Gminne przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Kwilcz z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kwilcz.

Deadline Date2018-11-30
Publication Date2017-11-04
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationGmina Kwilcz
Attention OfJoanna Kościk-Ciuraj
Addressul. Kard. St. Wyszyńskiego 23
TownKwilcz
Postal Code64-420
Phone+48 612915065
Fax+48 612915264
Class Code60112000
Class DescriptionPublic road transport services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 5, 2018
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św....
View more
Deadline: Apr 5, 2018
Przedmiotem zamówienia są roboty instalacyjne w budynkach pod nazwą: „Kompleksowa termomodernizacja budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula”, usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Pola 1-13, Rodakowskiego 1-15, Ujejskiego 2-12, Witkiewicza...
View more
Deadline: Apr 9, 2018
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od km 72+834 do km 74+451 w miejscowości Paczków” zgodnie z war. specyfikacji.71223000-7 - Usługi architektoniczne w...
View more