Roboty budowlane w zakresie:

— rozbiórki części istniejącego budynku,

— przełożenia kolidujących sieci uzbrojenia terenu,

— wycinki zieleni,

— rozbudowy i przebudowy istniejącej hali sportowo-widowiskowej wraz z przebudową istniejących i budową nowych instalacji wewnętrznych,

— montażu niezbędnych urządzeń,

— zagospodarowania terenu.

Zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową.

Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie. Rozgrywki na hali planowane są w okresie od października 2018 r. do kwietnia 2019 r.. Przerwy w prowadzeniu robót należy na bieżąco uzgadniać z inspektorem nadzoru, koordynującym proces realizacji inwestycji. Na czas trwania meczu należy przerwać roboty budowlane. Teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane będzie przekazywany sukcesywnie, stosownie do potrzeb w zależności od zakresu i technologii planowanych robót. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika w okresie prowadzenia robót.

Extended TitleRoboty budowlane w zakresie rozbudowy hali sportowo-widowiskowej PODPROMIE w Rzeszowie
Extended Description

Roboty budowlane w zakresie:

— rozbiórki części istniejącego budynku,

— przełożenia kolidujących sieci uzbrojenia terenu,

— wycinki zieleni,

— rozbudowy i przebudowy istniejącej hali sportowo-widowiskowej wraz z przebudową istniejących i budową nowych instalacji wewnętrznych,

— montażu niezbędnych urządzeń,

— zagospodarowania terenu.

Zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową.

Podstawowe dane techniczne:

— powierzchnia zabudowy – 9 290 m2,

— powierzchnia netto – 18 910,90 m2,

— kubatura istniejącego obiektu – 130 988 m3,

— kubatura obiektu po rozbudowie – 170 574 m3,

— liczba miejsc siedzących na trybunach stałych i składanych – 6930 szt.

Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie. Rozgrywki na hali planowane są w okresie od października 2018 r. do kwietnia 2019 r.. Przerwy w prowadzeniu robót należy na bieżąco uzgadniać z inspektorem nadzoru, koordynującym proces realizacji inwestycji. Na czas trwania meczu należy przerwać roboty budowlane. Teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane będzie przekazywany sukcesywnie, stosownie do potrzeb w zależności od zakresu i technologii planowanych robót. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika w okresie prowadzenia robót.

Publication Date2018-02-21
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationGmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
Attention OfFilip Kopyć
Addressul. Rynek 1
TownRzeszów
Postal Code35-064
Phone+48 178754636
Class Code45212225
Class DescriptionSports hall construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-02-14

Sports hall construction work

Roboty budowlane w zakresie:

— rozbiórki części istniejącego budynku,

— przełożenia kolidujących sieci uzbrojenia terenu,

— wycinki zieleni,

— rozbudowy i przebudowy istniejącej hali sportowo-widowiskowej wraz z przebudową istniejących i budową nowych instalacji wewnętrznych,

— montażu niezbędnych urządzeń,

— zagospodarowania terenu,

zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową.

Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie. Rozgrywki na hali planowane są w okresie od października 2018 r. do kwietnia 2019 r. Przerwy w prowadzeniu robót należy na bieżąco uzgadniać z inspektorem nadzoru, koordynującym proces realizacji inwestycji. Na czas trwania meczu należy przerwać roboty budowlane. Teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane będzie przekazywany sukcesywnie, stosownie do potrzeb w zależności od zakresu i technologii planowanych robót. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika w okresie prowadzenia robót.

Extended TitleRoboty budowlane w zakresie rozbudowy hali sportowo-widowiskowej PODPROMIE w Rzeszowie
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-02-14
New text:
2018-02-16
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-02-14
New text:
2018-02-16
Deadline Date2018-02-16
Publication Date2018-02-14
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Attention OfFilip Kopyć
Addressul. Rynek 1
TownRzeszów
Postal Code35-064
Phone+48 178754636
Class Code45331000
Class DescriptionHeating, ventilation and air-conditioning installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-02-08

Sports hall construction work

Roboty budowlane w zakresie:

— rozbiórki części istniejącego budynku,

— przełożenia kolidujących sieci uzbrojenia terenu,

— wycinki zieleni,

— rozbudowy i przebudowy istniejącej hali sportowo-widowiskowej wraz z przebudową istniejących i budową nowych instalacji wewnętrznych,

— montażu niezbędnych urządzeń,

— zagospodarowania terenu.

Zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową.

Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie. Rozgrywki na hali planowane są w okresie od października 2018 r. do kwietnia 2019 r. Przerwy w prowadzeniu robót należy na bieżąco uzgadniać z inspektorem nadzoru, koordynującym proces realizacji inwestycji. Na czas trwania meczu należy przerwać roboty budowlane. Teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane będzie przekazywany sukcesywnie, stosownie do potrzeb w zależności od zakresu i technologii planowanych robót. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika w okresie prowadzenia robót.

Extended TitleRoboty budowlane w zakresie rozbudowy hali sportowo-widowiskowej PODPROMIE w Rzeszowie
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-02-08
New text:
2018-02-14
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-02-08
New text:
2018-02-14
Deadline Date2018-02-14
Publication Date2018-02-08
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Attention OfFilip Kopyć
Addressul. Rynek 1
TownRzeszów
Postal Code35-064
Phone+48 178754636
Class Code45331000
Class DescriptionHeating, ventilation and air-conditioning installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-02-06

Sports hall construction work

Roboty budowlane w zakresie:

— rozbiórki części istniejącego budynku,

— przełożenia kolidujących sieci uzbrojenia terenu,

— wycinki zieleni,

— rozbudowy i przebudowy istniejącej hali sportowo-widowiskowej wraz z przebudową istniejących i budową nowych instalacji wewnętrznych,

— montażu niezbędnych urządzeń,

— zagospodarowania terenu,

zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową.

Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie. Rozgrywki na hali planowane są w okresie od października 2018 r. do kwietnia 2019 r. Przerwy w prowadzeniu robót należy na bieżąco uzgadniać z inspektorem nadzoru, koordynującym proces realizacji inwestycji. Na czas trwania meczu należy przerwać roboty budowlane. Teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane będzie przekazywany sukcesywnie, stosownie do potrzeb w zależności od zakresu i technologii planowanych robót. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika w okresie prowadzenia robót.

Extended TitleRoboty budowlane w zakresie rozbudowy hali sportowo-widowiskowej PODPROMIE w Rzeszowie
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-02-07
New text:
2018-02-08
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-02-07
New text:
2018-02-08
Deadline Date2018-02-08
Publication Date2018-02-06
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Attention OfFilip Kopyć
Addressul. Rynek 1
TownRzeszów
Postal Code35-064
Phone+48 178754636
Class Code45331000
Class DescriptionHeating, ventilation and air-conditioning installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-01-30

Sports hall construction work

Roboty budowlane w zakresie:

— rozbiórki części istniejącego budynku,

— przełożenia kolidujących sieci uzbrojenia terenu,

— wycinki zieleni,

— rozbudowy i przebudowy istniejącej hali sportowo-widowiskowej wraz z przebudową istniejących i budową nowych instalacji wewnętrznych,

— montażu niezbędnych urządzeń,

— zagospodarowania terenu.

zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową.

Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie. Rozgrywki na hali planowane są w okresie od 10.2018 r. do 4.2019 r. Przerwy w prowadzeniu robót należy na bieżąco uzgadniać z inspektorem nadzoru, koordynującym proces realizacji inwestycji. Na czas trwania meczu należy przerwać roboty budowlane. Teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane będzie przekazywany sukcesywnie, stosownie do potrzeb w zależności od zakresu i technologii planowanych robót. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika w okresie prowadzenia robót.

Extended TitleRoboty budowlane w zakresie rozbudowy hali sportowo-widowiskowej PODPROMIE w Rzeszowie
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-01-31
New text:
2018-02-07
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-01-31
New text:
2018-02-07
Deadline Date2018-02-07
Publication Date2018-01-30
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Attention OfFilip Kopyć
Addressul. Rynek 1
TownRzeszów
Postal Code35-064
Phone+48 178754636
Class Code45331000
Class DescriptionHeating, ventilation and air-conditioning installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-01-20

Sports hall construction work

Roboty budowlane w zakresie:

— rozbiórki części istniejącego budynku,

— przełożenia kolidujących sieci uzbrojenia terenu,

— wycinki zieleni,

— rozbudowy i przebudowy istniejącej hali sportowo-widowiskowej wraz z przebudową istniejących i budową nowych instalacji wewnętrznych,

— montażu niezbędnych urządzeń,

— zagospodarowania terenu.

zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową.

Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie. Rozgrywki na hali planowane są w okresie od października 2018 r. do kwietnia 2019 r. Przerwy w prowadzeniu robót należy na bieżąco uzgadniać z inspektorem nadzoru, koordynującym proces realizacji inwestycji. Na czas trwania meczu należy przerwać roboty budowlane. Teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane będzie przekazywany sukcesywnie, stosownie do potrzeb w zależności od zakresu i technologii planowanych robót. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika w okresie prowadzenia robót.

Extended TitleRoboty budowlane w zakresie rozbudowy hali sportowo-widowiskowej Podpromie w Rzeszowie.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-01-23
New text:
2018-01-31
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-01-23
New text:
2018-01-31
Deadline Date2018-01-31
Publication Date2018-01-20
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Miasto Rzeszów, Urząd Miasta Rzeszowa
Attention OfFilip Kopyć
Addressul. Rynek 1
TownRzeszów
Postal Code35-064
Phone+48 178754636
Class Code45331000
Class DescriptionHeating, ventilation and air-conditioning installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-01-05

Sports hall construction work

Roboty budowlane w zakresie:

— rozbiórki części istniejącego budynku,

— przełożenia kolidujących sieci uzbrojenia terenu,

— wycinki zieleni,

— rozbudowy i przebudowy istniejącej hali sportowo-widowiskowej wraz z przebudową istniejących i budową nowych instalacji wewnętrznych,

— montażu niezbędnych urządzeń,

— zagospodarowania terenu.

Zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową.

Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie. Rozgrywki na hali planowane są w okresie od października 2018 r. do kwietnia 2019 r.. Przerwy w prowadzeniu robót należy na bieżąco uzgadniać z inspektorem nadzoru, koordynującym proces realizacji inwestycji. Na czas trwania meczu należy przerwać roboty budowlane. Teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane będzie przekazywany sukcesywnie, stosownie do potrzeb w zależności od zakresu i technologii planowanych robót. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika w okresie prowadzenia robót.

Extended TitleRoboty budowlane w zakresie rozbudowy hali sportowo-widowiskowej Podpromie w Rzeszowie
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie na robotę budowlaną polegające na budowie nowego bądź rozbudowie lub przebudowie istniejącego obiektu sportowego albo sportowo–widowiskowego:

— o łącznej kubaturze obiektu nie mniejszej niż 90 000 m3,

— o wartości zamówienia co najmniej 20 000 000 PLN.

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie;

2) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

Zamawiający określa w następujący sposób spełnianie w/w warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek musi być spełniony przez co najmniej jednego Wykonawcę.

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane*:

— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, posiadający doświadczenie, polegające na tym, że w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert -kierował budową nowego bądź rozbudową lub przebudową istniejącego obiektu sportowego albo sportowo–widowiskowego:

— o łącznej kubaturze obiektu nie mniejszej niż 90 000 m3,

— o wartości zamówienia co najmniej 20 000 000 PLN.

Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy.

— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót branży sanitarnej,

— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót branży elektrycznej,

— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeńtelekomunikacyjnych – bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót branży teletechnicznej.

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz.65).

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącąte funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

New text:

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie na robotę budowlaną polegające na budowie nowego bądź rozbudowie lub przebudowie istniejącego obiektu sportowego albo sportowo–widowiskowego:

— o łącznej kubaturze obiektu nie mniejszej niż 40 000 m3,

— o wartości zamówienia co najmniej 20 000 000 PLN.

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie

2) zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.

Zamawiający określa w następujący sposób spełnianie ww. warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek musi być spełniony przez co najmniej jednego Wykonawcę.

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane*:

— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, posiadający doświadczenie, polegające na tym, że w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert – kierował budową nowego bądź rozbudową lub przebudową istniejącego obiektu sportowego albo sportowo-widowiskowego:

— o łącznej kubaturze obiektu nie mniejszej niż 40 000 m3,

— o wartości zamówienia co najmniej 20 000 000 PLN.

Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy.

— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót branży sanitarnej,

— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót branży elektrycznej,

— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót branży teletechnicznej.

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 poz.65).

