AB Hudiksvallsbostäder ämnar att i samverkan med upphandlad entreprenör projektera, planera och bygga lägenheter på Kattvikskajen, Kvarter C, Hudiksvall.

Extended TitleAB Hudiksvallsbostäder upphandlar Lägenheter Kattvikskajen Kvarter C.
Extended Description

AB Hudiksvallsbostäder ämnar att i samverkan med upphandlad entreprenör projektera, planera och bygga lägenheter på Kattvikskajen, Kvarter C, Hudiksvall.

Publication Date2017-12-05
CountrySweden
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value50000000.00
OrganisationInköp Gävleborg
Attention OfHenrik Thuresson
AddressKommunalförbundet Inköp Gävleborg Köpmannen 7
TownSöderhamn
Postal Code826 80
Phone+46 104713024
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 15, 2018
Nybyggnation av 30-40 stycken hyreslägenheter i två etapper, 50 % i varje etapp. Exploateringsfastigheten ligger i Diseröd, ca 5 km öster om Kungälv.Byggnation av förskola, affär, allaktivitetshus samt bostadsrätter pågår...
View more
Deadline: Feb 21, 2018
Objektet avser beläggningsarbeten som utförs i kommunal regi, till vilket även räknas vägföreningar (Enskilda vägar) och kommunala bolags område, inom Kalmar kommun.
View more
Deadline: Feb 20, 2018
Åretruntskötsel av gator, gång- och cykelvägar, skolgårdar, parkmark och trädgårdsanläggningar. Även torg och vissa fastigheter (innanför och utanför tomtgräns) omfattas. I skötsel innefattas grönyteskötsel, barmarksrenhållning samt vinterrenhållning.Ytorna som omfattas av...
View more