Rekonštrukcia vybraných havarijných úsekov na cestách II. a III. triedy v rozsahu:

III/3421 Fričovce - Šindliar.

III/3456 Pušovce - prieťah.

III/3461 Janov - spojka.

III/3441 Solivar, ul. Soľnobanská.

III/3442 Teriakovce - spojka.

III/3437 Severná - spojka.

II/546 Prešov - Vydumanec.

III/3446 Žehňa - Tuhriná.

III/3185 Hanigovce - spojka.

III/3182 Jakovany - Ľutina.

III/3171 Šarišské Dravce - Krásna Lúka.

III/3179 Ražňany - prieťah.

III/3177 Ražňany - Jarovnice.

Extended TitleRekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 2. etapa
Extended Description

Rekonštrukcia vybraných havarijných úsekov na cestách II. a III. triedy v rozsahu:

III/3421 Fričovce - Šindliar.

III/3456 Pušovce - prieťah.

III/3461 Janov - spojka.

III/3441 Solivar, ul. Soľnobanská.

III/3442 Teriakovce - spojka.

III/3437 Severná - spojka.

II/546 Prešov - Vydumanec.

III/3446 Žehňa - Tuhriná.

III/3185 Hanigovce - spojka.

III/3182 Jakovany - Ľutina.

III/3171 Šarišské Dravce - Krásna Lúka.

III/3179 Ražňany - prieťah.

III/3177 Ražňany - Jarovnice.

Modifications

Dodatok č. 1 k ZoD č 29-4400/10VS/2017.

Objednávateľ na základe dokladov predložených zhotoviteľom odsúhlasil nových subdodávateľov a k zmluve o dielo bola nahradená príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2017-12-16
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSpráva a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Attention OfIng. Peter Kočiško
AddressJesenná 14
TownPrešov
Postal Code08005
Phone+421 517563700
Fax+421 517563711
Class Code45233223
Class DescriptionCarriageway resurfacing works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-12-16

Carriageway resurfacing works

Rekonštrukcia vybraných havarijných úsekov na cestách II. a III. triedy v rozsahu:

III/3183 Lukov - Livov.

III/3514 Komárov - obec.

III/3497 Kružľov - obec.

III/3500 Lukavica - Vyšná Voľa.

III/3498 Hervartov - obec.

III/3533 Beloveža - Bardejovská Nová Ves - Bardejov.

Extended TitleRekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 2. etapa
Extended Description

Rekonštrukcia vybraných havarijných úsekov na cestách II. a III. triedy v rozsahu:

III/3183 Lukov - Livov.

III/3514 Komárov - obec.

III/3497 Kružľov - obec.

III/3500 Lukavica - Vyšná Voľa.

III/3498 Hervartov - obec.

III/3533 Beloveža - Bardejovská Nová Ves - Bardejov.

Modifications

Dodatok č.2 k ZoD č. 26-4100/10VS/2017.

Nevyhnutné stavebno - technické úpravy, zistené na stavbe počas realizácie, predstavujúca zámenu geosyntetiky vybraných úsekov stavby za vyrovnávacie vrstvy vozovky pre dosiahnutie požadovanej funkcie a životnosti rekonštruovaných úsekov ciest.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2017-12-16
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSpráva a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Attention OfIng. Peter Kočiško
AddressJesenná 14
TownPrešov
Postal Code08005
Phone+421 517563700
Fax+421 517563711
Class Code45233223
Class DescriptionCarriageway resurfacing works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-12-09

Carriageway resurfacing works

Rekonštrukcia vybraných havarijných úsekov na cestách II. a III. triedy v rozsahu:

III/3150 Plaveč - Andrejovka.

III/3138 Plavnica - Legnava.

III/3146 Stará Ľubovňa - Jakubany.

III/3121 Jarabina - spojka.

III/3141 Matysová - spojka.

III/3107 Toporec - Haligovce.

III/3110 Malá Franková - Veľká Franková.

Extended TitleRekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 2. etapa
Extended Description

Rekonštrukcia vybraných havarijných úsekov na cestách II. a III. triedy v rozsahu:

III/3150 Plaveč - Andrejovka.

III/3138 Plavnica - Legnava.

III/3146 Stará Ľubovňa - Jakubany.

III/3121 Jarabina - spojka.

III/3141 Matysová - spojka.

III/3107 Toporec - Haligovce.

III/3110 Malá Franková - Veľká Franková.

Modifications

Dodatok č. 1 k ZoD 30-4500/10VS/2017.

