De provincie Drenthe gaat de komende jaren een groot aantal civieltechnische projecten uitvoeren. Dat doen we niet alleen, dat willen we samen doen met u.

Als aannemer die in Drenthe al in de civiele techniek werkzaam is, of dat graag zou willen, heeft u vast een mening over hoe de provincie Drenthe projecten op de markt brengt, over wat wij goed doen en over wat beter kan bij. de provinciale projecten. Wij willen graag uw kennis en die van ons combineren om de op stapel staande projecten op de juiste wijze op de markt te brengen.

Daarom organiseren we op donderdag 25 januari 2018 een marktdag op het provinciehuis in Assen.

Extended TitleMarktdag GWW-aannemers Provincie Drenthe.
Extended Description

Zie uitnodiging.

Publication Date2017-12-16
CountryNetherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationProvincie Drenthe
Attention OfRonald Hulsebos
AddressWesterbrink 1
TownAssen
Postal Code9405 BJ
Phone+31 592365818
Class Code45220000
Class DescriptionEngineering works and construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 15, 2020
Waterschap Scheldestromen beoogt met de instelling van het DAS op eenvoudige en snelle wijze op basis van een Overeenkomst opdrachten te kunnen gunnen voor het verbeteren van de drooglegging onder...
View more
Deadline: Mar 1, 2018
Niet Openbare Europese Aanbesteding.Aanbestedende dienst.Gemeente Amsterdam, te dezen gevestigd aan de Korte Ouderkerkerdijk 7 te Amsterdam ten kantore van Stichting Waternet en vertegenwoordigd door de heer ir. R. R. Kruize, Algemeen...
View more
Deadline: Jan 26, 2018
De werkzaamheden voor de aan te besteden Onderhouds- en renovatiebestek OVL2018-2023 bestaan in hoofdzaak uit:a. werkzaamheden voor het functioneel in stand houden van de OVL;b. herstellen van storingen en defecten...
View more