaţii Terasa...
View more
Deadline: Apr 23, 2018
Modernizarea drumului judetean DJ 542 între km 17 + 610 si km 45 + 170 are drept scop îmbunatatirea conditiilor de transport, în vederea sporirii accesibilitatii în zona, a cresterii...
View more