Rekonštrukcia vybraných havarijných úsekov na cestách II. a III. triedy:

III/3421 Fričovce - Šindliar.

III/3456 Pušovce - prieťah.

III/3461 Janov - spojka.

III/3441 Solivar, ul. Soľnobanská.

III/3442 Teriakovce - spojka.

III/3437 Severná - spojka.

II/546 Prešov - Vydumanec.

III/3446 Žehňa - Tuhriná.

III/3185 Hanigovce - spojka.

III/3182 Jakovany - Ľutina.

III/3171 Šarišské Dravce - Krásna Lúka.

III/3179 Ražňany - prieťah.

III/3177 Ražňany - Jarovnice.

Extended TitleRekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 2. etapa
Extended Description

Rekonštrukcia vybraných havarijných úsekov na cestách II. a III. triedy:

III/3421 Fričovce - Šindliar.

III/3456 Pušovce - prieťah.

III/3461 Janov - spojka.

III/3441 Solivar, ul. Soľnobanská.

III/3442 Teriakovce - spojka.

III/3437 Severná - spojka.

II/546 Prešov - Vydumanec.

III/3446 Žehňa - Tuhriná.

III/3185 Hanigovce - spojka.

III/3182 Jakovany - Ľutina.

III/3171 Šarišské Dravce - Krásna Lúka.

III/3179 Ražňany - prieťah.

III/3177 Ražňany - Jarovnice.

Modifications

Dodatok č. 2 k ZoD č 29-4400/10VS/2017.

Zmluvné strany odsúhlasili zmenu, ktorá je nevyhnutná pre dosiahnutie účelu zmluvy. Týmto dodatkom č. 2 nedochádza ku doplneniu predmetu o druhovo nové plnenia.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2018-06-19
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSpráva a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Attention OfIng. Peter Kočiško
AddressJesenná 14
TownPrešov
Postal Code080 05
Phone+421 517563700
Fax+421 517563711
Class Code45233223
Class DescriptionCarriageway resurfacing works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Zabezpečenie udržateľnosti kvality komunikácií v Bratislave prostredníctvom zabezpečenia ich štandardnej a rutinnej údržby a celoročných opráv výtlkov na pozemných komunikáciách v správe hl. m. SR Bratislavy. Predmetom zákazky je realizácia...
View more
Deadline: Aug 21, 2018
Predmetom zákazky je inovatívna technológia pre výrobu drevených konštrukčných polotovarov - zariadenie pre výrobu nekonečného pásu polotovaru formou napájania cinkovaním.
View more
Deadline: Aug 20, 2018
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) bude dodávka mäsa a mäsových výrobkov v rozsahu skupiny 151 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) vrátane služieb spojených s...
View more