Hanke tulemusena luuakse Haridusportaal ja teostatakse selle edasiarendust kuni 10 000 tunni ulatuses. Haridusportaal koondab noorte valdkonna, hariduse, õppe- ja karjäärinõustamise ning tööturu õppega seostavate valdkondade info ning teenused ühtsesse portaali.

Extended TitleHaridusportaali arendamine
Extended Description

Hanke tulemusena luuakse Haridusportaal ja teostatakse selle edasiarendust kuni 10 000 tunni ulatuses. Haridusportaal koondab noorte valdkonna, hariduse, õppe- ja karjäärinõustamise ning tööturu õppega seostavate valdkondade info ning teenused ühtsesse portaali.

Publication Date2018-03-02
CountryEstonia
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value969200
OrganisationHaridus- ja Teadusministeerium
Attention OfUrmas Jaagusoo
AddressMunga 18
TownTartu
Postal Code50088
Phone+372 7350293
Class Code72262000
Class DescriptionSoftware development services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 23, 2018
The objective of this call for tenders is to acquire:— under Lot 1 (Integrated Communication Services) a broad range of services in the area of integrated communication for both eu-LISA...
View more
Deadline: Apr 30, 2018
Hanke esemeks on tugimaantee 21 Rakvere-Luige, Saara-Venevere lõigu rekonstrueerimine teekatte seisukorra, sõidumugavuse ja liiklusohutuse parandamiseks.Põhilised tehnilise projektiga kavandatavad tööd on järgmised:• Põhiteele ehitatakse kahekihiline asfaltbetoonkate – pealmine katendikiht asfaltsegust AC...
View more
Deadline: Apr 9, 2018
Projekti eesmärk on kaitstavate elupaikade taastamine Pärnu jões ja selle lisajõgedes. Tegevuse käigus toimub kaitstavate elupaigatüüpide ja kaitstavate liikide elupaikade taastamine, sealhulgas kaitstavate kalaliikide läbipääsu tagamine, kaitstavate kalade koelmute taastamine...
View more