Rozsah úpravy spočíva v úprave výmery vybraných stavebných položiek na úsekoch III/3138 Plavnica-Legnava, III/3141 Matysová-spojka a III/3110 Malá Franková-Veľká Franková s dôsledkom zníženia pôvodnej zmluvnej ceny.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2017-12-09
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSpráva a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Attention OfIng. Peter Kočiško
AddressJesenná 14
TownPrešov
Postal Code080 05
Phone+421 517563700
Fax+421 517563711
Class Code45233223
Class DescriptionCarriageway resurfacing works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-12-08

Carriageway resurfacing works

Rekonštrukcia vybraných havarijných úsekov na cestách II. a III. triedy v rozsahu:

II/559 Borov - prieťah.

III/3864 Valentovce - Prieťah.

III/3868 Medzilaborce - Kalinov.

II/558 Stakčín - VN Starina.

III/3886 Uličské Krivé - prieťah.

II/559 Udavské žel.stanica - križ. Velopolie.

III/3826 Humenné - Brestov.

III/3826 Brestov - Gruzovce.

II/554 Košarovce - Nižná Sitnica.

Extended TitleRekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 2. etapa
Extended Description

Rekonštrukcia vybraných havarijných úsekov na cestách II. a III. triedy v rozsahu:

II/559 Borov - prieťah.

III/3864 Valentovce - Prieťah.

III/3868 Medzilaborce - Kalinov.

II/558 Stakčín - VN Starina.

III/3886 Uličské Krivé - prieťah.

II/559 Udavské žel.stanica - križ. Velopolie.

III/3826 Humenné - Brestov.

III/3826 Brestov - Gruzovce.

II/554 Košarovce - Nižná Sitnica.

Modifications

Rozsah úpravy rieši vyrovnanie podkladu frézovaním lokálnych miest vybraných úsekov a navýšenie hrúbky vyrovnávky úsekov vo vzťahu k navrhnutej nivelete vozovky, čím sa na predmetných úsekoch odstránili aj poškodené časti asfaltového krytu, ktoré vykazovali porušenie štruktúry a priľnavosti k podkladu.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2017-12-08
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSpráva a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Attention OfIng. Peter Kočiško
AddressJesenná 14
TownPrešov
Postal Code080 05
Phone+421 517563700
Fax+421 517563711
Class Code45233223
Class DescriptionCarriageway resurfacing works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-12-07

Carriageway resurfacing works

Rekonštrukcia vybraných havarijných úsekov na cestách II. a III. triedy v rozsahu:

III/3068 Hôrka - Prieťah.

III/3075 Poprad - Spišské Bystré.

III/3065 Poprad - Spišská Teplica.

II/538 križ. I/18 - križ. II/537.

III/3092 Tvarožná - Vlkovce.

III/3200 Dravce - Dlhé Stráže.

III/3218 Korytné - Poľanovce.

III/3209 Nemešany - Baldovce.

Extended TitleRekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 2. etapa
Extended Description

Rekonštrukcia vybraných havarijných úsekov na cestách II. a III. triedy v rozsahu:

III/3068 Hôrka - Prieťah.

III/3075 Poprad - Spišské Bystré.

III/3065 Poprad - Spišská Teplica.

II/538 križ. I/18 - križ. II/537.

III/3092 Tvarožná - Vlkovce.

III/3200 Dravce - Dlhé Stráže.

III/3218 Korytné - Poľanovce.

III/3209 Nemešany - Baldovce.

Modifications

Dodatok č. 1 k ZoD 28-4300/10VS/2017.

Rozsah úpravy spočíva v úprave výmery vybraných stavebných položiek na úsekoch III/3075 Poprad - Spišské Bystré,

III/3065 Poprad - Spišská Teplica, II/538 križ. I/18 - križ. II/537 a III/3218 Korytné - Poľanovce s dôsledkom zníženia pôvodnej zmluvnej ceny.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2017-12-07
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSpráva a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Attention OfIng. Peter Kočiško
AddressJesenná 14
TownPrešov
Postal Code080 05
Phone+421 517563700
Fax+421 517563711
Class Code45233223
Class DescriptionCarriageway resurfacing works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-12-02

Carriageway resurfacing works

Rekonštrukcia vybraných havarijných úsekov na cestách II. a III. triedy v rozsahu:

III/3621 Hencovce – Dlhé Kĺčovo,

II/3633 Slovenská Kajňa,

II/558 Továrne,

III/3638 Továrne – Štefanovce,

III/3629 Holčíkovce – Ďapalovce,

III/3573 Ďapalovce,

III/3570 Ruská Voľa – Matiaška,

II/576 Vechec – Banské.