Zamawiający dopuszcza łączenie i dzielenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę daną osobę wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-01-18
New text:
2018-01-23
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-01-18
New text:
2018-01-23
Deadline Date2018-01-23
Publication Date2018-01-05
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Attention OfFilip Kopyć
Addressul. Rynek 1
TownRzeszów
Postal Code35-064
Phone+48 178754636
Class Code45331000
Class DescriptionHeating, ventilation and air-conditioning installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-12-07

Sports hall construction work

Roboty budowlane w zakresie:

— rozbiórki części istniejącego budynku,

— przełożenia kolidujących sieci uzbrojenia terenu,

— wycinki zieleni,

— rozbudowy i przebudowy istniejącej hali sportowo-widowiskowej wraz z przebudową istniejących i budową nowych instalacji wewnętrznych,

— montażu niezbędnych urządzeń,

— zagospodarowania terenu,

zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową.

Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie. Rozgrywki na hali planowane są w okresie od października 2018 r. do kwietnia 2019 r. Przerwy w prowadzeniu robót należy na bieżąco uzgadniać z inspektorem nadzoru, koordynującym proces realizacji inwestycji. Na czas trwania meczu należy przerwać roboty budowlane. Teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane będzie przekazywany sukcesywnie, stosownie do potrzeb w zależności od zakresu i technologii planowanych robót. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika w okresie prowadzenia robót.

Extended TitleRoboty budowlane w zakresie rozbudowy hali sportowo-widowiskowej Podpromie w Rzeszowie
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:

Data: 13/12/2017

Czas lokalny: 11:00

New text:

Data: 5.1.2018

Czas lokalny: 11:00

Section:
IV.2.7
Previous text:

Data: 13/12/2017

Czas lokalny: 12:45

Miejsce:

Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego

35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr 3.

New text:

Data: 5.1.2018

Czas lokalny: 12:45

Miejsce:

Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego

35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr 3.

Deadline Date2018-01-05
Publication Date2017-12-07
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa
Attention OfFilip Kopyć
Addressul. Rynek 1
TownRzeszów
Postal Code35-064
Phone+48 178754636
Class Code45212225
Class DescriptionSports hall construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-11-23

Sports hall construction work

Roboty budowlane w zakresie:

— rozbiórki części istniejącego budynku;

— przełożenia kolidujących sieci uzbrojenia terenu;

— wycinki zieleni;

— rozbudowy i przebudowy istniejącej hali sportowo-widowiskowej wraz z przebudową istniejących i budową nowych instalacji wewnętrznych;

— montażu niezbędnych urządzeń;

— zagospodarowania terenu,

zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową.

Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie. Rozgrywki na hali planowane są w okresie od października 2018 r. do kwietnia 2019 r.. Przerwy w prowadzeniu robót należy na bieżąco uzgadniać z inspektorem nadzoru, koordynującym proces realizacji inwestycji. Na czas trwania meczu należy przerwać roboty budowlane. Teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane będzie przekazywany sukcesywnie, stosownie do potrzeb w zależności od zakresu i technologii planowanych robót. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika w okresie prowadzenia robót.

Extended TitleRoboty budowlane w zakresie rozbudowy hali sportowo-widowiskowej PODPROMIE w Rzeszowie.
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

A) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie na robotę budowlaną polegające na:

budowie nowego obiektu sportowego lub sportowo–widowiskowego:

— o wartości zamówienia co najmniej 20 000 000 PLN,

— o kubaturze obiektu nie mniejszej niż 90 000 m³,

— wraz z montażem nowych trybun z miejscami siedzącymi w ilości nie mniejszej niż 2 000 szt.,

lub

rozbudowie istniejącego obiektu sportowego lub sportowo–widowiskowego:

— o wartości zamówienia co najmniej 20 000 000 PLN,

— w wyniku której kubatura obiektu zwiększyła się o minimum 40 000 m³,

— wraz z montażem nowych trybun z miejscami siedzącymi w ilości nie mniejszej niż 2 000 szt.

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie

2) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

New text:

A) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie na robotę budowlaną polegające na budowie nowego bądź rozbudowie lub przebudowie istniejącego obiektu sportowego albo sportowo–widowiskowego:

— o łącznej kubaturze obiektu nie mniejszej niż 90 000 m³,

— o wartości zamówienia co najmniej 20 000 000 PLN.

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie;

2) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

Zamawiający określa w następujący sposób spełnianie w/w warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek musi być spełniony przez co najmniej jednego Wykonawcę.

