Nyopførelse af plejecenter for ældre, omfattende 3 boenheder bestående af hver 16 to-værelseslejligheder, medtilhørende fællesarealer og servicefunktioner, samt centerbygning med fælles hovedindgang, administration,samlingslokaler, aktivitetsrum og servicefunktioner.

Videre etableres omgivende park- og stianlæg, samt ankomst -og parkeringsarealer.

I alt omfatter byggesagen ca. 4 850 m² bruttoetageareal, inkl. partiel kælder under center bygning.

Bygge- og anlægsarbejder udbydes i offentligt udbud i fagentreprise, fordelt på følgende entrepriser:

E1 — Råhusentreprisen

E2 — Murerentreprisen

E3 — Tømrer- og snedkerentreprisen

E4 — Tagdækningsentreprisen

E5 — Gulventreprisen

E6 — Facadeentreprisen

E7 — VVS-entreprisen

E8 — Ventilationsentreprisen

E9 — El-entreprisen

E10 — Malerentreprisen

E11 — Landskabs- og belægningsentreprisen.

Extended TitlePlejecenter på Gimsinghovedvej 6, Struer.
Extended Description

Etablering af råhus, omfattende:

— Jordarbejder

— Kloajarbejder

— Funderingsarbejder

— Betonarbejder, in-situbeton og elementer

— Stål -og smedearbejder

Endvidere byggepladsarbejder, omfattende:

— Til- og afrigning af byggeplads, inkl. skurby, hegn, veje, mv.

— Velfærdsforanstaltninger

— Vinterforanstaltninger.

Deadline Date2017-11-01
Publication Date2017-10-05
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value65000000.00
OrganisationStruer Kommune
Attention OfThomas Kiilerich Hørning
AddressØstergade 11-15
TownStruer
Postal Code7600
Class Code45215213
Class DescriptionNursing home construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-07-05

Nursing home construction work

Nyopførelse af plejecenter for ældre, omfattende 3 boenheder bestående af hver 16 to-værelseslejligheder, med tilhørende fællesarealer og servicefunktioner, samt centerbygning med fælles hovedindgang, administration, samlingslokaler, aktivitetsrum og servicefunktioner.

Videre etableres omgivende park- og stianlæg, samt ankomst -og parkeringsarealer.

I alt omfatter byggesagen ca. 4 850 m² bruttoetageareal, inkl. partiel kælder under center bygning.

Bygge- og anlægsarbejder udbydes i offentligt udbud i fagentreprise, fordelt på følgende entrepriser:

E1 — Råhusentreprisen

E2 — Murerentreprisen

E3 — Tømrer- og snedkerentreprisen

E4 — Tagdækningsentreprisen

E5 — Gulventreprisen

E6 — Facadeentreprisen

E7 — VVS-entreprisen

E8 — Ventilationsentreprisen

E9 — El-entreprisen

E10 — Malerentreprisen

E11 — Landskabs- og belægningsentreprisen.

Extended TitlePlejecenter på Gimsinghovedvej 6.
Extended Description

Etablering af råhus, omfattende:

— Jordarbejder

— Funderingsarbejder

— Betonarbejder, in-situbeton og elementer

— Stål -og smedearbejder.

Endvidere byggepladsarbejder, omfattende:

— Til- og afrigning af byggeplads, inkl. hegn, veje, belysning, mv.

— Velfærdsforanstaltninger

— Fællesstillads

— Vinterforanstaltninger.

Publication Date2017-07-05
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value65000000.00
OrganisationStruer Kommune
Attention OfThomas Kiilerich Hørning
AddressØstergade 11-15
TownStruer
Postal Code7600
Class Code45215213
Class DescriptionNursing home construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 24, 2018
Denne entreprise omhandler etablering af Nordskovvej.Nordskovvej er en vejforbindelse som skal skabe en erstatning til Århusvej som vejforbindelse til Silkeborg centrum. Vejen forløber fra Chr. 8.s vej i vest mellem...
View more
I forbindelse med kommende udbudsproces på leje af vekseltryksmadrasser, som fællesudbud mellem Region Syddanmark og Region Nordjylland, inviteres potentielle tilbudsgivere til markedsdialog.Der er tale om kommende udbud vedr. leje af...
View more
Deadline: Apr 24, 2018
Udbuddet omfatter en kontrakt om levering af 1 stk. specialindrettet transportbåd til Ordregiver.Hovedstadens Beredskab I/S har behov for en transportbåd til transport af indsats personel og udstyr i forbindelse med...
View more