Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky do nového pavilonu chirurgických oborů.

Extended TitleNMR a přístroje do prostředí NMR
Extended Description

Předmětem veřejné zakázky je v současné chvíli zadavatelem předpokládané množství položek k dodání:1 ks MR systém, 1 ks přístroj anesteziologický do prostředí magnetické rezonance, 1 ks monitor vitálních funkcí do prostředí magnetické rezonance, 1 ks oxymetr pulsní do prostředí magnetické rezonance, 1 ks pumpa infuzní do prostředí magnetické rezonance, 1 ks ventilátor plicní transportní do prostředí magnetické rezonance. Předmětem veřejné zakázky je také poskytnutí pozáručního servisu na dodávané přístroje zdravotnické techniky, a to v délce 6 let ode dne skončení záruční doby. Podrobný popis předmětu plnění, zejména vymezení technických podmínek a specifikace, je uveden v zadávací dokumentaci.

Deadline Date2018-03-19
Publication Date2018-02-23
CountryCzech Republic
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationNemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Attention OfRTS, a.s., divize Veřejných zakázek; Hlaváč Roman
AddressPurkyňovo nám. 133/2
TownTřebíč
Postal Code674 01
Phone+420 545120289
Fax+420 545120210
Class Code33111610
Class DescriptionMagnetic resonance unit
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-10-05

Magnetic resonance unit

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky do nového pavilonu chirurgických oborů.

Extended TitleNMR a přístroje do prostředí NMR.
Extended Description

Předmětem veřejné zakázky je v současné chvíli zadavatelem předpokládané množství položek k dodání:1 ks MR systém, 1 ks přístroj anesteziologický do prostředí magnetické rezonance, 1 ks monitor vitálních funkcí do prostředí magnetické rezonance, 1 ks oxymetr pulsní do prostředí magnetické rezonance, 1 ks pumpa infuzní do prostředí magnetické rezonance, 1 ks ventilátor plicní transportní do prostředí magnetické rezonance. Předmětem veřejné zakázky je také poskytnutí pozáručního servisu na dodávané přístroje zdravotnické techniky, a to v délce 6 let ode dne skončení záruční doby. Podrobný popis předmětu plnění, zejména vymezení technických podmínek a specifikace, bude uveden v zadávací dokumentaci.

Publication Date2017-10-05
CountryCzech Republic
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationNemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Attention OfRTS, a.s., divize Veřejných zakázek; Hlaváč Roman
AddressPurkyňovo nám. 133/2
TownTřebíč
Postal Code674 01
Phone+420 545120289
Fax+420 545120210
Class Code33111610
Class DescriptionMagnetic resonance unit
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 18, 2018
Předmětem zakázky je rozšíření objektu stávající školy. V areálu je bývalá školka, u které dojde k demolici, tím vznikne prostor pro rozšíření stávající školy. Propojení budov stávající a dostavby školy...
View more
Deadline: Apr 5, 2018
Předmětem zakázky je výstavba obchvatu města Chýnov v délce 3,55 km, jehož realizací dojde k odklonu velmi silné tranzitní dopravy z centra města. Silnice I/19 je v tomto intravilánovém úseku...
View more
Deadline: Apr 16, 2018
Předmětem veřejné zakázky je zejména zhotovení stavby připojovací komunikace v areálu přístavu Mělník, navazující na stávající páteřní vnitropřístavní komunikaci, včetně zhotovení manipulační a odstavné plochy, terénních úprav, oplocení, veřejného osvětlení...
View more