Section:
III.1.3
Previous text:

B) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane*:

— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, posiadający doświadczenie, polegające na tym, że w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert -kierował budową nowego obiektu sportowego lub sportowo–widowiskowego: o wartości zamówienia co najmniej 20 000 000 PLN i kubaturze obiektu nie mniejszej niż 90 000 m³,

lub

rozbudową istniejącego obiektu sportowego lub sportowo–widowiskowego o wartości zamówienia co najmniej 20 000 000 PLN, w wyniku której kubatura obiektu zwiększyła się o minimum 40 000 m³.

Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy;

— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót branży sanitarnej;

— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót branży elektrycznej;

— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót branży teletechnicznej.

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz.65).

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

New text:

B) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane*:

— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, posiadający doświadczenie, polegające na tym, że w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert -kierował budową nowego bądź rozbudową lub przebudową istniejącego obiektu sportowego albo sportowo–widowiskowego:

— o łącznej kubaturze obiektu nie mniejszej niż 90 000 m³,

— o wartości zamówienia co najmniej 20 000 000 PLN.

Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy.

— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót branży sanitarnej;

— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót branży elektrycznej;

— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót branży teletechnicznej.

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 poz.65).

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Deadline Date2017-12-13
Publication Date2017-11-23
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Attention OfFilip Kopyć
Addressul. Rynek 1
TownRzeszów
Postal Code35-064
Phone+48 178754636
Class Code45212225
Class DescriptionSports hall construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-11-10

Sports hall construction work

Roboty budowlane w zakresie:

— rozbiórki części istniejącego budynku;

— przełożenia kolidujących sieci uzbrojenia terenu;

— wycinki zieleni;

— rozbudowy i przebudowy istniejącej hali sportowo-widowiskowej wraz z przebudową istniejących i budową nowych instalacji wewnętrznych;

— montażu niezbędnych urządzeń;

— zagospodarowania terenu,

zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową.

Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie. Rozgrywki na hali planowane są w okresie od października 2018 r. do kwietnia 2019 r.. Przerwy w prowadzeniu robót należy na bieżąco uzgadniać z inspektorem nadzoru, koordynującym proces realizacji inwestycji. Na czas trwania meczu należy przerwać roboty budowlane. Teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane będzie przekazywany sukcesywnie, stosownie do potrzeb w zależności od zakresu i technologii planowanych robót. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika w okresie prowadzenia robót.

Extended TitleRoboty budowlane w zakresie rozbudowy hali sportowo-widowiskowej PODPROMIE w Rzeszowie.
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

A) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływemterminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał conajmniej jedno zamówienie na robotę budowlaną, polegające na:

budowie nowego obiektu sportowego lub sportowo–widowiskowego:

— o wartości zamówienia co najmniej 20 000 000 PLN,

— o kubaturze obiektu nie mniejszej niż 90 000 m3,

— wraz z montażem nowych trybun z miejscami siedzącymi w ilości nie mniejszej niż 2000 szt.,

lub rozbudowie istniejącego obiektu sportowego lub sportowo–widowiskowego:

— o wartości zamówienia co najmniej 20 000 000 PLN,

— w wyniku której kubatura obiektu zwiększyła się o minimum 40 000 m3,

— wraz z montażem nowych trybun z miejscami siedzącymi w ilości nie mniejszej niż 2000 szt.

New text:

A) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie na robotę budowlaną polegające na:

budowie nowego obiektu sportowego lub sportowo–widowiskowego:

— o wartości zamówienia co najmniej 20 000 000 PLN,

— o kubaturze obiektu nie mniejszej niż 90 000 m³,

— wraz z montażem nowych trybun z miejscami siedzącymi w ilości nie mniejszej niż 2 000 szt.,

lub

rozbudowie istniejącego obiektu sportowego lub sportowo–widowiskowego:

— o wartości zamówienia co najmniej 20 000 000 PLN,

— w wyniku której kubatura obiektu zwiększyła się o minimum 40 000 m³,

— wraz z montażem nowych trybun z miejscami siedzącymi w ilości nie mniejszej niż 2 000 szt.

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie

2) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

Section:
III.1.3
Previous text:

B) Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, posiadającymi uprawnienia budowlane:

— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,posiadający doświadczenie, polegające na tym, że w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminuskładania ofert – kierował budową nowego obiektu sportowego lub sportowo–widowiskowego:

— o wartości zamówienia co najmniej 20 000 000 PLN,

— o kubaturze obiektu nie mniejszej niż 90 000 m3,

lub rozbudową istniejącego obiektu sportowego lub sportowo–widowiskowego:

— o wartości zamówienia co najmniej 20 000 000 PLN,

— w wyniku której kubatura obiektu zwiększyła się o minimum 40 000 m3,

Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy;

— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót branży sanitarnej;

— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robótbranży elektrycznej;

— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót branży teletechnicznej.

