Předmětem zadávacího řízení s názvem „FN Brno – Rekonstrukce hlavní rozvodny TS1, vč. propojení s TS2 – TS4“ jsou stavební úpravy hl. trafostanice TS1 a propojení VN vedení mezi TS1 –TS4 a TS2.

Extended TitleFN Brno – Rekonstrukce hlavní rozvodny TS1, vč. propojení s TS2 – TS4
Extended Description

Předmětem zadávacího řízení s názvem „FN Brno – Rekonstrukce hlavní rozvodny TS1, vč. propojení s TS2 – TS4“ jsou stavební úpravy hl. trafostanice TS1 a propojení VN vedení mezi TS1 –TS4 a TS2.

Publication Date2017-12-22
CountryCzech Republic
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationFakultní nemocnice Brno
TownBrno
Class Code45215100
Class DescriptionConstruction work for buildings relating to health
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 26, 2018
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka stavebních prací, dodávek a služeb spojených s provedením projektu „FN Motol – zastřešení lávky a vstupu do objektu 1” v rozsahu a v...
View more
Deadline: Apr 16, 2018
Předmětem rámcových dohod, které budou v rámci zadávacího řízení uzavřeny samostatně pro každou část VZ, na dobu trvání 48 měsíců se třemi účastníky, bude poskytování stavebních prací, spočívajících v opravách...
View more
Deadline: Apr 9, 2018
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce objektu šaten s novým využitím na dílny praktického vyučování.Stavebně technické řešení vychází z požadavků stavebníka s ohledem na splnění technických požadavků na stavby, především...
View more