Frontex seeks to sign contracts to conduct the trial of long endurance maritime surveillance with 2 types of RPAS: MALE and Small MALE. These platforms will fly up to 600 and 300 hours respectively, over a period of 120 calendar days in 2018. The trials will take place in areas of the Mediterranean Sea designated by Frontex in cooperation with one or more host Member States within the time frame of Q2-Q4 2018.

Extended TitleTrial of Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) for long endurance Maritime Aerial Surveillance
Extended Description

Frontex seeks to sign contract to conduct the trial of long endurance maritime surveillance with MALE RPAS. The platform will fly up to 600 hours over a period of 120 calendar days in 2018. The trial will take place in areas of the Mediterranean Sea designated by Frontex in cooperation with one or more host Member States within the time frame of Q2-Q4 2018.

Publication Date2018-01-11
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value6447000.00
OrganisationFrontex — European Border and Coast Guard Agency
AddressPlac Europejski 6
TownWarsaw
Postal Code00-844
Phone+48 222059500
Fax+48 222059501
Class Code60440000
Class DescriptionAerial and related services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 3, 2018
Przedmiotem zamówienia jest remont ulic na terenie miasta Krakowa:1. Remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. Ćwiklińskiej na odcinku od ul. Teligi do ul. Mała Góra,2. Remont nawierzchni ul. Warchałowskiego na...
View more
Deadline: Apr 4, 2018
Przedmiotem zamówienia jest Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy: ul. Włókienniczej nr 4 oraz przebudowa i rozbiórka budynków przy ul. Włókienniczej nr...
View more
Deadline: Apr 3, 2018
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane:Budowa mostu (JNI 01024793) przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny wraz z dojazdami.Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje: budowę nowego mostu przez rzekę...
View more