Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 40x53 mm nb taśm. z poc. HE-PFF-T DM111 w ilości 30 000 sztuk.

Publication Date2017-10-20
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeContract award without prior publication
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot specified
Value26 700 102
OrganisationJednostka Wojskowa nr 4724PL213
Addressul. Tyniecka 45
TownKrakow
Postal Code30-901
Phone+48 261132541
Fax+48 261132510
Class Code35330000
Class DescriptionAmmunition
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 5, 2018
Przedmiotem zamówienia jest budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do siwz.
View more
Deadline: Mar 5, 2018
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przepustów na mostki w Nadleśnictwie Lubaczów”.
View more
Deadline: Mar 1, 2018
1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku byłej kuchni na ZDO w WSS Tychach w wraz z termomodernizacją całego budynku i kompleksowym wykonaniem instalacji: elektrycznej, wod-kan, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w tym...
View more