Publiczny transport drogowy na linii użyteczności publicznej. Regularny przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających na obszarze gminy Widuchowa.

Publication Date2017-04-28
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationUrząd Gminy Widuchowa
Attention OfJanina Stojek
Addressul. Grunwaldzka 8
TownWiduchowa
Postal Code74-120
Phone+48 914167255
Fax+48 914167281
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 4, 2018
Przedmiotem zamówienia jest budowa łącznicy z ulicy Międzyrzeckiej do ulicy Przy Torach wraz rozbudową odcinka ul. Zagajnik.
View more
Deadline: Mar 29, 2018
Przedmiotem zamówienia jest „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy: ul. Włókienniczej 2, przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych przy: ul. Wschodniej...
View more
Deadline: Mar 26, 2018
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinka dwujezdniowej drogi klasy G o długości 0,9 km, z obustronnymi ciągami pieszo-rowerowymi, obustronnymi drogami dojazdowymi, kanałem technologicznym, skrzyżowaniem typu rondo...
View more