Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego

na terenie Gminy Resko. Zamówienie obejmuje wykonywanie przewozu osób na liniach komunikacyjnych

a) Linia komunikacyjna Nr I

Resko – Prusim – Gardzin – Sosnówko – Sosnowo – Łagiewniki – Starogard – Przemysław – Naćmierz – Przemysław – Krosino – Mołstowo – Starogard – Łagiewniki

— Sosnowo – Sosnówko – Gardzin – Prusim – Resko.

b) Linia komunikacyjna Nr II

Resko – Starogard – Stara Dobrzyca – Starogard – Resko.

c) Linia komunikacyjna Nr III

Resko – Smólsko – skrz. Żerzyno – Miłogoszcz – Łosośnica – Siwkowice – Taczały, Siwkowice – Łosośnica – Miłogoszcz – skrz. Żerzyno – Smólsko – Resko.

d) Linia komunikacyjna Nr IV

Resko – Policko – Łabuń Wielki – Iglice – Orzeszkowo – Stołążek – Iglice – Łabuń Wielki

— Policko – Resko.

e) Linia komunikacyjna Nr V

Resko – Policko – Słowikowo – Luboradz – Komorowo – Porąbka – Łabun Wielki – Policko – Łabun Mały – Swiekotki – Trzaski – Resko.

f) Linia komunikacyjna Nr VI

Resko – Ługowina – Swięciechowo – Dorowo – Lubien Górny – Łagiewniki – Lubień Górny – Lubień Dolny – Piaski – Smólsko – Resko.

Publication Date2017-10-03
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGmina Resko
Attention OfMariola Słodkowska
Addressul. Rynek 1
TownResko
Postal Code72-315
Phone+48 913951503-24
Fax+48 913951205
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 30, 2018
Przedmiotem inwestycji jest:a) opracowanie dokumentacji projektowej;b) budowa drogi wewnętrznej (ul. Źródlana – sięgacz) w Zielonej Górze.
View more
Deadline: Apr 24, 2018
Przedmiot zamówienia stanowi „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia Uście Solne – Barczków na odcinku Bochnia Bogucice (etap I Bochnia - Gawłów) w systemie zaprojektuj i wybuduj.Zadanie dofinansowane z Regionalnego...
View more
Deadline: Apr 25, 2018
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika/ciągu pieszo-rowerowego w Łodzi na terenie osiedla Teofilów Wielkopolska i osiedla Chojny z podziałem na 2 części.W następnej kolejności wybudowanie zaprojektowanych inwestycji.Część I...
View more