1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 mobilnych urządzeń RTG do prześwietlania bagażu o parametrach i funkcjonalnościach opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ (Specyfikacja funkcjonalno-techniczna). Każdy skaner ma służyć do nieinwazyjnego wykrywania nielegalnych towarów, materiałów wybuchowych, promieniotwórczych, narkotyków, broni palnej w przesyłkach pocztowych/bagażu podróżnym bez konieczności jego otwierania.

2.Oferowane skanery (pojazd samochodowy oraz zainstalowane na nim w osi poprzecznej pojazdu urządzenie rentgenowskie ze wszystkimi podzespołami i akcesoriami) muszą być fabrycznie nowe, w szczególności nieużywane, nierefabrykowane i nieregenerowane, nienaprawiane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku.

3.Oferowane skanery nie mogą być urządzeniem modelowym, ani prototypowym, co nie jest równoznaczne z brakiem możliwości dostosowania już istniejącego modelu/typu do wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji potrzeb wymagań Zamawiającego.

Extended TitleDostawa 4 mobilnych urządzeń RTG do prześwietlania bagażu na potrzeby jednostek Krajowej Administracji Skarbowej
Extended Description

Urządzenie RTG do prześwietlania bagażu o parametrach i funkcjonalnościach opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ (Specyfikacja funkcjonalno-techniczna).

Urządzenie RTG parametry podstawowe:

1) Rozmiar tunelu kontrolnego: minimum 800 mm x 800 mm/ maksimum 1000 mm x 1000 mm,

2) Wysokość taśmociągu: maksymalnie 1000 mm od powierzchni podłoża,

3) Maksymalne dopuszczalne obciążenie taśmociągu: minimum 150 kg,

4) Źródło promieniowania: minimum jeden generator emitujący promieniowanie rentgenowskie o energii nie

Mniejszej niż 140 keV.

5) Penetracja stali: minimum 28 mm,

6) Rozdzielczość: minimum 36 AWG,

7) Zasilanie: generator prądotwórczy oraz zewnętrzne źródło jednofazowe 230VAC, 50 Hz.

Pojazd bazowy parametry podstawowe:

1) Rodzaj pojazdu: pojazd wraz z zainstalowanym urządzeniem RTG musi spełniać wszystkie wymagania

Wynikające z przepisów ruchu drogowego, nadwozie typu furgon,

2) Masa całkowita: nie więcej niż 5 ton,

3) Silnik: wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa turbodoładowany, olej napędowy,

4) Systemy: system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, elektroniczny system stabilizacji toru

jazdy, kamera ułatwiająca parkowanie, wspomaganie kierownicy, webasto, klimatyzacja.

Deadline Date2018-01-15
Publication Date2017-12-23
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value3243885.36
OrganisationIzba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Attention OfTomasz Anszczak
Addressal. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A
TownOlsztyn
Postal Code10-950
Phone+48 895254105
Fax+48 895343220
Class Code38581000
Class DescriptionBaggage-scanning equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-11-17

Baggage-scanning equipment

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 mobilnych urządzeń RTG do prześwietlania bagażu o parametrach i funkcjonalnościach opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ (Specyfikacja funkcjonalno-techniczna). Każdy skaner ma służyć do nieinwazyjnego wykrywania nielegalnych towarów, materiałów wybuchowych, promieniotwórczych, narkotyków, broni palnej w przesyłkach pocztowych/bagażu podróżnym bez konieczności jego otwierania.

2. Oferowane skanery (pojazd samochodowy oraz zainstalowane na nim w osi poprzecznej pojazdu urządzenie rentgenowskie ze wszystkimi podzespołami i akcesoriami) muszą być fabrycznie nowe, w szczególności nieużywane, nierefabrykowane i nieregenerowane, nienaprawiane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku.

3. Oferowane skanery nie mogą być urządzeniem modelowym, ani prototypowym, co nie jest równoznaczne z brakiem możliwości dostosowania już istniejącego modelu/typu do wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji potrzeb wymagań Zamawiającego.

Extended TitleDostawa 4 mobilnych urządzeń RTG do prześwietlania bagażu na potrzeby jednostek Krajowej Administracji Skarbowej.
Extended Description

Urządzenie RTG do prześwietlania bagażu o parametrach i funkcjonalnościach opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ (Specyfikacja funkcjonalno-techniczna).

Urządzenie RTG parametry podstawowe:

1) Rozmiar tunelu kontrolnego: minimum 800 mm x 800 mm/ maksimum 1000 mm x 1000 mm,

2) Wysokość taśmociągu: maksymalnie 1000 mm od powierzchni podłoża,

3) Maksymalne dopuszczalne obciążenie taśmociągu: minimum 150 kg,

4) Źródło promieniowania: minimum jeden generator emitujący promieniowanie rentgenowskie o energii nie

mniejszej niż 140 keV

5) Penetracja stali: minimum 28 mm,

6) Rozdzielczość: minimum 36 AWG,

7) Zasilanie: generator prądotwórczy oraz zewnętrzne źródło jednofazowe 230VAC, 50 Hz.