New text:

B) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane*:

— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, posiadający doświadczenie, polegające na tym, że w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert -kierował budową nowego obiektu sportowego lub sportowo–widowiskowego: o wartości zamówienia co najmniej 20 000 000 PLN i kubaturze obiektu nie mniejszej niż 90 000 m³,

lub

rozbudową istniejącego obiektu sportowego lub sportowo–widowiskowego o wartości zamówienia co najmniej 20 000 000 PLN, w wyniku której kubatura obiektu zwiększyła się o minimum 40 000 m³.

Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy;

— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót branży sanitarnej;

— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót branży elektrycznej;

— do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót branży teletechnicznej.

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz.65).

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Deadline Date2017-12-13
Publication Date2017-11-10
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa
Attention OfFilip Kopyć
Addressul. Rynek 1
TownRzeszów
Postal Code35-064
Phone+48 178754636
Class Code45212225
Class DescriptionSports hall construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2017-11-04

Sports hall construction work

Roboty budowlane w zakresie:

— rozbiórki części istniejącego budynku;

— przełożenia kolidujących sieci uzbrojenia terenu;

— wycinki zieleni;

— rozbudowy i przebudowy istniejącej hali sportowo-widowiskowej wraz z przebudową istniejących i budową nowych instalacji wewnętrznych;

— montażu niezbędnych urządzeń;

— zagospodarowania terenu,

zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową.

Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie. Rozgrywki na hali planowane są w okresie od października 2018 r. do kwietnia 2019 r.. Przerwy w prowadzeniu robót należy na bieżąco uzgadniać z inspektorem nadzoru, koordynującym proces realizacji inwestycji. Na czas trwania meczu należy przerwać roboty budowlane. Teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane będzie przekazywany sukcesywnie, stosownie do potrzeb w zależności od zakresu i technologii planowanych robót. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika w okresie prowadzenia robót.

Extended TitleRoboty budowlane w zakresie rozbudowy hali sportowo-widowiskowej PODPROMIE w Rzeszowie.
Extended Description

Roboty budowlane w zakresie:

— rozbiórki części istniejącego budynku;

— przełożenia kolidujących sieci uzbrojenia terenu;

— wycinki zieleni;

— rozbudowy i przebudowy istniejącej hali sportowo-widowiskowej wraz z przebudową istniejących i budową nowych instalacji wewnętrznych;

— montażu niezbędnych urządzeń;

— zagospodarowania terenu,

zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową.

Podstawowe dane techniczne:

— powierzchnia zabudowy – 9 290 m²

— powierzchnia netto – 18 910,90 m²

— kubatura istniejącego obiektu – 130 988 m³

— kubatura obiektu po rozbudowie – 170 574 m³

— liczba miejsc siedzących na trybunach stałych i składanych – 6930 szt.

Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie. Rozgrywki na hali planowane są w okresie od października 2018 r. do kwietnia 2019 r.. Przerwy w prowadzeniu robót należy na bieżąco uzgadniać z inspektorem nadzoru, koordynującym proces realizacji inwestycji. Na czas trwania meczu należy przerwać roboty budowlane. Teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane będzie przekazywany sukcesywnie, stosownie do potrzeb w zależności od zakresu i technologii planowanych robót. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika w okresie prowadzenia robót.

Deadline Date2017-12-13
Publication Date2017-11-04
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value37475318.20
OrganisationGmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa
Attention OfFilip Kopyć
Addressul. Rynek 1
TownRzeszów
Postal Code35-064
Phone+48 178754636
Class Code45212225
Class DescriptionSports hall construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 10, 2018
The subject of this tender is to establish the framework contract for the supply of handheld carbon dioxide detectors.
View more
Deadline: Apr 30, 2018
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze-Łącznik od km 28+280 do km 30+325 zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:...
View more
Deadline: Apr 30, 2018
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku szkolnego trzykondygnacyjnego (segmenty A, B, C) wraz z częścią sportową (segment A hala na kondygnacji 2 i 3) oraz pełnym uzbrojeniem technicznym.
View more