De gemeente Rotterdam wenst voorafgaand aan een eventuele aanbesteding van de werkzaamheden voor het moderniseren en centraliseren van bedienbare objecten in de Schie vaarroute te Rotterdam, ondernemers te consulteren.

Dit heeft als doel de (on)mogelijkheden in kaart te brengen om zo het bestek en de uitvraag zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de markt.

De gemeente nodigt u uit deel te nemen aan deze marktconsultatie door middel van het beantwoorden van de gestelde vragen.

Extended TitleMC-001-17 marktconsultatie Schiebruggen Rotterdam.
Extended Description

In de huidige situatie is het beheer en onderhoud van de objecten aan en over de vaarroute Schie objectgericht geregeld. De objecten worden op basis van onderhoudsplannen in stand gehouden.

In de huidige staat vertonen enkele objecten onvolkomenheden en/of storingen. Het bedienen van de objecten is in de huidige situatie op lokaal en/of (semi) afstand georganiseerd. Enkele objecten wordt op afstand vanaf 3 centrales bediend, terwijl de overige objecten lokaal worden bediend. De aan de bediening vereiste software functioneert naar behoren, maar de bijbehorende hardware geeft wel problemen en zijn aan update en/of vernieuwing toe.

Op basis van het bovenstaande heeft de gemeente Rotterdam besloten de definiëring van het project aan te laten sluiten op de bestaande behoefte om bruggen op afstand bedienbaar te maken, de algehele onderhoudsbehoefte en de mogelijke synergie die hier tussen bestaat. Met het realiseren van dit project wil de gemeente toe naar een systeem dat als volgt kan worden beschreven:

In de vaarroute Schie liggen een 18 tal beweegbare bruggen en een sluiscomplex die vanaf een bedieningscentrale (Parksluizen) op afstand worden bediend. De installaties t.b.v. de bediening en besturing van deze objecten (hard- en softwarematig) functioneren optimaal voor een levensduur van minimaal 10 jaar, waardoor er in deze periode geen groot onderhoud hoeft plaats te vinden. De modernisering heeft ervoor gezorgd dat het systeem op een effectieve en efficiënte manier functioneert waardoor storingen tot een minimum zijn beperkt en waardoor is bijgedragen aan het verbeteren van veiligheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de omgeving.

Zie verder het marktconsultatiedocument op het aanbestedingsplatform Negometrix.

Publication Date2017-10-04
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGemeente Rotterdam
Attention OfIng. A. Snoeij
AddressWilhelminakade 179
TownRotterdam
Postal Code3002 AN
Class Code34996200
Class DescriptionControl, safety or signalling equipment for inland waterways
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 3, 2018
De gemeente Utrecht wil een meerjarige raamovereenkomst, op basis van een RAW-raamovereenkomst, afsluiten voor het installeren van verkeersregelinstallaties. De gemeente wil één partij aan zich binden die in staat is...
View more
Deadline: May 11, 2018
Het doel van deze Europese aanbesteding is het verkrijgen van (een) nieuwe raamovereenkomst(en) startend op 2 juli 2018 voor het leveren van hardware zoals omschreven in dit Beschrijvend Document en...
View more
Deadline: May 2, 2018
Deze aanbesteding betreft de inkoop van een breed scala aan artikelen zoals kleine (tuin)gereedschappen, onderdelen van gereedschappen, bouwkundige materialen, ijzerwaren, elektrotechnische materialen, kleine elektrische gereedschappen, et cetera. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn...
View more