Pojazd bazowy parametry podstawowe:

1) Rodzaj pojazdu: pojazd wraz z zainstalowanym urządzeniem RTG musi spełniać wszystkie wymagania

wynikające z przepisów ruchu drogowego, nadwozie typu furgon,

2) Masa całkowita: nie więcej niż 5 ton,

3) Silnik: wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa turbodoładowany, olej

napędowy,

4) Systemy: system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, elektroniczny system stabilizacji toru

jazdy, kamera ułatwiająca parkowanie, wspomaganie kierownicy, webasto, klimatyzacja,

Deadline Date2017-11-30
Publication Date2017-11-17
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value3243885.36
OrganisationIzba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Addressal. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A
TownOlsztyn
Postal Code10-950
Phone+48 895254105
Fax+48 895343220
Class Code38581000
Class DescriptionBaggage-scanning equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-11-14

Baggage-scanning equipment

Dostawa 4 mobilnych urządzeń RTG do prześwietlania bagażu zainstalowanych na podwoziu pojazdu samochodowego.

Extended TitleDostawa 4 mobilnych urządzeń RTG do prześwietlania bagażu na potrzeby jednostek Krajowej Administracji Skarbowej.
Changes
Section:
II.2.4
Previous text:

1) Rodzaj pojazdu: pojazd wraz z zainstalowanym urządzeniem RTG musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów ruchu drogowego, nadwozie typu furgon,

2) Wymiary maksymalne: długość 7000 mm, szerokość 2500 mm, wysokość 3500 mm,

3) Masa całkowita: nie więcej niż 5 ton,

4) Silnik: moc minimum 150 KM, wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa turbodoładowany, olej napędowy,

5) Systemy: system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, kamera ułatwiająca parkowanie, wspomaganie kierownicy, webasto, klimatyzacja,

6) Zastosowanie bliźniaczych kół na osi tylnej w celu rozłożenia nacisku na oś.

New text:

1) Rodzaj pojazdu: pojazd wraz z zainstalowanym urządzeniem RTG musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów ruchu drogowego, nadwozie typu furgon,

2) Masa całkowita: nie więcej niż 5 ton,

3) Silnik wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa turbodoładowany, olej napędowy,

4) Systemy: system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, kamera ułatwiająca parkowanie, wspomaganie kierownicy, webasto, klimatyzacja,

Deadline DateNone Provided
Publication Date2017-11-14
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationIzba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Attention OfTomasz Anszczak
Addressal. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A
TownOlsztyn
Postal Code10-950
Phone+48 895254105
Fax+48 895343220
Class Code38581000
Class DescriptionBaggage-scanning equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-10-19

Baggage-scanning equipment

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 mobilnych urządzeń RTG do prześwietlania bagażu o parametrach i funkcjonalnościach opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ (Specyfikacja funkcjonalno-techniczna). Każdy skaner ma służyć do nieinwazyjnego wykrywania nielegalnych towarów, materiałów wybuchowych, promieniotwórczych, narkotyków, broni palnej w przesyłkach pocztowych/bagażu podróżnym bez konieczności jego otwierania.

2. Oferowane skanery (pojazd samochodowy oraz zainstalowane na nim w osi poprzecznej pojazdu urządzenie rentgenowskie ze wszystkimi podzespołami i akcesoriami) muszą być fabrycznie nowe, w szczególności nieużywane, nierefabrykowane i nieregenerowane, nienaprawiane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku.

3. Oferowane skanery nie mogą być urządzeniem modelowym, ani prototypowym, co nie jest równoznaczne z brakiem możliwości dostosowania już istniejącego modelu/typu do wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji potrzeb wymagań Zamawiającego.

Extended TitleDostawa 4 mobilnych urządzeń RTG do prześwietlania bagażu na rzecz jednostek Krajowej Administracji Skarbowej.
Extended Description

Urządzenie RTG do prześwietlania bagażu o parametrach i funkcjonalnościach opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ (Specyfikacja funkcjonalno-techniczna).

Urządzenie RTG parametry podstawowe:

1) Rozmiar tunelu kontrolnego: minimum 800 mm x 800 mm/ maksimum 1000 mm x 1000 mm,

2) Wysokość taśmociągu: maksymalnie 1000 mm od powierzchni podłoża,

3) Maksymalne dopuszczalne obciążenie taśmociągu: minimum 150 kg,

4) Źródło promieniowania: minimum jeden generator emitujący promieniowanie rentgenowskie o energii nie

mniejszej niż 140 keV

5) Penetracja stali: minimum 28 mm,

6) Rozdzielczość: minimum 36 AWG,

7) Zasilanie: generator prądotwórczy oraz zewnętrzne źródło jednofazowe 230VAC, 50 Hz.

Pojazd bazowy parametry podstawowe:

1) Rodzaj pojazdu: pojazd wraz z zainstalowanym urządzeniem RTG musi spełniać wszystkie wymagania

wynikające z przepisów ruchu drogowego, nadwozie typu furgon,

2) Wymiary maksymalne: długość 7000 mm, szerokość 2500 mm, wysokość 3500 mm,

3) Masa całkowita: nie więcej niż 5 ton,

4) Silnik: moc minimum 150 KM, wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa turbodoładowany, olej

napędowy,

5) Systemy: system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, elektroniczny system stabilizacji toru

jazdy, kamera ułatwiająca parkowanie, wspomaganie kierownicy, webasto, klimatyzacja,

6) Zastosowanie bliźniaczych kół na osi tylnej w celu rozłożenia nacisku na oś.