Extended TitleRekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy – 2. etapa.
Extended Description

Rekonštrukcia vybraných havarijných úsekov na cestách II. a III. triedy v rozsahu:

III/3621 Hencovce – Dlhé Kĺčovo,

II/3633 Slovenská Kajňa,

II/558 Továrne,

III/3638 Továrne – Štefanovce,

III/3629 Holčíkovce – Ďapalovce,

III/3573 Ďapalovce,

III/3570 Ruská Voľa – Matiaška,

II/576 Vechec – Banské.

Modifications

Dodatok č. 1 k ZoD 32-4700/10VS/2017.

Rozsah úpravy spočíva v úprave výmery vybraných stavebných položiek na úsekoch III/3621 Hencovce-Dlhé Klčovo, III/3633 Slovenská Kajňa, II/558 Továrne, III/3638 Továrne-Štefanovce, III/3629 Holčíkovce-Ďapalovce a III/3570 Ruská Voľa-Matiaška bez vplyvu na zmluvnú cenu.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2017-12-02
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSpráva a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Attention OfIng. Peter Kočiško
AddressJesenná 14
TownPrešov
Postal Code080 05
Phone+421 517563700
Fax+421 517563711
Class Code45233223
Class DescriptionCarriageway resurfacing works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-11-22

Carriageway resurfacing works

Rekonštrukcia vybraných havarijných úsekov na cestách II. a III. triedy v rozsahu:

III/3183 Lukov-Livov,

III/3514 Komárov – obec,

III/3497 Kružľov – obec,

III/3500 Lukavica – Vyšná Voľa,

III/3498 Hervartov – obec,

III/3533 Beloveža – Bardejovská Nová Ves – Bardejov.

Extended TitleRekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy – 2. etapa.
Extended Description

Rekonštrukcia vybraných havarijných úsekov na cestách II. a III. triedy v rozsahu:

III/3183 Lukov-Livov,

III/3514 Komárov – obec,

III/3497 Kružľov – obec,

III/3500 Lukavica – Vyšná Voľa,

III/3498 Hervartov – obec,

III/3533 Beloveža – Bardejovská Nová Ves – Bardejov.

Modifications

Objednávateľ na základe predložených dokladov od zhotoviteľa súhlasil so zmenou odborne spôsobilej osoby.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2017-11-22
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSpráva a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Attention OfIng. Peter Kočiško
AddressJesenná 14
TownPrešov
Postal Code080 05
Phone+421 517563700
Fax+421 517563711
Class Code45233223
Class DescriptionCarriageway resurfacing works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-11-18

Carriageway resurfacing works

Rekonštrukcia vybraných havarijných úsekov na cestách II. a III. triedy v rozsahu:

II/559 Borov – prieťah,

III/3864 Valentovce – Prieťah,

III/3868 Medzilaborce – Kalinov,

II/558 Stakčín – VN Starina,

III/3886 Uličské Krivé – prieťah,

II/559 Udavské žel. stanica – križ. Velopolie,

III/3826 Humenné – Brestov,

III/3826 Brestov – Gruzovce,

II/554 Košarovce – Nižná Sitnica.

Extended TitleRekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy – 2. etapa.
Extended Description

Rekonštrukcia vybraných havarijných úsekov na cestách II. a III. triedy v rozsahu:

II/559 Borov – prieťah,

III/3864 Valentovce – Prieťah,

III/3868 Medzilaborce – Kalinov,

II/558 Stakčín – VN Starina,

III/3886 Uličské Krivé – prieťah,

II/559 Udavské žel. stanica – križ. Velopolie,

III/3826 Humenné – Brestov,

III/3826 Brestov – Gruzovce,

II/554 Košarovce – Nižná Sitnica.

Modifications

Objednávateľ na základe predložených dokladov od zhotoviteľa súhlasil so zmenou odborne spôsobilej osoby.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2017-11-18
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSpráva a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Attention OfIng. Peter Kočiško
AddressJesenná 14
TownPrešov
Postal Code080 05
Phone+421 517563700
Fax+421 517563711
Class Code45233223
Class DescriptionCarriageway resurfacing works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 23, 2018
Predmet zákazky sa člení na časti:Logický celok č. 1 Traktor s príslušenstvom.Logický celok č. 2 Manipulácia a spracovanie stavebného odpadu.Logický celok č. 3 Závesné kontajnery.
View more
Deadline: Feb 21, 2018
Predmetom zákazky je dodávka 2 dieselagregátov a ich elektroinštalačné pripojenie. Konkrétne sa jedná o 2 dieselagregáty, ktoré budú osadené na pripravené základové konštrukcie vo vonkajšom prostredí. Predmetné základové konštrukcie pre...
View more
Deadline: Feb 22, 2018
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti predstavujú súbor prác, zahrňujúcich obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a...
View more