The subject of the contract is delivery and installation of furniture, as described in the Technical Specifications (Annex II to the Invitation to Tender).

Contract is divided into 3 lots:

Lot 1: Office space areas.

Lot 2: Focus rooms and other areas.

Lot 3: Executive offices.

Tenderers may submit offers for 1, 2 or for all lots. In any case the offers must be submitted separately for each lot.

Extended TitleDelivery and installation of furniture
Extended Description

Delivery and installation of furniture to the office space areas.

Publication Date2018-05-04
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value5350000.00
OrganisationFrontex
AddressPlac Europejski 6
TownWarsaw
Postal Code00-844
Phone+48 222059500
Fax+48 222059501
Class Code39100000
Class DescriptionFurniture
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 23, 2018
1. Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane w budynkach Uniwersytetu Opolskiego, w podziale na części:Część nr 1: Przebudowa i remont instalacji centralnego ogrzewania budynku przy ul. Staszica 1 w Opolu (dawne...
View more
Deadline: Aug 23, 2018
Przedmiot zamówienia obejmuje:1. opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach...
View more
Deadline: Aug 23, 2018
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: Realizacja inwestycji Budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie
View more