Deadline Date2017-11-03
Publication Date2017-10-19
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value3243885.36
OrganisationIzba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Addressal. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A
TownOlsztyn
Postal Code10-950
Phone+48 895254105
Fax+48 895343220
Class Code38581000
Class DescriptionBaggage-scanning equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-10-04

Baggage-scanning equipment

Dostawa 4 mobilnych urządzeń RTG do prześwietlania bagażu zainstalowanych na podwoziu pojazdu samochodowego.

Extended TitleDostawa 4 mobilnych urządzeń RTG do prześwietlania bagażu na potrzeby jednostek Krajowej Administracji Skarbowej.
Changes
Section:
II.2.4
Previous text:

Urządzenie RTG, zainstalowane na podwoziu pojazdu samochodowego, ma służyć do nieinwazyjnego wykrywania nielegalnych towarów, materiałów wybuchowych, promieniotwórczych, narkotyków, broni palnej w przesyłkach pocztowych/bagażu podróżnym bez konieczności jego otwierania.

New text:

Urządzenie RTG, zainstalowane na podwoziu pojazdu samochodowego, ma służyć do nieinwazyjnego wykrywania nielegalnych towarów, materiałów wybuchowych, promieniotwórczych, narkotyków, broni palnej w przesyłkach pocztowych/bagażu podróżnym bez konieczności jego otwierania.

Urządzenie RTG parametry podstawowe:

1) Rozmiar tunelu kontrolnego: minimum 800 mm x 800 mm/ maksimum 1000 mm x 1000 mm,

2) Wysokość taśmociągu: maksymalnie 1000 mm od powierzchni podłoża,

3) Maksymalne dopuszczalne obciążenie taśmociągu: minimum 150 kg,

4) Źródło promieniowania: minimum jeden generator emitujący promieniowanie rentgenowskie o energii nie mniejszej niż 140 keV

5) Penetracja stali: minimum 28 mm,

6) Rozdzielczość: minimum 36 AWG,

7) Zasilanie: generator prądotwórczy oraz zewnętrzne źródło jednofazowe 230VAC, 50 Hz.

Pojazd bazowy parametry podstawowe:

1) Rodzaj pojazdu: pojazd wraz z zainstalowanym urządzeniem RTG musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów ruchu drogowego, nadwozie typu furgon,

2) Wymiary maksymalne: długość 7000 mm, szerokość 2500 mm, wysokość 3500 mm,

3) Masa całkowita: nie więcej niż 5 ton,

4) Silnik: moc minimum 150 KM, wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa turbodoładowany, olej napędowy,

5) Systemy: system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, kamera ułatwiająca parkowanie, wspomaganie kierownicy, webasto, klimatyzacja,

6) Zastosowanie bliźniaczych kół na osi tylnej w celu rozłożenia nacisku na oś.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2017-10-04
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationIzba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Attention OfTomasz Anszczak
Addressal. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A
TownOlsztyn
Postal Code10-950
Phone+48 895254105
Fax+48 895343220
Class Code38581000
Class DescriptionBaggage-scanning equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-09-09

Baggage-scanning equipment

Dostawa 4 mobilnych urządzeń RTG do prześwietlania bagażu zainstalowanych na podwoziu pojazdu samochodowego.

Extended TitleDostawa 4 mobilnych urządzeń RTG do prześwietlania bagażu na potrzeby jednostek Krajowej Administracji Skarbowej.
Extended Description

Urządzenie RTG, zainstalowane na podwoziu pojazdu samochodowego, ma służyć do nieinwazyjnego wykrywania nielegalnych towarów, materiałów wybuchowych, promieniotwórczych, narkotyków, broni palnej w przesyłkach pocztowych/bagażu podróżnym bez konieczności jego otwierania.

Publication Date2017-09-09
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationIzba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Attention OfTomasz Anszczak
Addressal. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A
TownOlsztyn
Postal Code10-950
Phone+48 895254105
Fax+48 895343220
Class Code38581000
Class DescriptionBaggage-scanning equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 30, 2018
Przedmiotem inwestycji jest:a) opracowanie dokumentacji projektowej;b) budowa drogi wewnętrznej (ul. Źródlana – sięgacz) w Zielonej Górze.
View more
Deadline: Apr 24, 2018
Przedmiot zamówienia stanowi „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia Uście Solne – Barczków na odcinku Bochnia Bogucice (etap I Bochnia - Gawłów) w systemie zaprojektuj i wybuduj.Zadanie dofinansowane z Regionalnego...
View more
Deadline: Apr 25, 2018
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika/ciągu pieszo-rowerowego w Łodzi na terenie osiedla Teofilów Wielkopolska i osiedla Chojny z podziałem na 2 części.W następnej kolejności wybudowanie zaprojektowanych inwestycji.Część I...
View more