Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu, podľa technickej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch v Prílohe č. 4 Opis predmetu zákazky, t.j. dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok pre R-kategóriu v množstvách a lehotách špecifikovaných v samostatných čiastkových objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa vrátane dopravy na miesto určenia, kde každý výrobok musí byť označený:

— Názvom výrobcu,

— Piktogramami ošetrenia predmetu zákazky (pranie, žehlenie, bielenie, chemické čistenie, sušenie),

— Informáciami (návod na použitie) výrobcu v súlade s príslušnými normami a označenie s príslušnými normami,

— Veľkosťou dodávaného sortimentu veľkosť podľa veľkostných tabuliek,

— Príslušnými normami ochrany,

— Dátumom výroby a záručnou lehotou.

Ku každému kusu tovaru musí byť priložená písomná informácia (návod na použitie) výrobcu v súlade s príslušnými normami.

Extended TitleOsobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu
Extended Description

Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu, podľa technickej špecifikácie a jednotkových množstiev uvedených v súťažných podkladoch v Prílohe č.4 Opis predmetu zákazky.

Publication Date2017-12-29
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value1498384.47
OrganisationLesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Attention OfIng. Jarmila Bornemisová
AddressNámestie SNP 8
TownBanská Bystrica
Postal Code97566
Phone+421 484344264
Fax+421 484344191
Class Code18100000
Class DescriptionOccupational clothing, special workwear and accessories
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 19, 2018
Predmetom zákazky je:a) vypracovanie jednoduchej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia v súlade s § 22 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov životného prostredia a po jej odsúhlaseníb) vypracovanie...
View more
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane súvisiacej projektovej činnosti:Projektové územie zahŕňa mesto Krásno nad Kysucou a obce Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Zborov nad Bystricou, Oščadnica, Radôstka.Dielo, ktoré má...
View more
Deadline: Mar 22, 2018
Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Podpora triedeného zberu v meste Zlaté Moravce, spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, na základe podanej...
View more