Nyopførelse af plejecenter for ældre, omfattende 3 boenheder bestående af hver 16 to-værelseslejligheder, medtilhørende fællesarealer og servicefunktioner, samt centerbygning med fælles hovedindgang, administration,samlingslokaler, aktivitetsrum og servicefunktioner.

Videre etableres omgivende park- og stianlæg, samt ankomst -og parkeringsarealer.

I alt omfatter byggesagen ca. 4 850 m² bruttoetageareal, inkl. partiel kælder under center bygning.

Bygge- og anlægsarbejder udbydes i offentligt udbud i fagentreprise, fordelt på følgende entrepriser:

E1 — Råhusentreprisen

E2 — Murerentreprisen

E3 — Tømrer- og snedkerentreprisen

E4 — Tagdækningsentreprisen

E5 — Gulventreprisen

E6 — Facadeentreprisen

E7 — VVS-entreprisen

E8 — Ventilationsentreprisen

E9 — El-entreprisen

E10 — Malerentreprisen

E11 — Landskabs- og belægningsentreprisen.

Extended TitlePlejecenter på Gimsinghovedvej 6, Struer.
Extended Description

Etablering af råhus, omfattende:

— Jordarbejder

— Kloajarbejder

— Funderingsarbejder

— Betonarbejder, in-situbeton og elementer

— Stål -og smedearbejder

Endvidere byggepladsarbejder, omfattende:

— Til- og afrigning af byggeplads, inkl. skurby, hegn, veje, mv.

— Velfærdsforanstaltninger

— Vinterforanstaltninger.

Deadline Date2017-11-01
Publication Date2017-10-05
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value65000000.00
OrganisationStruer Kommune
Attention OfThomas Kiilerich Hørning
AddressØstergade 11-15
TownStruer
Postal Code7600
Class Code45215213
Class DescriptionNursing home construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-07-05

Nursing home construction work

Nyopførelse af plejecenter for ældre, omfattende 3 boenheder bestående af hver 16 to-værelseslejligheder, med tilhørende fællesarealer og servicefunktioner, samt centerbygning med fælles hovedindgang, administration, samlingslokaler, aktivitetsrum og servicefunktioner.

Videre etableres omgivende park- og stianlæg, samt ankomst -og parkeringsarealer.

I alt omfatter byggesagen ca. 4 850 m² bruttoetageareal, inkl. partiel kælder under center bygning.

Bygge- og anlægsarbejder udbydes i offentligt udbud i fagentreprise, fordelt på følgende entrepriser:

E1 — Råhusentreprisen

E2 — Murerentreprisen

E3 — Tømrer- og snedkerentreprisen

E4 — Tagdækningsentreprisen

E5 — Gulventreprisen

E6 — Facadeentreprisen

E7 — VVS-entreprisen

E8 — Ventilationsentreprisen

E9 — El-entreprisen

E10 — Malerentreprisen

E11 — Landskabs- og belægningsentreprisen.

Extended TitlePlejecenter på Gimsinghovedvej 6.
Extended Description

Etablering af råhus, omfattende:

— Jordarbejder

— Funderingsarbejder

— Betonarbejder, in-situbeton og elementer

— Stål -og smedearbejder.

Endvidere byggepladsarbejder, omfattende:

— Til- og afrigning af byggeplads, inkl. hegn, veje, belysning, mv.

— Velfærdsforanstaltninger

— Fællesstillads

— Vinterforanstaltninger.

Publication Date2017-07-05
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value65000000.00
OrganisationStruer Kommune
Attention OfThomas Kiilerich Hørning
AddressØstergade 11-15
TownStruer
Postal Code7600
Class Code45215213
Class DescriptionNursing home construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Høring vedr. udbud af hjerteklapper og -ringe til Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland.
View more
Deadline: Feb 19, 2018
The contractor shall procure and commission a low-energy X-ray reflectometer facility, below 2 keV, in order to characterise and optimise thin film coatings for the Athena mission. The X-ray facility...
View more
Deadline: Mar 5, 2018
Udbuddet er gældende for ”Det Gode Madhus”, Ryttervej 39, 5700 Svendborg.Det Gode Madhus er Svendborg kommunes kommunale leverandør af mad til pensionister i eget hjem og til pensionister på plejecentre...
View more